Brabants Orgelrijkdom – magazines

Het gratis jaarmagazine ‘Brabants Orgelrijkdom’

Tot 2022 heeft de Brabantse Orgelfederatie elk jaar in de maand april het gratis jaarmagazine ‘Brabants Orgelrijkdom’ uitgegeven. Door de in 2022 gewijzigde bestuurssamenstelling kan deze traditie niet langer worden gecontinueerd. 

Corona-jaren 2020 en 2021
Begin 2020 was de voorbereiding van het magazine nagenoeg gereed toen de pandemie uitbrak en alle concerten vervielen. Daardoor is het blad onder allerlei voorbehouden in een kleine oplage gedrukt. In 2021 is geen magazine gemaakt. Er konden geen concerten, excursies en festivals worden gepland en er was op orgelgebied te weinig te melden om een uitgave te rechtvaardigen.

Brabants Orgelrijkdom 2022

In de laatste uitgave (2022) staan een aantal interviews met interessante mensen die betrokken zijn bij de Brabantse orgelcultuur. Verder worden er enkele restauraties beschreven en zijn er nieuwtjes op het gebied van Brabantse orgelmuziek. Op het uitneembare middenblad zijn drie partituren opgenomen van Barok en Romantiek composities die gebruikt kunnen worden in het kader van het BOF Educatie-project via YouTube door Tommy van Doorn. Uiteraard is er ook een agenda waarin alle orgelconcerten vanaf 7 mei, de presentatiedatum van het blad, zijn opgenomen.

Voor het presentatie-programma van 7 mei in Waspik: klik hier.

Bestellen of online bekijken

Hieronder vindt u een overzicht van alle jaaruitgaven en de instructies over hoe te bestellen tegen verzendkosten.
Ook vindt u daar bij elk magazine een link waarmee u dat exemplaar als een leesbare pdf in een nieuw venster kan openen.
Leden van de BOF ontvingen gratis een exemplaar per post thuisgestuurd direct na de presentatie.

Für deutsche bestellungen: siehe unten.
For English orders: see below.

Uitgave en redactie

Het magazine heeft het A4 formaat en telt in 2022 digitaal 64 pagina’s in kleur. De oplage wordt gratis verspreid via orgelkringen en veel VVV’s. Het blad wordt dit jaar gemaakt door Wijtse Rodenburg, redactie en opmaak, Annemarie Goossens, tekstcorrecties.  
De uitgave wordt mede mogelijk gemaakt door de advertenties.

Magazines bestellen in Nederland

Kosten: U betaalt alleen de verzendkosten.
Eén magazine binnen Nederland verzenden kost € 4,-, naar het buitenland € 8,-.
Verzenden van 2 tot maximaal 7 exemplaren: binnen Nederland € 5,-, naar het buitenland € 12,-.

1. Stuur eerst een e-mail aan Rens Swart (hier klikken), onze webwinkelbeheerder.
– Vermeld daarin het adres (!) waar de zending naar toe gestuurd moet worden. 
– Vermeld ook de codenummers en de aantallen van wat u bestelt.
Als u alleen een bedrag overmaakt en geen e-mail stuurt weten wij niet wat u ontvangen wilt en waarheen wij uw bestelling moeten sturen.

2. Na het versturen van uw e-mail maakt u van het totale bedrag over op
NL88 RABO 0118 1498 06
(BIC: RABONL2U)
t.n.v. Brabantse Orgelfederatie
te Sint Michielsgestel.
en vermeld bij de betalingsgegevens uw naam, postcode en huisnummer.

Na ontvangst van het bedrag en de e-mail wordt de bestelling per post toegezonden naar het adres dat u opgaf in de e-mail. Wij zullen meestal de bestellingen verzamelen en eens per twee weken afhandelen, even geduld dus. Alle genoemde prijzen zijn inclusief verzendkosten.

International ordering

Preise
Die ‘International’ Preise pro CD ist inklusive Transport.
1. Bitte Übertragen Sie das Betrag auf IBAN RABO-Bankkonto:
NL88 RABO 0118 1498 06
BIC: RABONL2U 
im Namen von: Brabantse Orgelfederatie
NL – Sint Michielsgestel

2. Unter Angabe ‘BOR’ und wie viele und welche Exemplare Sie benötigen.
Bestelbeispiel:
BOR 2x 2016, 1x 2015, 1x 2014. (Dass sind 4 Exemplare, deshalb sind die Kosten € 12,-)

3. Ihren Namen, Postleitzahl und Hausnummer.
Beispiel:
Bauer, 45892, 33 

4. und melden Sie dieser Bestellung und die complette Lieferadresse gleichzeitig an unsere Händler per E-Mail, klicken Sie hier. [Kees van den Akker]

Nach Eingang des Betrags und der E-Mail wird die Bestellung per Post an die von Ihnen in der E-Mail angegebene Adresse versendet. Normalerweise sammeln wir alle zwei Wochen Bestellungen ein und bearbeiten sie. Bitte haben Sie also etwas Geduld. Alle genannten Preise sind einschließlich Versandkosten.

Would you like to order ‘Brabants Orgelrijkdom’ cd’s?
The ‘international’ price of cd’s is inclusive shipping costs.

1. Please transfer the relevant amount to IBAN RABO-Bank:
NL88 RABO 0118 1498 06
BIC: RABONL2U 
in the name of: Brabantse Orgelfederatie
NL – Sint Michielsgestel

2. Please mention ‘BOR’ and the number of copies you want to recieve.
Order example:
BOR: 2x 2016, 1x 2015, 1x 2014.
 (So 4 samples makes € 12,-)

3. Your name, zip code and house number
Example: Smith, SW1V 4BN, 33. 

4. And also send this order and the full delivery address by e-mail to Rens Swart, please click here.

After receipt of the amount and the email, the order will be sent by post to the address you provided in the email. We will usually collect orders and process them once every two weeks, so please be patient. All prices mentioned include shipping costs.