Brabants Orgelrijkdom 2024

Brabants Orgelrijkdom 2024

In mei 2024 kwam ons tijdschrift Brabants Orgelrijkdom 2024 uit. Dit ziet er anders uit dan u wellicht gewend was: het tijdschrift Brabants Orgelrijkdom was van 2010 tot en met 2022 een fraai vormgegeven en rijk geïllustreerd magazine op A4-formaat, met naast de concertagenda ook veel informatie over enkele orgels, excursies en initiatieven op het gebied van documentatie, historische Brabantse composities en organisten. Helaas ontbreekt ons nu de mankracht en expertise om het tijdschrift zo fraai uit te geven. Het is een ontwikkeling die we overal zien: het teruglopende aantal actieve vrijwilligers. Ook voor de bezetting van het bestuur kampen wij met dit probleem. Niettemin hopen wij met een beperkte bezetting toch een aantrekkelijk of toch in ieder geval informatief blad te hebben uitgegeven.

U vindt in Brabants Orgelrijkdom 2024 de orgelconcerten (of concerten waarbij orgel een rol speelt) van de aangesloten orgelcommissies en orgelkringen. Ze zijn gesorteerd op datum, maar er is ook een lijst per plaats opgenomen. Het betreft een kleine 40 locaties. Mocht u orgelconcerten weten die niet zijn opgenomen: informeer ons en wijs de organisatoren op het bestaan van de Brabantse Orgelfederatie. De concertagenda op de website proberen we zoveel mogelijk actueel te houden.

De contacten met de concertorganisatoren worden onderhouden door Vincent Ligtvoet en Rens Swart, waarna Vincent Ligtvoet de concertagenda publiceert op de website. Dit is veel werk want zowel de pagina van de betreffende locatie wordt bijgewerkt, als de centrale concertagenda op datum. Rens Swart maakte een nieuw ontwerp voor het magazine op A5-formaat. Omdat hij niet de professionele expertise heeft van Wijtse Rodenburg, is dit eenvoudiger, maar toch ook wat klassiek en verzorgd. Rens redigeerde de door Vincent aangeleverde agenda en verzorgde de opmaak en redactie van dit 28 pagina’s tellende blad. En daarna de productie, distributie en verzending.

In deze editie dus geen artikelen over Noord-Brabantse orgels (behalve kort iets over het Vollebregt-orgel van de Sint-Cathrien in ‘s-Hertogenbosch waar de Algemene Ledenvergadering plaatsvond) en orgelcultuur, maar wel informatie over de doelstellingen van de Brabantse Orgelfederatie en de belangrijkste activiteiten. Voorzitter Ruud Severijns schreef een voorwoord waarin hij de situatie waarin de vereniging is terechtgekomen beschrijft.

De nieuwe uitgave van ons tijdschrift is ook als pdf te bekijken en te downloaden, via het venster hieronder of de knop daaronder.

Ook de distributie is veel meer werk dan je denkt, vooral omdat alle mogelijke contacten moeten worden nagetrokken. Er werden twee afhaalsessies georganiseerd in Welberg en Vught en bij sommige orgelkringen werden de doosjes bezorgd. De tijdschriften werden namelijk overgepakt in kleinere doosjes, die tevoren waren besteld en waar er 50 in zouden moeten passen. Alle leden kregen drie exemplaren van het blad thuisgestuurd, met de oproep zelf de verdere marketing ter hand te nemen! Door het uitzoeken van PostNL Partijenpost, met onder meer de KIX-(streepjes)code en de gebundelde aanbieding, werden de verzendkosten enigszins beperkt.

De tijdschriftjes werden omgepakt in handzame doosjes met 50 stuks
Elk lid van de Brabantse Orgelfederatie kreeg 3 exemplaren van Brabants Orgelrijkdom 2024 toegestuurd, met een toelichting en een oproep tot verdere verspreiding

Tekst en foto’s Rens Swart

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als magazine