Brabants Orgelrijkdom – cd’s

De Brabantse Orgelfederatie (BOF) heeft in eigen beheer een collectie cd’s geproduceerd met muziek van Noord-Brabantse orgels. Ze worden onder de naam ‘Brabants Orgelrijkdom’ (BOR) uitgegeven bij gelegenheid van onze excursies naar de betreffende orgels.
De cd’s die niet meer te koop zijn, vindt u in het muziekarchief.

Leden krijgen bij aankoop van minimaal 10 cd’s in een keer 10% korting op de totaalprijs.

Für deutsche bestellungen: siehe unten.
For English orders: see below.

International ordering: see below.

Bestellen in Nederland.
1. Stuur eerst een e-mail aan Rens Swart (hier klikken), onze webwinkelbeheerder.
Vermeld daarin uw adres (!) waar de zending per post naar toegestuurd moet worden. 
– Vermeld ook de codenummers en de aantallen van wat u bestelt.
Als u alleen een bedrag overmaakt en geen e-mail stuurt weten wij niet wat u ontvangen wilt en waarheen wij uw bestelling moeten sturen.

2. Na het versturen van uw e-mail maakt u van het totale bedrag over op:
NL88 RABO 0118 1498 06
(BIC: RABONL2U)
t.n.v. Brabantse Orgelfederatie
te Sint Michielsgestel.
en vermeld bij de betalingsgegevens uw naam, postcode en huisnummer.

Na ontvangst van het bedrag en de e-mail wordt de bestelling per post toegezonden naar het adres dat u opgaf in de e-mail. Wij zullen meestal de bestellingen verzamelen en eens per twee weken afhandelen, even geduld dus. Alle genoemde prijzen zijn inclusief verzendkosten.

De vereniging gebruikt de opbrengsten van de cd-verkoop om het doel van de vereniging na te streven:
‘De Vereniging Brabantse Orgelfederatie heeft tot doel om het culturele erfgoed dat het orgel vormt in stand te houden en om de orgelcultuur in het algemeen en die van Noord-Brabant in het bijzonder te bevorderen.’

International ordering

Preise: Die ‘International’ Preise pro CD ist inklusive Transport.
1. Bitte Übertragen Sie das Betrag auf IBAN RABO-Bankkonto:
NL88 RABO 0118 1498 06
BIC: RABONL2U 
im Namen von: Brabantse Orgelfederatie
NL – Sint Michielsgestel

2. unter Angabe der CD-code und wie viele und welche Exemplare Sie benötigen.
Beispiel:
3 CD’s macht 3x € 12,75 = € 38,25: 
Angabe: ‘2x BOF 200902, 1x BOF 201301’

3. Ihren Namen, Postleitzahl und Hausnummer.
Beispiel:
Bauer, 45892, 33 

4. und melden Sie dieser Bestellung und die complette Lieferadresse gleichzeitig per E-mail an unsere Händler Rens Swart (klicken Sie bitte hier).

Nach Eingang des Betrags und der E-Mail wird die Bestellung per Post an die von Ihnen in der E-Mail angegebene Adresse versendet. Normalerweise sammeln wir alle zwei Wochen Bestellungen ein und bearbeiten sie. Bitte haben Sie also etwas Geduld. Alle genannten Preise sind einschließlich Versandkosten.

Order ‘Brabants Orgelrijkdom’ cd’s?
The ‘international’ price of cd’s is inclusive mail costs.

1. Please transfer the relevant amount to IBAN RABO-Bank:
NL88 RABO 0118 1498 06
BIC: RABONL2U 
in the name of: Brabantse Orgelfederatie
NL – Sint Michielsgestel

2. Please mention the CD-code and the number of copies you want to recieve.
Example of 3 cd’s will make 3x € 12,75 = € 38,25: 
Mention: ‘2x CD 200902, 1x CD 201301’


3. Also mention your name, zip code and house number.
Example:  
Smith, SW1V 4BN, 33 

4. And also send this order and the full delivery address by e-mail to Rens Swart, please click here.

After receipt of the amount and the email, the order will be sent by post to the address you provided in the email. We will usually collect orders and process them once every two weeks, so please be patient. All prices mentioned include shipping costs.