Brabants Orgelrijkdom 2011

Klik hier voor de complete PDF versie


Op het front het Ibach-orgel in de Gertrudiskerk te Bergen Op Zoom.

Ook dit jaar presenteerde de Brabantse Orgelfederatie weer een prachtig jaarmagazine Brabants Orgelrijkdom 2011. Dit 52 pagina’s tellende fullcolour magazine bevat naast veel orgelnieuws, infromatie van onze orgelkringen en enkele interviews, ook uiteraard de als katern uitgevoerde uitgebreide Brabantse Orgelagenda. 

De presentatie van dit magazine vond plaats in de Sint-Gertrudiskerk te Bergen op Zoom. Het eerste exemplaar van deze nieuwe uitgave werd op zaterdag 16 april 2011 door de voorzitter van de Brabantse Orgelfederatie, Han Polman, overhandigd aan de heer dr. Wies van Leeuwen, beleidsmedewerker cultuurhistorie en monumentenzorg van de Provincie Noord-Brabant. Deze hield daarna een pleidooi (zie foto hierboven) voor het weer interessant maken van het orgel voor een bredere doelgroep, met name de jeugd, zodat deze prachtige instrumenten, vaak monumenten, meer bespeeld en gehoord gaan worden.
In deze kerk bevinden zich drie orgels die als Rijksmonument zijn aangemerkt. Naast een Vlaams koororgel en het vorig jaar geplaatste Rogier-orgel, werd ook het zojuist in gebruik genomen gereconstrueerde grote Ibach-orgel bij deze gelegenheid door Janno den Engelsman bespeeld. De presentatie sloot aan op de daarvoor gehouden Algemene Ledenvergadering van de Brabantse Orgelfederatie.

Een greep uit de inhoud van het magazine:

Restauraties
De restauraties van het Ibach-orgel van Bergen op Zoom, en de orgels van Someren, Esch, Sprang en Oosterhout.

Huisorgels
Enkele huisorgels passeren de revue.

Liturgie en orgel
Een interview met Ton van Andel uit Valkenswaard.

Restauratieschilder Gerard de Jongh
Het restaureren van orgelkasten en andere monumentale schilderwerken.

Orgelagenda
6 pagina’s boordevol met de actuele orgelagenda: alle orgelconcerten welke in 2011 in onze provincie werden gegeven.

Orgelkringen
Een groot aantal Brabantse orgelkringen stellen zich voor en vertellen over hun organisatie, hun orgel en concerten.

Loret excursie en boek
De voorjaarsexcursie ging op 21 mei naar een viertal orgels van de orgelmaker Loret. Op deze dag wordt tevens het Loret-boek, 192 pagina’s dik met 2 cd’s uitgebracht. 

Uitgave en redactie
Het magazine heeft het A4 formaat en telt 52 pagina’s in kleur. De achtduizend exemplaren worden gratis verspreid via orgelkringen en VVV’s. 
De bestuursleden Wijtse Rodenburg en Wim van der Ros vormen de redactie en zijn verantwoordelijk voor de foto’s. De vormgeving is in handen van Wijtse Rodenburg. 
Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door de advertenties en een subsidie van het Delafonds.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als magazine