Boeken/publicaties

De Brabantse Orgelfederatie geeft in eigen beheer (of soms in samenwerking met een van de aangesloten Brabantse orgelkringen) boekwerken uit. Bij deze uitgaven behoren altijd cd’s waarop de inhoud van het boekwerk in orgelklanken wordt weergegeven.
Het kan gaan om een grote thematische uitgave, zoals het boek over orgelbouwer Loret, of kleinere uitgaven waarbij één orgel centraal staat: de zogenaamde ‘portret-cd’s’ serie.

Bestellen

Bij de betreffende uitgave staat de prijs aangegeven.

Bestellen in Nederland.
1. Stuur eerst een e-mail aan Kees van den Akkeronze webwinkelbeheerder.
– Vermeld het adres waar de zending per post naar toegestuurd moet worden. 
– Vermeld ook de codenummers en de aantallen van wat u bestelt.
Als u alleen een bedrag overmaakt en geen e-mail stuurt weten wij niet wat u ontvangen wilt en waarheen wij uw bestelling moeten sturen.

2. Na het versturen van uw e-mail maakt u van het totale bedrag over op:
NL88 RABO 0118 1498 06
(BIC: RABONL2U)
t.n.v. Brabantse Orgelfederatie
te Sint Michielsgestel.
en vermeld bij de betalingsgegevens uw naam, postcode en huisnummer.

Na ontvangst van het bedrag en de e-mail wordt de bestelling per post toegezonden.
Alle genoemde prijzen zijn inclusief verzendkosten.

International ordering.

Preise.
Die ‘International’ Preise pro CD ist inklusive Transport.
1. Bitte Übertragen Sie das Betrag auf IBAN RABO-Bankkonto:
NL88 RABO 0118 1498 06
BIC: RABONL2U 
im Namen von: Brabantse Orgelfederatie
NL – Sint Michielsgestel

2. unter Angabe der CD-code und wie viele und welche Exemplare Sie benötigen.
Beispiel: 
3 portret-cd’s macht 3x € 16,25 = € 48,75
Angabe: ‘2x POR 201801, 1x POR 1802’

3. Ihren Namen, Postleitzahl und Hausnummer.
Beispiel: Bauer, 45892, 33 

4. und melden Sie dieser Bestellung und die complette Lieferadresse gleichzeitig per E-mail an unsere Händler Rens Swart (klicken Sie bitte hier).

Nach Eingang des Betrags und der E-Mail wird die Bestellung per Post an die von Ihnen in der E-Mail angegebene Adresse versendet. Normalerweise sammeln wir alle zwei Wochen Bestellungen ein und bearbeiten sie. Bitte haben Sie also etwas Geduld. Alle genannten Preise sind einschließlich Versandkosten.

Order ‘Brabants Orgelrijkdom’ cd’s?
The ‘international’ price of cd’s is inclusive mail costs.

1. Please transfer the relevant amount to IBAN RABO-Bank:
NL88 RABO 0118 1498 06
BIC: RABONL2U 
in the name of: Brabantse Orgelfederatie
NL – Sint Michielsgestel

2. Please mention the CD-code and the number of copies you want to recieve.
Example of 3 cd’s will make 3x € 16,25 = € 48,75
Mention: 2x POR 201801, 1x POR 1802


3. Also mention your name, zip code and house number.
Example:  
Smith, SW1V 4BN, 33 

4. And also send this order and the full delivery address by e-mail to Rens Swart, please click here.

After receipt of the amount and the email, the order will be sent by post to the address you provided in the email. We will usually collect orders and process them once every two weeks, so please be patient. All prices mentioned include shipping costs.