Geschiedenis

Bestuursmutatie oktober 2022

Tijdens de najaars ALV 2022 op 29 oktober is afscheid genomen van Wijtse Rodenburg als bestuurslid van de Vereniging Brabantse Orgelfederatie. Hij is sinds de start van de BOF als vrijwilliger voor de vereniging bezig geweest met de opzet, inhoud, onderhoud en vernieuwing van de website en is verantwoordelijk geweest voor alle vormgevingsaspecten die samenhangen met de communicatie, zoals huisstijl, magazines, cd-uitgaven en andere aspecten van hoe de BOF zich presenteert. Wijtse hoopt dat de BOF met aanwas van nieuwe mensen de ingeslagen weg kan vervolgen zodat de prachtige en veelzijdige instrumenten en de orgelmuziek onder de aandacht van cultuurminners kan blijven komen.

Bestuursmutatie maart 2022

Tijdens een gesprek eind maart 2022 met een afvaardiging van het bestuur heeft Wim van der Ros medegedeeld te zullen stoppen als bestuurslid van de Vereniging Brabantse Orgelfederatie. Ook meldt hij dat hij de afgelopen ruim zestien jaar met veel plezier samen met veel anderen zich heeft ingezet bij de totstandkoming en voor de uitbouw van deze prachtige vereniging. Wim wil iedereen bedanken met wie hij in deze periode zo prettig heeft mogen en kunnen samenwerken en wenst de vereniging alle goeds.

Bestuursmutaties november 2018

Bij de najaars-ALV op zaterdag 3 november 2018 in Wijk en Aalburg bij Van Rossum Orgelbouw is Ruud Severijns gekozen tot nieuwe voorzitter van de Vereniging Brabantse Orgelfederatie als opvolger van Frank Petter die deze functie vijf jaar lang bekleedde.

 Frank Petter (links) feliciteert zijn opvolger Ruud Severijns met zijn verkiezing.Vice-voorzitter Wim van der Ros (links) bedankt Frank Petter voor zijn inzet de afgelopen vijf jaar.


Bestuursmutaties april 2017

Op zaterdag 8 april 2017 werd de Algemene Leden-voorjaarsvergadering in de Sint Jozef- of Heuvelsekerk van Tilburg gehouden. 
Tijdens de vergadering nam secretaris Engbert Tienkamp na 8 jaar inzet voor de vereniging afscheid. 


Voorzitter Frank Petter overhandigt een bos bloemen aan de scheidende secretaris Engbert Tienkamp.

Wim Goossens stelt zich voor.

De vergadering ging akkoord met de benoeming van Wim Goossens tot zijn opvolger.


Meer over mr. Wim Goossens klik hier.
Tevens werd Geurt Brouwer uit Sint-Michielsgestel voor vier jaar herbenoemd als penningmeester.

Bestuursmutaties eind 2013

Frank Petter is in de Algemene Ledenvergadering die op 23 november 2013 in Berkel-Enschot werd gehouden met 64 stemmen voor, 1 onthouding en 1 stem tegen gekozen tot de nieuwe voorzitter van onze vereniging. 
Frank Petter was destijds, net als de vorige voorzitter Han Polman, burgemeester van Bergen op Zoom. Daarvoor was Frank Petter burgemeester van Woudrichem.

Bestuursmutaties begin 2013


Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de ‘Vereniging Brabantse Orgelfederatie’ zijn op zaterdag 6 april 2013 twee bestuursmutaties door de aanwezige leden, aangevuld met stemmen die per volmacht waren uitgebracht, goedgekeurd.

De secretaris, Engbert Tienkamp, werd voor vier jaar herbenoemd.

Tevens werd Geurt Brouwer uit Sint-Michielsgestel benoemd tot bestuurslid en penningmeester.

Afscheid van Han Polman als voorzitter van onze Vereniging

Han Polman werd per 1 maart 2013 benoemd tot commissaris van de Koningin in Zeeland. Polman was burgemeester van Bergen op Zoom, lid van D66 en vier jaar lang voorzitter van de Brabantse Orgelfederatie.


V.l.n.r. Han Polman met echtgenote, Wijtse Rodenburg, Wim van der Ros en Engbert Tienkamp bij zijn afscheid van de BOR.

Een delegatie van het bestuur heeft Han op 28 februari 2013 de hand geschud tijdens de afscheidsreceptie in een stampvolle Gertrudiskerk van Bergen op Zoom. Onder de achtergrondklanken van het Ibach-orgel die niet boven het geroezemoes van de meer dan duizend gasten uit konden komen heeft de BOF hem daarbij een aandenken cadeau gegeven in de vorm van een persoonlijk fotoboek met Brabants (en Zeelands!) orgelrijkdom. Naast enkele fotos tijdens zijn werk als voorzitter zijn daar uiteraard het Bergense Ibach-orgel in opgenomen, maar ook het Zeeman-orgel in Raadzaal van Etten-Leur waar hij eens voor minister Plasterk speelde, en zijn eigen jeugdorgel in Ootmarsum. 
Zij wensten hem een prachtige tijd in Zeeland toe in de hoop dat hij daar iets voor het Zeeuwse orgel kan betekenen.

Nieuw bestuur april 2009

 
Han Polman bedankt zijn voorganger Bert Ramakers voor zijn inzet voor de Federatie.

 
Han Polman bedankt oud-secretaris Nick van Broekhoven ook voor zijn werk voor de Federatie.

Nog twee bestuursleden namen afscheid: Ad van Sleuwen en Frans van Mameren, die ook bedankt werden voor hun inzet voor de Federatie de afgelopen jaren. In verband met hun terugtreden voorziet het bestuur voorlopig niet in deze vacatures, maar denkt aan projectmatige meedenkers en meedoeners b.v. voor het project Jeugd en Educatie.

Het bestuur van de Vereniging Brabantse Orgelfederatie bestaat nu uit:
Han Polman, voorzitter
Engbert Tienkamp, secretaris
Wim van der Ros, penningmeester
Bert Augustus
Piet Groenendijk
Wijtse Rodenburg

Oprichting in 2007


Foto bij gelegenheid van de oprichting van de Vereniging Brabantse Orgelfederatie op zaterdagmorgen 20 januari 2007 in Tilburg. De aanwezige orgelkringvertegenwoordigers en het nieuw verkozen bestuur staan voor het Van Nes-orgel van het Tilburgse Conservatorium in de Heikese kerk.

Het eerste bestuur werd gevormd door:
Bert Ramakers, voorzitter
Nick van Broekhoven, secretaris
Wim van der Ros, penningmeester en documentatie
Piet Groenendijk, excursies en festival
Ad van Sleuwen, excursies en festival
Bert Augustus, beheer
Wijtse Rodenburg, website en orgelagenda
Frans van Mameren