Activiteiten

Activiteiten van de Brabantse Orgelfederatie

Bij de oprichting van de Brabantse Orgelfederatie is een aantal werkgebieden vastgesteld waarop de vereniging zich zal richten. Voor ieder werkgebied is een werkgroep aangesteld, waarbij iedere werkgroep een bestuurslid als ‘voortrekker’ heeft. Nadere informatie rond de betreffende activiteit is bij het vermelde bestuurslid te krijgen. 

– Orgelconcertagenda en
orgelmagazine ‘Brabants Orgelrijkdom’

Internet speelt een belangrijke rol: www.brabantorgel.nl is een belangrijk communicatiemiddel tussen de leden en informatiebron van alles wat met de Noord-Brabantse orgelcultuur te maken heeft.
Voor de digitale nieuwsbrief kunt u zich nieuwsbrieven opgeven. 

Het jaarlijkse gratis Noord-Brabantse Orgelmagazine, waarin alle concerten en excursies bijeen staan in één overzichtelijke agenda, is verkrijgbaar in veel VVV’s en bij veel orgelconcerten in Noord-Brabant. Tegen verzendkosten wordt het magazine u toegestuurd. Klik daarvoor hier. 
De concertagenda vindt u midden in dit magazine en de steeds actuele versie op deze website. 
(mail naar: info)

– Documentatie

‘Brabants Orgelrijkdom’ was de titel van de fototentoonstelling die voor de openingsmanifestatie van de Nationale Orgeldag 2006 in ’s-Hertogenbosch was samengesteld. Deze fototentoonstelling was de basis voor het Documentatiecentrum van de toen in oprichting zijnde Brabantse Orgelfederatie. Mede dankzij de financiële steun van het DELAfonds is onze Documentatie inmiddels uitgebreid.
Op de site van onze federatie staan veel Brabantse orgels gedocumenteerd, terwijl ook veel orgels de klanken zijn vastgelegd op door onze federatie uitgegeven cd’s met nieuwe orgelopnamen

In 2011 verscheen onze eerste boekuitgave: ‘De orgelmakers Loret en hun orgels in Nederland’. Hierin worden alle nog bestaande Loret-orgels in Nederland zeer compleet gedocumenteerd, terwijl ook in facsimile twee geschriften van Loret zijn opgenomen. In dit 224 pagina’s tellende boek zijn twee cd’s opgenomen met recente opnames van acht Loret-orgels. In orgeltijdschriften en door orgeladviseurs wordt dit boek als een ‘standaardwerk’ over de orgelmakers Loret beschouwd.
Bij gelegenheid wordt samengewerkt met andere organisatie zoals het Gesellschaft der Orgelfreunde in augustus 2011, waarbij een dubbel-cd werd uitgegeven met 14 orgels in Midden- en Oost-Brabant en in 2021 met het Belgische tijdschrift Orgelkunst, waarbij een cd werd uitgegeven onder de titel ‘Noord-Brabantse orgels in vogelvlucht’

Dankzij de samenwerking met de Universiteit van Tilburg kunnen in de Brabant-Collectie van de universiteitsbibliotheek alle boekwerken worden ingezien die verschenen zijn over Brabantse orgels. Door verdere digitalisering van gegevens van Brabantse orgels en plaatsing op de website wordt de documentatie steeds verder uitgebreid.
Het inmiddels traditionele jaarmagazine ‘Brabants Orgelrijkdom’, dat gratis door de gehele provincie wordt verspreid, is tevens een documentatiespeerpunt, waarin actualiteit en historie laagdrempelig wordt vastgelegd. 
(mail naar: info)

– Rapportage orgel-status in Noord-Brabant

Dit is een belangrijke activiteit, waarbij de Provincie heeft aangegeven dat er in het kader van monumentenzorg grote behoefte is aan een inventarisatie van de status van het orgelbezit in Noord-Brabant, met name gericht op de staat van het beheer en onderhoud. Bij deze functie wordt ook gedacht aan het gebruik van de orgels in de liturgie en bij concerten. Jaargang 2009 van de Brabantse Orgelkrant stond voor een groot deel in het teken van dit onderwerp. Eind 2009 is er een brief met uitleg over wat de Brabantse Orgelfederatie voor het beheer van orgels kan betekenen uitgegaan naar veel kerkbesturen in de provincie. Inmiddels zijn een aantal kerken bezocht en zijn de eerste rapportages gemaakt. Meer info over orgelbeheer klik hier
(mail naar: info)

– Excursies

Jaarlijks belegt de Brabantse Orgelfederatie (veelal in samenwerking met het maandblad de Orgelvriend) twee excursies naar bekende en minder bekende orgels in onze provincie. Daarbij wordt getracht een thema-excursie en een regio-excursie te beleggen. Bij iedere orgelexcursie wordt een klankdocument gemaakt. Er verschijnt dan een cd waarop de klanken van de te bezoeken orgels zijn vastgelegd. Tevens wordt sinds 2018 per excursie ook een portret-cd gemaakt van een van de orgels die daarbij in een boekje met cd wordt vastgelegd.
De verschenen cd’s die nog zijn te bestellen: klik hier.
(mail naar: info)

– Festival Nieuwe Muziek

Het eerste Noord-Brabants Orgelfestival Nieuwe Muziek dat de BOF heeft georganiseerd was op 24 april 2010 in Eindhoven.
Voor het tweede Festival Nieuwe Muziek op zaterdag 25 mei 2013 werd samengewerkt met het Fontys Conservatorium in Tilburg.
Het derde Festival Nieuwe Muziek werd gehouden op op zaterdag 14 april 2018 in de Sint-Petrusbasiliek in Boxtel.
Uitgangspunt is steeds het presenteren van nieuwe orgelmuziek, profaan of geestelijk, het orgel als solo-instrument, maar ook in combinatie met zangstem(men) en andere instrumenten. Brabantse componisten spelen hierbij een rol van betekenis. 
Wij houden ons als federatie graag aanbevolen voor suggesties. 
(mail naar: Wim Goossens)

– Improvisatiefestival

Het eerste Improvisatiefestival dat de BOF georganiseerde was op 18 mei 2019 in Tilburg in samenwerking met het Fontys Conservatorium.
Wij houden ons als federatie graag aanbevolen voor suggesties. 
(mail naar: secretaris)

– Brabantse orgelmuziek en componisten

Over de Brabantse orgels raken we maar niet uitgepraat en dat is maar goed ook. Het is een formidabel cultuurbezit. Maar hoe zit het eigenlijk met al die composities voor deze prachtige instrumenten? We zouden de vraag niet stellen als we het antwoord hadden. Het zou fijn zijn wanneer u eens meedenkt en meekijkt naar oude en bestaande composities die voor orgel zijn geschreven door Brabantse organisten. Wellicht ligt er ergens nog materiaal in handschrift of in een oude druk, bij u op zolder of in de kerk waar u komt. Natuurlijk start deze zoektocht niet helemaal blanco. We kennen heel wat namen van muzikale Brabanders uit de boeken van Hein Zomerdijk (Muziekleven in Noord Brabant; 1982) en ook door uitgaven als Het Nederlands Orgelalbum (Mosmans; 1905). Toch hebben we relatief weinig in handen. De Brabantse Orgelfederatie waardeert uw medewerking bij deze zoektocht. Resultaten worden steeds meer gepubliceerd en bruikbare composities zijn via PDF beschikbaar. Meer info:
(mail naar: secretaris)

– Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN)

Om de instandhouding van de Brabantse Orgelcultuur te bevorderen is door de BOF een Borgingsplan bij het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland te Arnhem ingediend. 

Op 1 juli 2020 heeft het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland bekend gemaakt dat de Brabantse Orgelcultuur is bijgeschreven in de inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland
Deze bijschrijving is formeel geëffectueerd op 26 september 2020 te Hilvarenbeek. Het bestuur van de vereniging heeft zich het afgelopen jaar voor deze bijschrijving ingespannen omdat het een belangrijk middel is om de beoefenaars te helpen bij het levend houden van de Brabantse orgelcultuur. Om deze bijschrijving in het register tot stand te brengen heeft de vereniging een Borgingsplan Brabantse Orgelcultuur samengesteld dat is goedgekeurd door de toetsingscommissie van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.

Ineke Strouken, oud-directeur van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, heeft een artikel over deze inschrijving in de Inventaris geschreven in het juni-2021-nummer van ‘Herenhuis’ waarin dit nadrukkelijk wordt vermeld:
Klik hier voor een grote weergave.

Subsidies en fondsen

Belangenbehartiging voor de aangesloten leden en de verwerving van subsidies en fondsen voor de genoemde activiteiten.
(mail naar: secretaris).