Orgel-links

Links naar interessante sites

Klik op de onderstreepte teksten voor doorlinken naar de betreffende site. 

Noord-Brabantse orgelkringen met meerdere concertlocaties

Stichting Orgelkring Midden-Brabant
Verzorgt concerten in Tilburg en omgeving.

Orgelkring ‘Gregorius van Dijk’
Verzorgt concerten in Noordoost Noord-Brabant en Noord Limburg.

Orgelkring F.C.Smits (Geen website)
De Orgelkring F.C.Smits werd in 1971 opgericht met als doel concerten te organiseren op de historische orgels in de kerken in de regio Maasland met o.a. de orgels van Overlangel, Neerloon, Demen, Berghem, Lith, Lithoyen, Nistelrode, Heeswijk (parochiekerk) en Zeeland. 

Orgelkring Ludens, Oosterhout
Via deze website kunt u kennis maken met de eeuwenoude Basiliek van Oosterhouten de vele muzikale activiteiten die hier plaatsvinden. Stichting Ludens promoot de orgels in de Sint-Jansbasiliek door middel van diverse concerten. In het voorjaar en najaar worden er avondconcerten gegeven door vooraanstaande organisten uit binnen- en buitenland, soms in combinatie met een solist. In de zomermaanden treden organisten uit de regio op tijdens de serie goedbezochte marktconcerten op zaterdagmiddag. Ook locaties in de omgeving worden betrokken bij de activiteiten.

Orgelkring Jacobus Zeemans, Etten-Leur
De Stichting Jacobus Zeemans-orgels organiseert orgelconcerten in Etten-Leur op de Zeemans-orgels van het Trouwkerkje en de Raadzaal, en verder in de Sint-Lambertuskerk op het Pels & van Leeuwen-orgel. 

Fontys Conservatorium in Tilburg
De ‘orgelklas’ in Tilburg heeft deze eigen facebookpagina waarop vaak nieuwe activiteiten worden vermeld. 

Andere provincies

Groningen
Alle gegevens over orgelconcerten in Groningen. Stichting Groningen Orgelland.

Friesland
Alle gegevens over orgels en orgelconcerten in Friesland. Stichting Organum Frisicum.

Drenthe
Alle gegevens over orgels en orgelconcerten in Drenthe. 

Utrecht
De stichting Utrecht Orgelland heeft tot doel het informeren over en bevorderen van belangstelling voor het rijke orgelbezit in de provincie Utrecht.

Zeeland
Gegevens over orgels in Zeeland.

Limburg
Alle gegevens over orgels en orgelconcerten in Limburg. Samenwerkende Orgelvrienden Limburg (SOL).
Stichting Kerkgebouwen in Limburg
Deze stichting stelt zich tot doel om informatie over Limburgse kerkgebouwen te verzamelen, te digitaliseren en voor een groot publiek gratis en openbaar toegankelijk te stellen via het Internet. 

Sites met orgelmuziek

Organroxx.com
24/7 orgelmuziek op internet. Organroxx.com is een initiatief van Nico Declerck uit Vlaanderen. Organroxx.com wil de leemte opvullen die ontstaan is doordat Radio Klara in Vlaanderen en Radio 5 in Nederland niet meer in een orgelprogramma voorzien. U krijgt 24 uur per dag orgelmuziek te horen. Ook de Brabantse Orgelfederatie heeft haar cd’s ter beschikking gesteld om ten gehore te brengen.

Brabants orgelproject
Reinier Korver presenteert een videoproject met inspirerende orgelmuziek op schitterende orgels van Noord-Brabant. 

All of Bach
Alle 1080 werken van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door de Nederlandse Bachvereniging en vele gastmusici, op een prachtige site waar veel op te horen en te zien is. De orgelwerken worden uitgevoerd door o.a. Leo van Doeselaar en Reitze Smits op diverse orgels zoals het Schnitger-orgel (1692) van de Martinikerk in Groningen en het Bätz-orgel (1762) van de Lutherse Kerk in Den Haag. 

Overige sites

De Orgelvriend
Maandblad voor orgelliefhebbers.

Het Orgel (KVOK)
Europa’s oudste tijdschrift over orgelkunst, uitgegeven door de KVOK, Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici.
Links naar zeer veel orgelsites over de gehele wereld.
Met veel zoekfuncties o.a. naar artikelen in diverse orgeltijdschriften.


Kerkorgels arrowsweb
Kerkorgels ingedeeld per provincie en plaats.

Orgelagenda
Overzicht van de meeste orgelconcerten in Nederland en internationaal.

Nationaal Instituut voor de Orgelkunst (NIvO)
De Stichting Nationaal Instituut voor de Orgelkunst (NIvO) is in 1994 opgericht, met als doelstelling het bevorderen van de orgelkunst, het creëren van waarborgen om de unieke positie van het orgel te handhaven, het stimuleren van een verantwoorde omgang met het historische orgelbezit en bevorderen voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe dienstig kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Het NIvO is de uitgever van de grote orgelencyclopedie ‘Het Historische Orgel in Nederland’. Met deze omvangrijke publicatie levert het NIvO een bijdrage aan het behouden, continueren en stimuleren van de orgelcultuur in Nederland.

Orgelsite
Met afbeeldingen en de disposities van zeer veel orgels in Nederland, België en Duitsland.

Orgeldatabase
Zeer uitgebreide database met basisgegevens over orgels in de hele wereld. Beheerd door Piet Bron. 
Zie artikel ‘interview met Piet Bron’, Brabants Orgelrijkdom 2015, blz 18

KKOR orgeldatabase
Complete database met basisgegevens over alle orgels in Rooms-Katholieke locaties van Nederland, per bisdom geordend.

Stichting Internationale Orgelreizen
Jaarlijks een week lang op excursie naar het buitenland.

Orgelfotos
Heel veel afbeeldingen van orgels in Nederland, Frankrijk en België.

Rotterdam Orgelstad

De stichting Rotterdam Orgelstad heeft als doelstelling ‘het op de meest ruime wijze bevorderen van de orgelkunst in Rotterdam’.

Calcant, Antwerpen 
De liefde voor het orgel zette Jan Van Mol, titularis-organist van de St. Pauluskerk te Antwerpen, aan het orgelpatrimonium in zijn historisch-culturele context kenbaar te maken bij het grote publiek. Hij startte Calcant, dat concerten, festivals, cursussen, reizen, … enz. organiseert.


Het orgel in Vlaanderen 

Organisatie die 3-maandelijks een orgelblad uitgeeft, e-mailnieuwsbrief verstuurt, zomeracademie organiseert en in eigen beheer cd’s uitgeeft.


Tijdschrift De orgelkunst, België

Orgelnieuws
Orgelactualiteiten in binnen- en buitenland.

Organist Forum
Discussie-site voor organisten.

Organisten.beginthier
Opsomming van organisten-links en andere orgellinks.

Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel
De Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel heeft als doel een financiële bijdrage te leveren aan restauraties van historische orgels in Nederlandse (kerk-) gebouwen. 

KVOK (Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici)
De KVOK bestaat vanaf 1 januari 2009 en komt voort uit het samengaan van de Koninklijke Nederlandse Organisten Vereniging en de GOV-Vereniging van Kermusici.
Doelstelling van de vereniging is:
– de bevordering van het gebruik van het orgel en de orgelcultuur in het algemeen;
– de bevordering van de verantwoorde verzorging van de muziek in de eredienst en al hetgeen het peil en de waardering van de kerkmuziek in het algemeen ten goede kan komen.
De KVOK is uitgeefster van de tijdschrift Het Orgel, Muziek & Liturgie, het actualiteitenblad NotaBene en de Zomeragenda.

KVOK, afdeling Noord-Brabant 
Voor de provincie Noord-Brabant is er een afdeling, waarbij een bestuur jaarlijks bijeenkomsten organiseert met als onderwerp een interessant orgel of een muzikaal thema met betrekking tot orgel en kerkmuziek. Informatie over de activiteiten van de afdeling Noord-Brabant vindt u hier.


Gregoriusblad (NSGV) 
Het Gregoriusblad is het tijdschrift voor liturgie en muziek voor de katholieke kerk. Het Gregoriusblad wijst u de weg in de rijke wereld van kerkmuziek en liturgie. Aandacht voor volkszang, koor- en orgelmuziek, muziek voor jongeren en nieuwe composities. Rubrieken: Berichten, Nieuws, Besprekingen en Orgelnieuws.


Stichting Vox Humana 
Stichting Vox Humana is in het jaar 2000 opgericht en heeft statutair als doel: het bevorderen van de orgelkunst en het bekend maken van historische en nieuwe orgels in en buiten Nederland. De stichting tracht dit doel te bereiken door het organiseren van activiteiten zoals concerten, excursies, concoursen en masterclasses.

Stichting Maurice Pirenne
Per testament heeft Maurice Pirenne (1928-2008) een stichting opgericht met als doelstelling om zijn leven en werk onder de aandacht te houden. Dit gebeurt o.a. door zijn muziek te laten uitvoeren, zowel in de liturgie als bij concerten.

Orgelkids
Informatie over orgelactiviteiten voor kinderen. Deze site geeft ook info over het fonds voor Orgel en Jeugd, het Lydia Vroegindeweij Fonds, ondergebracht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Er zijn ook YouTube filmpjes op te vinden over alles wat met orgels te maken heeft.

Hans Strootman
Hans Strootman verzorgt lezingen over organisten in hun tijd, met name voor de concertreeks van Muziek in de Cathrien in Eindhoven. Op zijn website zijn o.a. samenvattingen van zijn lezingen en CV’s van orgelcomponisten en organisten te vinden.

John Boersma
Het zelf bouwen van pijporgels. Boeken over orgelbouw.

Bossche Beiaardstichting
In 1993 werd de Bossche Beiaardstichting in het leven geroepen met als doel liefde en belangstelling kweken voor het beiaardspel in het algemeen en voor het spel op de Bossche beiaarden in het bijzonder.

Beiaardcentrum Nederland
De Stichting Beiaardcentrum Nederland (BCN) is een kennis- en activiteitencentrum voor de beiaardwereld, zowel nationaal als internationaal. BCN is hèt centrum voor promotie, educatie en informatie.

Harmonium vereniging Nederland
HVN

Visueel gemaakte muziek
zodat het zichtbaar wordt hoe muziekstukken zijn opgebouwd.
Bijv. Bach, Toccata and Fugue in D mineur. of Bach, Organ Trio Sonata III (BWV 527) Zoek zelf verder met zoekterm ‘Bach animated organ’.

Kerkfotografie.nl
Op deze website staan prachtige foto’s van vele Nederlandse kerken en hun interieurs waaronder die van Noord-Brabant.

Immaterieel erfgoed (KIEN)
Op deze website van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland staat de Brabantse Orgelfederatie met haar doelstellingen ook vermeld.