Brabantse Orgelkrant 2009 (uitverkocht)

Klik hier voor de complete PDF versie

De gratis  ‘Brabantse Orgelkrant 2009’ De Brabantse Orgelkrant 2009 kan helaas niet meer worden besteld, de voorraad is uitverkocht.


Op de voorpagina het Vollebregt-orgel in Erp.

De vereniging Brabantse Orgelfederatie presenteerde op 18 april 2009 voor de tweede maal de Brabantse Orgelkrant, een jaarkrant met veel informatie over Brabants Orgelrijkdom, de orgelcultuur in onze provincie en met een volledige concertagenda. De kranten zijn gratis verkrijgbaar bij Brabantse kerken waar orgelconcerten worden gegeven en via veel VVV’s in Brabant.


Het 1ste exemplaar van de Brabantse Orgelkrant 2009 werd door de kersverse nieuwe voorzitter van de Orgelfederatie, Han Polman, overhandigd aan mevrouw Helmi Huijbregts, voorzitter Raad van Toezicht van UIT IN BRABANT, de organisatie in onze provincie die als motto heeft ‘Thuis in toerisme en cultuur’. Mevrouw Huijbregts is tevens lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal en was voorheen onder meer burgemeester van Oosterhout en Gedeputeerde van onze provincie.


Pastoor van Noorwegen heet de aanwezigen welkom in zijn kerk.

 
Tijdens de presentatiebijeenkomst werd het Loret-orgel uit 1859 bespeeld door oud-bestuurslid Ad van Sleuwen en de dirigent-organist van de Sint-Jozefkerk, Clemens Abers. Hier spelen ze samen een Fantasie voor quatre-mains van A.Fr. Hesse.

Inhoud van de krant:

Beheer
Dit jaar is een van de hoofdthema’s in de krant het beheer van onze cultureel en historisch waardevolle orgels. Kerk- en parochiebesturen, eigenaren van orgels, dienen zich bewust te zijn van de consequenties van het gewijzigd beleid op het gebied van de subsidiëring van de kosten van restauratie en beheer van rijksmonumenten. Daarop wordt nader ingegaan in een vraaggesprek dat Wijtse Rodenburg had met ons bestuurslid Bert Augustus. Aangegeven wordt hoe wij als Brabantse Orgelfederatie met financiële steun van de provincie het project Beheer adviserend naar kerk- en parochiebesturen kunnen invullen. Een kort vraaggesprek met orgeladviseur Henk Kooiker onderstreept de belangen op dit terrein. Tevens is een interview opgenomen met de beide economen van de bisdommen ’s-Hertogenbosch en Breda, de heren Broeders en De Rooij.

Jeugd en orgel
Een ander thema is Jeugd en orgel. In een vraaggesprek met Jan van de Laar, de enige stadsorganist die Brabant rijk is, lezen wij hoe in Helmond een project van start gaat om de jeugd vanuit cultuureducatie kennis te laten maken met de diverse muziekinstrumenten en hun achtergronden; het orgel krijgt daarin uiteraard zijn eigen speciale plaats. Ook de ervaring van een project in Raamsdonk wordt toegelicht.

Orgelagenda
Weer 4 pagina’s boordevol met de actuele orgelagenda: alle orgelconcerten welke in 2009 in onze provincie worden gegeven.

Orgelnieuws
In orgelnieuws worden o.a. de restauraties van een vijftal orgels besproken door Wim van der Ros. In het kader van het wegwerken van restauratieachterstanden werd vorig jaar voor deze orgels een subsidie toegekend. Daarnaast restauratieverslagen van o.a. de orgels in Oploo (door Wout van Kuilenburg), Waalwijk en Stiphout (Wim van der Ros), terwijl ook het “nieuwe” orgel van Vught wordt toegelicht.

Excursies
De voorjaarsexcursie gaat naar een drietal orgels van de Orgelmaker J.J. Vollebregt & Zn. Frans Jespers gaat in op zijn werk en op deze drie orgels in Sint-Anthonis, Erp en Breugel. Ook de najaarsexcursie naar Oosterhout krijgt aandacht.

Uit de kringen, orgelmakers en overig
Diverse orgelkringen melden nieuws over hun orgels, komende restauraties of concertprogramma, terwijl de historie en achtergronden van een aantal orgelbouwers wordt toegelicht. Uiteraard worden de diverse projecten kort toegelicht, waarvan o.a. het Festival voor nieuwe orgelmuziek (2010) en de Nationale Orgeldag (12 september 2009, tevens Open Monumentendag) genoemd mogen worden.

Uitgave en redactie
De krant wordt uitgegeven op tabloidformaat en telt 24 pagina’s, merendeels in kleur. De tienduizend exemplaren worden gratis verspreid via orgelkringen en VVV’s. 
De bestuursleden Wijtse Rodenburg en Wim van der Ros vormen de redactie en zijn verantwoordelijk voor de foto’s. De vormgeving is in handen van Wijtse Rodenburg. 
De uitgave van de Brabantse Orgelkrant 2009 is mede mogelijk gemaakt door de subsidie van het Prins Bernard Cultuurfonds.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als magazine