Excursie 2022 Dinteloord – Steenbergen – Tholen

Deze excursie naar Dinteloord, Steenbergen en Tholen wordt gehouden op 8 oktober 2022.

Programma

Excursie ‘Een grensgeval Zeeland’

Deze excursie naar Dinteloord, Steenbergen en Tholen  dat net over de Brabantse grens in Zeeland ligt. De start is een welkom vanaf 9:30 uur met koffie/thee in het Hervormd Centrum aan de Westvoortstraat 18 te Dinteloord.
De deelnemersbijdrage is € 25,- per persoon.
U wordt verzocht uw voorgenomen komst te melden via info@brabantorgel.nl of te antwoorden op deze e-mail.
(Heeft u zich reeds aangemeld dan is opnieuw melden niet nodig)
Bij het welkom vanaf 9:30 uur kunt u de bijdrage alleen contant betalen.
Dan krijgt u het programmaboekje (zie afbeelding in de bijlage) uitgereikt dat geldt als toegangsbewijs voor de vier concerten en kerkbezoeken tijdens de dag. In het uitgebreide programmaboekje worden ook de organisten en de orgels toegelicht. Verder bevat het ook een cd waarop de excursie-orgels te horen zijn met een groot deel van het concertprogramma dat tijdens de excursie wordt uitgevoerd.

U reist en luncht op eigen gelegenheid. Indien u niet over eigen vervoer beschikt kunnen wij proberen u met een andere excursieganger te laten meerijden. Geef dit even aan bij uw aanmelding, ook als u bereid zou zijn iemand zonder vervoer tijdens de dag mee te nemen in uw auto.

10:00 uur Dinteloord, Hervormde Kerk 
Hans Prince: toelichting op het Kunst-Arnauts-orgel
Bespeling door Henk Kooiker

David Kunst, de oorspronkelijke bouwer, heeft in 2003 slechts de orgelkas grotendeels vervaardigd, maar wilde een typisch 17de eeuws Nederlands orgel realiseren. Orgelmaker Stan Arnauts (België) heeft daarna het orgel vervaardigd met 14 stemmen van de geplande 24. Daardoor is er nu sprake van een orgel met twee klavieren en aangehangen pedaal. Typerend zijn de meerkorige prestanten 8, 4 en 2 voet van beide werken die in de discant twee- tot driedubbel bezet zijn. Samen met de ongelijkzwevende Werckmeister-stemming ontstond zo in 2019 een nieuw orgel met een fraai klassiek klankbeeld.

11:30 uur Steenbergen, Hervormde Kerk
Johan Zoutendijk (Verschueren Orgelbouw): toelichting op het orgel
Bespeling door Ad van Sleuwen

Het orgel is waarschijnlijk in 1680 door Hendrich Metzker uit oudere delen vervaardigd en in de loop der tijd regelmatig gerestaureerd en aangepast. Het is in 1963 door Flentrop naar de situatie van Moreau (1725) gerestaureerd en in 2013 door Verschueren nogmaals, met herziening van de intonatie naar de huidige fraaie klank.

12:30 uur lunchtijd en bezichtigen Gummaruskerk

14:00 uur Steenbergen, Sint-Gummaruskerk
Henk Bolders: toelichting op het Maarschalkerweerd-altaarorgel en het grote Vermeulen-orgel. 
Bespeling door Marc Schippers
Hoofdorgel: Na oorlogsschade, waarbij de toren werd opgeblazen en het orgel verloren ging, bouwde Vermeulen uit Weert in 1951 een nieuw elektrisch kegelladen-orgel met een riante dispositie, echter met een aantal reserveringen. De klank is zoals vlak na de oorlog gebruikelijk was en wordt de laatste decennia beschouwd als niet al te interessant en typisch voor de katholieke orgelbouw uit die tijd. Tegenwoordig worden ook dit soort orgels weer meer gewaardeerd, ook al omdat orgelbouwers in iedere periode echt wel hebben getracht een mooi instrument te leveren!
Koororgel: In 1903 gebouwd door Maarschalkerweerd & Zoon. Het vertegenwoordigd het beste wat deze bouwer aan grondstemmen kon maken. Hoewel zeer klein is het een fijn romantisch instrument, dat vooral bedoeld is voor begeleiden van gregoriaans en muziek op het priesterkoor.

15.30 uur Tholen, Grote Kerk 
Henk Quist: toelichting op de kerk en het Van Dam-orgel
Slotconcert door Niels de Klerk
Het grote Friese Van Dam-orgel uit 1832, gebouwd voor de in 1940 afgebroken Galileërkerk te Leeuwarden kon in 1955 in de Grote Kerk van Tholen worden geplaatst. Mede door de goede akoestiek klinkt dit instrument hier geweldig, zowel in luide als verfijnde geluiden. De typisch Friese barokklank is nog te horen en ook dat Van Dam zich aanpaste aan de 19de eeuwse stijl met lage Mixtuur en Cornet op 16 voet, om vooral de protestantse gemeentezang te kunnen leiden en ondersteunen. Een groots en veelzijdig instrument, dat sinds 2019 bij orgelmaker Van Eeken voor onderhoud en herstel in goede handen is.

De uit te voeren orgelwerken zijn zo gekozen dat zij passen bij het orgel dat bezocht wordt.
Het belooft een mooie dag te worden, wij hopen daarom op een grote opkomst!

Deelname en opgave komst

Deelnemersbijdrage € 25,- per persoon.
Bij het welkom vanaf 9:30 uur kunt u deze bijdrage contant betalen.
U wordt verzocht uw komst aan te melden via info@brabantorgel.nl

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Excursies