Kooiker, Hendrik

Jubileum van BOF adviseur Henk Kooiker

Op 1 december 2020 was het precies 50 jaar geleden dat Henk Kooiker zijn benoeming kreeg tot organist van het Cavaillé Coll-orgel in de Waalse Kerk in Den Haag. Dit jubileum werd in de Waalse Kerk gevierd na de dienst op zondag 6 december 2020. Ook in Eindhoven wordt in de Catharinakerk stilgestaan bij dit jubileum in een speciaal concert op zaterdag 23 april 2022.

Thuis kreeg hij aanvankelijk orgelles van zijn vader en kroop al jong achter het grote tweeklaviers pedaalharmonium. In de zomer van 1960, nu dus 60 jaar geleden, speelde hij zomers zijn eerste kerkdienst in de Gereformeerde Kerk van Suawoude en werd daar later in 1962 de ‘vaste zomerorganist’. Willem Blanken, docent op zijn middelbare school in Den Haag, bracht hem het nodige bij inzake harmonie en contrapunt. Tijdens zijn studie aan de TH Delft studeerde hij bij Koos Bons in Maassluis verder harmonieleer, improvisatie en klassiek contrapunt. Koos Bons bereidde Henk ook voor op zijn Staatsexamen orgel.
Tijdens zijn studie aan de TH vervolgde hij ook zijn orgelstudie bij Walter Kraft (improvisatie) en Michel Chapuis (o.a. klassiek Franse barok interpretatie). Na organistschappen in Leiden (Waalse Kerk) en Den Haag (Engelse Kerk, Bethelkapel en Salvatorkerk) volgde in 1970 zijn benoeming in de Waalse Kerk.
Zijn eindstudie in zijn vakgebied transmissie-informatie en elektrotechniek aan de TH over akoestiek en transmissie van informatie op weergave van ‘diffuus geluid’ werd in 1972 bekroond met de ingenieurstitel.
Henk Kooiker had een groot audiobedrijf dat o.a. de geluids- en video-installaties verzorgde van de Eerste en de Tweede Kamer, de Raad van State en de Hakkelaarsbunker en een bedrijf voor professioneel CD-mastering en opname.  In 2005 verkocht hij beide bedrijven, maar behield de opname studio.
Sinds 1987 is hij ook actief als orgeladviseur waarbij hij destijds ook veel samenwerkte met Onno Wiersma, de toenmalige adviseur van de Rijksdienst Monumentenzorg, de huidige RCE. Belangwekkende projecten waarbij hij als adviseur een belangrijke rol vervulde, waren de restauraties van de orgels van de Philharmonie in Haarlem (Cavaillé Coll), het Concertgebouw in Amsterdam (Maarschalkerweerd), de Waalse Kerk in Leiden (Van Assendelft), de Catharinakerk in Eindhoven (Verschueren), reconstructie van het orgel uit Suawoude, nu in  de Maranathakerk van Alphen aan de Rijn en ontwerp en nieuwbouw van het orgel in de Gereformeerde Gemeente te Gouda (Van Vulpen). In zijn functie van orgeladviseur van de orgelcommissie van de PKN van Amsterdam (sinds 2013) begeleidde hij meerdere restauraties, waaronder de huidige van het orgel in de Westerkerk (Duyschot).
Sinds zijn verhuizing naar Waalre in 2009 verzorgt Henk Kooiker in zijn rol van adviseur van onze vereniging volledig belangeloos de professionele cd-opnames voor onze Brabantse Orgelfederatie. Inmiddels legde hij op deze wijze de klanken van meer dan 120 orgels vast. Ook verzorgt hij op verzoek de QuickScans welke bij de BOF worden aangevraagd.
Ook als Brabantse Orgelfederatie feliciteren wij Henk met dit jubileum en hopen wij nog lang van zijn adviseurschap gebruik te kunnen maken.

Ir. Hendrik Kooiker studeerde orgel bij Michel Chapuis (interpretatie), Walter Kraft (improvisatie en hedendaagse muziek) en staatsexamen orgel bij Koos Bons. Daarnaast behaalde hij de ingenieurstitel aan de universiteit van Delft in de richtingen akoestiek en transmissie van informatie. Hij is werkzaam als orgelbouwkundig adviseur bij nieuwbouw en restauratie van pijporgels en kerken, was als zodanig betrokken bij o.a. de restauratie van de orgels in het Concertgebouw te Amsterdam, de Gereformeerde Kerk van Hazerswoude-dorp, het Concertgebouw te Haarlem, de Noorderkerk te Amsterdam en de Maranathakerk te Alphen a/d Rijn. Tevens is hij akoestisch adviseur bij nieuwbouw of verbouw van kerken en ontwerp van audiovisuele installaties van o.a. de Basiliek van Tongeren en de Nationale Basiliek in Brussel. Henk Kooiker is inmiddels 50 jaar organist van de Waalse Kerk te Den Haag en beheerder van het waardevolle Cavaillé-Coll orgel, tweede organist van de Agnus Dei-kerk te Waalre. Hij is akoestisch- en orgelbouwkundig adviseur van de PKA, de Protestantse Kerk van Amsterdam en was dat eveneens voor de Commissie Orgelzaken van de PKN. Medeoprichter van het Platform voor de Orgelkunst en -cultuur en bestuurslid van het Nationaal Instituut voor de Orgelkunst (NIvO), medeoprichter van het CvON (College van Orgeladviseurs in Nederland). In 1995 ontving hij de zilveren medaille behorende bij het diploma uitgegeven door ‘Arts, sciences et lettres’ voor zijn inzet voor de Franse orgelbouwkunst en muziek in Nederland. In 2012 ontving hij een koninklijke onderscheiding voor zijn werk en inzet voor de orgelcultuur. 

Hij is als opnametechnicus verantwoordelijk voor de BOF cd-serie ‘Brabants Orgelrijkdom’ en vele koor- en ensemble-concerten en cd-producties.

Muziek via YouTube

▶️ Concert 11 juni 2021 door Eelco en Henk Kooiker op het Flentrop orgel in de Agnus Dei kerk te Waalre. (53:18)
▶️ Orgelconcert op 27 juni 2020 voor twee orgels in de Agnus Dei kerk te Waalre door Eelco en Henk Kooiker (45:51)
▶️ Het van Leeuwen-orgel in Willemstad, 2019.

Waalre, de huisorgels Henk Kooiker
Bespeeld op 29 april 2020:
▶️ Huisorgels Schnitger en Silbermann Freibourg HW-copie (13:19)

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Organisten