Excursies/Orgeltochten

Excursiedagen naar Brabantse orgels

De Brabantse Orgelfederatie organiseert jaarlijks twee excursies naar belangwekkende orgels in Noord-Brabant, een in het voorjaar en een in het najaar, meestal op zaterdag. Meestal worden vier orgels bezocht en beluisterd. De deelnemers krijgen als herinnering een of twee cd’s mee waarop de orgels zijn vastgelegd. Iedereen is welkom, ook niet-leden van onze vereniging. Graag van tevoren aanmelden via de informatie bij de betreffende excursie.
Deze excursiedagen worden in samenwerking tussen de BOF, maandblad de Orgelvriend en de KVOK (de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici) afdeling Noord-Brabant voorbereid.

Excursies 2022

Een ‘grensgeval’ met Belgiëzaterdag 21 mei 2022
Voor deze excursie werd samenwerking gezocht met onze Belgische collega’s Bart Wuilmus en Joost Vermeiren. Deze excursie leidde vanaf de start vanuit het Nederlandse Bergeijk naar het Belgische Peer, Neerpelt en eindigde in de Achelse Kluis op de grens van Brabant en België.

Een ‘grensgeval’ met Zeeland zaterdag 8 oktober 2022
Deze excursie start in Dinteloord, bezoekt twee kerken in Steenbergen en eindigt in het Zeelandse Tholen…

Excursies

Cd’s

Bij onze excursies is het gebruikelijk dat een excursie-cd wordt uitgegeven, tegenwoordig in de vorm van een 24 pagina’s tellend A5-programmaboekje waarin de excursie-cd is opgenomen. Op de cd zijn een aantal werken vastgelegd die representatief zijn voor de bezochte orgels die tijdens de excursie gespeeld worden door dezelfde vakorganisten.
Voorbeeld van zo’n excursieprogrammaboekje met de cd:

Bij sommige excursies wordt naast de excursie-cd, als daar aanleiding toe is vanwege een bijzonder orgel of een belangrijke restauratie, van dat orgel ook een portret-cd uitgegeven. Deze zit dan als bijlage in een 24 pagina’s tellend A5-boekje met een uitgebreide toelichting op de geschiedenis van de locatie en dat orgel.
Voorbeeld van een portret-cd:

De beide cd’s zijn inbegrepen bij de deelnemersprijs van de excursie en worden uitgereikt na afloop af tijdens de dag uitgereikt.