Excursie najaar 2009 Oosterhout

Zaterdag 17 oktober 2009

Oosterhout: Vredeskerk, Paulusabdij en Basiliek St.Jan de Doper

Deze excursie werd belegd door de Brabantse Orgelfederatie in samenwerking met het tijdschrift De Orgelvriend. (aankondiging in De Orgelvriend) 
Vier totaal verschillende orgels stonden op het menu, waarbij de bezoeker aan deze dag dus van een breed scala aan orgelliteratuur kon genieten. Zoals gebruikelijk is van de vier bezochte orgels een cd opgenomen. 

 
Klik hier voor info over de CD.

Het programma van de dag: 

10.00 uur Welkom in gebouw De Beuk naast de Vredeskerk, welkomstkopje koffie dat ons wordt aangeboden door het College van Kerkrentmeesters van de Vredeskerk in Oosterhout en uitreiking programmaboekje na betaling van de excursiebijdrage.
10.30 uur Welkom in de kerk namens het College van Kerkrentmeesters.
10.35 uur Toelichting op historie van het orgel door Jacomien Kramers-Rotmar en klankdemonstratie door Jan-Sjoerd van der Vaart.
10.45 uur Korte orgelbespeling door Jan-Sjoerd van der Vaart, waarna gelegenheid tot vrij spel.
11.50 uur Afsluitende korte orgelbespeling door Jacomien Kramers-Rotman.

Na de lunch werd het vervoer naar en van de St. Paulusabdij ons aangeboden door de Stichting Ludens (van de St. Jansbasiliek Oosterhout). De deelnemers werden ‘collectief’ vervoerd met het ‘Oosterhout-toeristentreintje’.
13.15 uur Welkom in de Paulusabdij, pater Nico Wesseling een toelichting gaf op het orgel en Bert Augustus een klankdemonstratie.
13.30 uur Korte orgelbespeling door Jan-Sjoerd van der Vaart, waarna gelegenheid tot vrij spel.
14.15 uur Afsluitende korte orgelbespeling door Bert Augustus.
15.15 uur Welkom in de Basiliek Sint Jan de Doper door Rien van Noort, voorzitter Stichting Ludens.
15.20 uur Toelichting op de orgels en klankdemonstratie door Jan Willems.
15.35 uur Gelegenheid tot vrij spel.
16.10 uur Afsluitende orgelbespeling door Jan Willems.
16.30 uur Uitreiking cd en “nazit” weer in gebouw De Beuk naast de Vredeskerk.


Welkom in de Vredeskerk

Vredeskerk en haar Moreau-orgel
Toen in 1809 de St.-Janskerk aan de katholieken was toegewezen, werd in 1810-1811 voor de Hervormde gemeente een waterstaatskerk gebouwd. Het eenklaviers orgel van Moreau, oorspronkelijk in 1753 gebouwd voor de R.-k. schuilkerk, kwam beschikbaar en werd door C. van Oeckelen in deze kerk geplaatst. Maarschalkerweerd wijzigde het in 1901 naar een tweeklaviers orgel, maar bij de restauratie door de Gebr. Van Vulpen in 1969-1970 werd de oorspronkelijke situatie gereconstrueerd. Er zijn plannen het orgel uit te breiden met een zelfstandig pedaal.


Van de Vredeskerk met het treintje van Oosterhout naar de abdij.


Pater Nico Wesselingh heet ons welkomen geeft uiteg over het orgel van de Paulus Abdij.

Paulusabdij en haar Pels-orgel
In de Paulus-abdij bevindt zich een drieklaviers Pels-orgel uit 1956. Dit is in basis opgezet om de oude Franse literatuur uit de 17e en 18e eeuw goed te kunnen vertolken. Op dit orgel kan een breed spectrum uit de literatuur worden vertolkt. Het tweeklaviers koororgel, opgezet vanuit een unit-systeem, is vanaf dezelfde klaviatuur bespeelbaar.


Het treintje brengt de ruim 50 deelnemers naar de St.Jansbasiliek.

De Basiliek Sint Jan de Doper met haar Verschueren- en Maarschalkerweerd-orgel
Als koor- of altaarorgel beschikt de Sint Jan over een bescheiden instrument van Verschueren met een uitgekiende dispositie. Het hoofdwerk op Prestant 8 vt gebaseerd heeft een gedeelde Trompet 8 vt, het nevenwerk heeft een Cornet-décomposé. Het was in de zeventiger jaren een van de vernieuwende instrumenten van deze orgelmaker.
De basiliek beschikt over het bijzondere Maarschalkerweerd-orgel uit 1890. Dit orgel werd in 2006 gerestaureerd door Elbertse Orgelmakers te Soest.


Rien van Noort, voorzitter Stichting Ludens, heet ons welkom in de de St.Jansbasiliek.


Jan Willems op het Maarschalkerweerd-orgel met Ilse van Wuijckhuijse als registrante.


Jan Willems met Ilse van Wuijckhuijse (mezzo-sopraan) tijdens het uitvoeren van Repentir van Charles Gounod.

Alles bij elkaar een zeer geslaagde dag!

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Excursies