Excursie najaar 2019 Eindhoven – Oirschot – Boxtel

Zaterdag 12 oktober 2019

De traditionele najaarsexcursie in Noord-Brabant was tevens een jubileum-excursie in verband met het 12½-jarig bestaan van de Brabantse Orgelfederatie, de BOF. In samenwerking tussen de BOF, de Orgelvriend en de KVOK afdeling Noord-Brabant was weer een interessante excursie voorbereid. Ongeveer 100 excursiegangers bezochten daarbij de vier bijzondere orgels. 

Excursieprogrammaboekje

Het programmaboekje is als pdf te downloaden in een nieuw venster.
Klik hier.

Verslag van de dag

De start 09.30 uur, Sint-Petruskerk, Eindhoven.

 

In deze uit 1880 daterende kerk bevindt zich een prachtig orgel van E.F. Walcker & Cie uit 1897. Het orgel met 29 stemmen heeft een indrukwekkende romantische klank waarop zowel Duitse als Franse werken uitstekend tot hun recht komen.  Henk Kooiker demonstreerde het orgel. 

Vervolgens in Oirschot het bescheiden Boterkerkje en de Sint-Petrusbasiliek. In het Boterkerkje staat een prachtig positief dat gebouwd werd door Ludovicus de Backer.Dit bescheiden maar zeer boeiende instrument werd bespeeld door Rob Nederlof. 

Na de lunch in Oirschot de basiliek. Gerard Hafkenscheid, reeds 45 jaar als organist verbonden aan de Sint-Petrusbasiliek, lichtte ons het Smits-orgel toe. Dit orgel werd in 1846 voor de Sint-Pieterskerk in ’s-Hertogenbosch gebouwd (het opus magnum van Smits!), met een front geïnspireerd op het orgel van de Sint Jan. Het werd – na de sluiting van deze kerk in 1972 – in 1976 gerestaureerd door Verschueren en geplaatst in de Sint-Petruskerk in Oirschot. Rob Nederlof liet dit Smits-orgel – met o.a. zijn bijzondere doorslaande tongwerken – klinken met werk van o.a. Schuman, Brahms en Liszt.

De excursie werd besloten in Boxtel in de Sint-Petrusbasiliek:

 
Hier voltooide Smits in 1840 een drieklaviers orgel, waarvan toen de pedaalstemmen gereserveerd bleven. Een zelfstandig pedaal van 8 stemmen werd in 1956 toegevoegd door Hubert Schreurs, Adema Orgelbouw. In 2006 werd het orgel gerestaureerd door Verschueren Orgelbouw. Titularis Tommy van Doorn presenteerde ons zijn orgel en verzorgde het slotconcert met vooral Franse orgelwerken. 
Meer over de kerken en orgels vindt u op de betreffende kerkpagina’s. 

Cd’s

Zoals gebruikelijk bij onze excursies, wordt een excursie-cd uitgegeven. Deelnemers ontvangen een 24 pagina’s tellend A5-programmaboekje met de excursie-cd. Hierop zijn de eerste drie orgels vastgelegd in bespelingen door Henk Kooiker en Rob Nederlof. Deze cd is inmiddels uitverkocht vanwege de grote opkomst bij de excursie. 

Op de portret-cd, vormgegeven en ook opgenomen in een 24 pagina’s tellend A5-boekje, nu met een uitgebreide toelichting op de basiliek en haar orgel, wordt het Smits-orgel te Boxtel bespeeld door haar titularis Tommy van Doorn. 

Excursiedeelnemers ontvingen beide cd’s na afloop van het slotconcert. 
De portret-cd is voor iedereen die de excursie niet heeft kunnen meemaken te bestellen via onze webwinkel.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Excursies