Eindhoven – Sint-Petruskerk

Orgels Concerten Muziek Kerk Orgelkring Info

Kloosterdreef 31
5623DB Eindhoven
Locatie op google/maps 

Het voormalige Vollebregt-orgel (1852)

In 1852 plaatste Vollebregt een orgel in de Sint-Petruskerk ter vervanging van een oud kabinetorgel, dat in 1836 door Van Hulst uit Nijmegen was geplaatst. Het orgel had twee klavieren en geen pedaal. Het tweede klavier was echter niet aangesloten. Blijkbaar was men van plan het orgel ooit te voltooien, maar dit is nooit gebeurd.

Dispositie
Prestant 8′ 
Bourdon 8′ 
Viola di Gamba 8′ 
Octaaf 4′ 
Roerfluit 4′ 
Octaaf 2′ 
Cornet V sterk 
Dulciaan 8′ 
Tremulant.
Speelhulp: Ventiel.

In 1876 werd het orgel tijdens de afbouw van de nieuwe neogotische kerk daar geplaatst. Het was echter veel te klein, zodat later tot aanschaf van een nieuw instrument werd besloten. Het Vollebregt-orgel werd gesloopt.

Het Walcker-orgel (1897)

In 1896 kreeg E.F. Walcker & Cie de opdracht een nieuw orgel te bouwen ter vervanging van het Vollebregt-orgel. Het werd in het voorjaar van 1897 in gebruik genomen. Het werk is opusnummer 780 van Walcker. Het orgel bleef hierna lange tijd ongewijzigd.

In 1954 was een restauratie noodzakelijk. Hubert Schreurs stelde een rapport op, en diende een bestek in met wijzigingen en uitbreidingen. Hoewel nieuwbouw in de oude kas eigenlijk het meest wenselijk werd geacht, diende een groot deel van het bestaande pijpwerk opnieuw te worden gebruikt. Wel werd het aangepast, ingekort en opgeschoven. De pneumatiek werd vervangen door een electrische tractuur. Het zwelwerk werd uitgebreid met een nieuwe windlade. Het front is ook hoger geplaatst. Op 10 en 11 april 1955 werd het instrument opnieuw in gebruik genomen. Schreurs plaatste op het zwelwerk een Hobo 4′. 

Na ruim dertig jaar was een nieuwe restauratie noodzakelijk, wegens houtworm en slijtage van leren onderdelen. De firma Adema voerde het werk uit, geholpen door vele vrijwilligers. De Hobo 4′ werd nu opgeschoven tot een Hobo 8′, en het groot octaaf is er bijgemaakt. Met Pasen 1992 kon het orgel weer in gebruik worden genomen.

Dispositie

Manuaal I C-g³Zwelwerk
Bourdon 16′
Praestant 8′
Fluit Harmoniek 8′ – 1897/1955
Holpijp 8′ – 1897/1955
Octaaf 4′
Roerfluit 4′
Doublette 2′
Mixtuur II-III st
Sexquialter II st – 1897/1955
Trompet 8′ – 1897
_____________________________________
Koppelingen:
Hoofdwerk – Zwelwerk
Hoofdwerk – Zwelwerk 16′
Pedaal – Hoofdwerk
Pedaal – Zwelwerk
Speelhulpen:
Vrije combinatie
Vaste combinaties (pp – p – f – ff – t)
Generaal crescendo
Automatisch pedaal
Tongwerken af. 
Principaal 8′
Salicionaal 8′
Vox Coelestis 8′ (vanaf f°) – 1897/1955
Roerfluit 8′ – 1897/1955
Praestant 4′ – 1897/1955
Open Fluit 4′ – 1897/1955
Quint Fluit 2 2/3′
Flagiolet 2′
Terts 1 3/5′
Ripiëno II sterk
Trompet Harmoniek 8′
Hobo 8′ – 1955/1992
________________________________________
Pedaal C-f¹
Contrebas 16′
Subbas 16′
Open Bas 8′ – 1897
Gedekt 8′ – 1897/1955
Open Fluit 4′ – 1897
Zwegel 2′ – 1897
Bazuin 16′ – 1897

Tractuur electrisch.
Kegelladen.
Temperatuur eenredig zwevend. 

Concerten 

In deze kerk worden doorgaans geen concerten georganiseerd.

Dit orgel op YouTube 

Gespeeld door Reinier Korver:
Max Reger: Ach bleib mit deiner Gnade (5:25)
G.A. Merkel / Max Reger: Schmücke dich, o liebe Seele (7:00)
C. Wood: Jauchz, Erd, und Himmel, juble hell (6:45)
Jan Zwart, Max Reger: Morgenglans der eeuwigheid (4:45)
Sigfrid Karg-Elert: Nun danket alle Gott (7:01)
Jan Zwart: Herz und Herz vereint zusammen (4:01)

De kerk

Vanouds staat de parochiekerk van Woensel onder bescherming van de H. Petrus, onder de titel van Sint Petrus’ stoel te Antiochië. 
De huidige Sint-Petruskerk is een neogotische kruisbasiliek gebouwd door H.J. van Tulder, architect. De kerk is een rijksmonument en behoort met de toren van 76 m tot de hoogste kerken in Nederland.

 Luchtfoto Reinier Korver 2019

De geschiedenis van deze kerk gaat erg ver terug. In 1419 stond in de Oude Torenstraat al een Sint-Petruskerk, waarvan alleen de Oude Toren over is.
Nadat in 1800 de spits van de Oude Toren waaide en de bijbehorende kerk in 1815 werd gesloopt, ontstond er een jarenlange discussie over de plaats van herbouw van de kerk. Om een eind te maken aan de touwtrekkerij wees Mgr. Zwijssen in 1873 de plaats aan waar men een nieuwe kerk zou gaan bouwen: aan de toenmalige Fellenoordse kerkepad (nu: Kloosterdreef). Nadat op 18 juni 1874 de bouw was gestart, stortte een jaar later de in aanbouw zijnde toren in, terwijl later dat jaar tijdens een zware storm het dak werd beschadigd. Alle tegenslagen ten spijt werd de nieuwe kerk – zonder toren – op 26 april 1880 ingewijd.

De kruisbasiliek heeft als karakteristieke elementen in het interieur de bundelpijlers en de versieringen boven de scheibogen. 
De altaren, communiebanken, preekstoel en biechtstoelen zijn gemaakt door de beeldhouwers C. Jansen en H. Jonkers.

website Petrusparochie

Stichting tot bevordering van de orgelcultuur en behoud van pijporgels. 

Deze stichting behartigt sinds 2018 de belangen van dit orgel.
Fuchsiastraat 1
5644 LN, Eindhoven

Gerrit van der Waal
gvdw53@gmail.com 
+31 6 51892006 

Website: orgelbehoud.nl 

Info

Info  Foto’s: Michiel van ’t Einde
Informatie: Piet Bron, Henk Kooiker

Aanmaak: januari 2017
Laatste actualisatie: 13 januari 2021