Arts, Antoon (1866-1918)


Antonius Arts werd geboren op 27 juli 1866 in Deuteren nabij ’s-Hertogenbosch. Zijn ouders waren de landbouwer Jan Arts en Wilhelmina Leijte. De jongen werd door een oogziekte al op jeugdige leeftijd blind. Toen hij negen was, werd hij geplaatst in het Sint-Henricus Gesticht te Grave, alwaar hij opleiding kreeg van de broeders. Vanaf zijn twaalfde bespeelde hij het orgel en gaf later muziekles aan het instituut. Antoon Arts verzorgde in 1891 ook het inwijdingsconcert van het orgel in de kerk van Nederasselt. Naast organist was hij tevens dirigent van het harmonieorkest, dat geheel uit blinden en slechtzienden bestond. Voor zijn orgelspel en muzieklessen kreeg hij in 1900 bij zijn 25-jarig jubileum een lied toebedeeld, geschreven door twee medebewoners van het tehuis. Antonius Arts moet regelmatig gecomponeerd hebben voor kerkelijke hoogtijdagen. Het hier bijgevoegde koorwerk Homo Quidam uit 1907 kreeg de goedkeuring van de Bisschoppelijke Commissie tot goedkeuring van kerkelijk-muzikale composities. Het voldeed dus aan de eisen van deze commissie. In de richtlijnen van 1903 in verband met het “Nihil Obstat” (geen bezwaar), werden vooral de werken van Palestrina als voorbeeld aanbevolen. In het notenbeeld is te zien hoe verschillende stemmen na elkaar inzetten (polyfonie) terwijl toch de verstaanbaarheid van de tekst daar niet onder te lijden heeft. Twee orgelwerken van Antoon Arts werden opgenomen in de Franse bundel van Abbé Joubert. Deze werken uit 1911, de Hymne du matin en Pensée du soir laten zien dat ook organist Arts belangstelling had voor het nieuwe klankidioom van zijn tijd. Hij overleed op 24 maart 1918 in Leeuwen, West Maas. 

Werken van Antoon Arts

Van de onderstreepte titels kunnen partituren worden geopend.

God, spaar nog lang den Jubilaar. 
Feestcantate ter gelegenheid van het gouden priester jubileum van den Hoog Eerwaarden Pater Superior, Fr. Maria Franciscus de Beer 22 Dec 1896.
Teksten Frater M. Ferdinandus.
Uitgevoerd in het Instituut voor blinden St Henricus in Grave Brabant 22 dec 1896

Postludium
nr. 37 in het ‘Tweede Nederlands Orgelalbum’ 1905.

30 Cantus liturgici, ad tres voces aequales cum organo
(30 Liturgische gezangen ter eere van het H. Sacrament, en de Moeder Gods voor drie stemmen en orgel).
Nr 9. Alma Redemptoris Mater
Nr 15. Salve, Regina
Nr 19. O gloriosa Virginum
Nr 24. Ave Maria
Publicatie W. Bergmans, Tilburg, 7 januari 1905
Bevat verder composities van 
Hub. Cuypers, J. Bots, W.P.H. Jansen, F.H. Tychon, Jos Vranken, A. Ponten, S L. Bots, I F J. Klijn, G. Schellekens, J. van Nuenen, W.J. Reyniers, J. Haagh, J.S. Ponten, J.H. Schaefkens, E. Franssen, W.H. van Besouwen

Flores mariales, ad tres voces aequales cum organo 
Publicatie Van Rossum, (Utrecht) 1906 
1 – Alma redemptoris 
2 – Ave regina coelorum 
3 – Regina coeli 
4 – Salve regina 
5 – Salve regina 
6 – Sub tuum praesidium 
7 – Ave Maria 
8 – Ave Maria 
9 – Magnificat (ton. V) 
10 – Magnificat (ton. VI) 
11 – Magnificat (ton. VII) 
12 – Ave maris stella 
13 – O gloriosa virginum 
14 – Quem terra pontus sidera 
15 – Te gestientem gaudiis 
16 – O quot undis lacrimarum 
17 – Saepe dum Christi 
18 – Maria quae mortalium 
19 – Te mater alma numinis
20 – Praeclara custos 
21 – Panga lingua 
22 – Panga lingua 

Flores virginum, XIII cantus diversi, ad duas voces aequales cum organo. 
Opus 15 
Opgedragen aan het zangkoor van het klooster van de H. Alphonsus Maria de Liguorio der Eerwaarde Zusters Redemptoristinnen te Velp.
Publicatie W. Bergmans, (Tilburg) 1907 
1 – Hymnus Jesu dulcis memoria
2 – Hymnus Cor, arca legem continens 
3 – Antiphon Improperium in festo S.S. Cordis Jesu
4 – Alma redemptoris mater
5 – Ave regina coelorum 
6 – Regina coeli] 
7 – Salve regina
8 – Magnificat
9 – Antiphon Sub tuum praesidium
10 – Ave Maria
11 – Tantum ergo 
12 – Tantum ergo
13 – Hymnus Te Joseph, celebrent

Homo quidam. Responsorium. 
Koor 3 stemmig, orgel bes 
Mixolydisch in Sursum corda XVIII Cantus varii, Editio Tertia. 
Publicatie W. Bergmans, (Tilburg) 1907

XVIII Cantus variae ad tres voces inaequales 
(Altum, Tenorum et Bassum) cum Organo a diversis auctoribus Neerlandicis compositi.
Publicatie W. Bergmans, (Tilburg) 1907

Magnificat 
nr. 14 uit de bundel ‘Laus Deo, XVIII Cantiones Variae’
voor vier gelijke stemmen. 
Opus 17
Publicatie W. Bergmans, (Tilburg) 1909  

Neerland’s jubel, voor vierstemmig mannenkoor.
Opus 19 
Opgedragen aan koningin Wilhelmina t.g.v. de geboorte van prinses Juliana (30 april 1909).
Teksten van de blind geboren Th. G. Nass van het St Henricus Gesticht in Grave.
Publicatie W. Bergmans, Tilburg 1909.
Het op muziek gezette gedicht werd door de dichter en componist aangeboden aan hare majesteit koningin Wilhelmina bij haar besoek aan het Blindeninstituut van Grave op 14 mei 1909. Dit bezoek was onderdeel van de toer door Nederland die de koningin maakte ter gelegenheid van de geboorte van haar dochter prinses Juiiana op 30 april 1909. 

Nolite timere.
Cantate voor vierstemmig gemengd koor performed at the closure of Patronaat St Hieronimus Emilianus, Tilburg op 4 april 1910 

Komisch zangspel in 2 bedrijven
Libretto Zuster Maria Theresa te Schijndel 
Publicatie W. Bergmans, Tilburg 27 augustus 1913

Hymne du matin
Postludium

Publicatie in ‘Les maitres contemporains d’orgue’,
Joseph Houbert, 1912
printversie partituur

Cantilene Mi bemol majeur “Hymne du matin”. 
Postludium Re mineur “Pensee du soir”. 
Publicaties in ‘Les Maitres Contemporains de l’Orgue’ Vol.3. Joseph Joubert, Paris 1914

Zilvren jubeltij!
Zang en declamatie bij een zilveren kloosterfeest Societeit voor Afrikaanse Missien (SMA)
Publicatie W. Bergmans, Tilburg

In Nativitate Domini. 
3 Kerstliederen voor alt, tenor, bas en orgel

Laatste actualisatie: 20 december. 2018

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Componisten