Megen – Sint-Servatiuskerk

Oude orgel Gradussen-orgel Kerk Info

Schoolstraat 1
5366 AT Megen
Locatie op GoogleMaps

Deze kerk staat op de nominatie om in 2021 aan de eredienst te worden onttrokken.

Orgel, onbekende bouwer

Al zeker in 1711 klonk hier een orgel waarvan in het kerkarchief in het gemeentearchief van Megen een reeks onkostennota’s te vinden is. L. van Eijsdonck betaalde men in 1771 voor schoonmaken, repareren en stemmen ƒ 50-0-0, in 1776 repareerde hij behalve het orgel ook de blaasbalg (ƒ 8-12-0) en het jaar daarop niet nader gespecificeerd werk à ƒ 6-0-0.

Hoewel al in 1844 Pau van Nistelrooy ƒ 90 betaald was voor levering van een Prestant discant en een nieuw klavier, noemt Broekhuyzen géén Prestant in zijn dispositieopgave, tenzij het om de discant van de Prestant 4 vt zou gaan. Deze uitgave staat vermeld in het bisschoppelijk archief te ‘s-Hertogenbosch; al spoedig daarna (1854) betaalde men Smits ƒ 540 voor vernieuwing van het orgel waarbij ook de dispositie werd uitgebreid met een Trompet 8’.

Toen hier in 1879 een nieuw orgel van Gradussen kwam verkocht men het oude instrument aan Altforst (Gelderland). Hier is het in 1918 afgebroken.

Dispositie 1854

ManuaalPedaal
Holpijp 8′
Prestant 4′
Fluit 4′
Quint 3′
Octaaf 2′
Cornet V st
Mixtuur III st
Trompet 8′ – 1854
aangehangenGradus en Henricus Gradussen-orgel  (1890)

Het orgel verkeert nog in de oorspronkelijke staat. Vermeulen heeft in 1919 alleen de windvoorziening electrisch gemaakt.

Opvallend is het wapen van Amsterdam dat de kas siert. Waarschijnlijk is het instrument aan de kerk geschonken door een Amsterdammer. De kas is gemaakt door Sebertus Mulders uit Megen.

Dispositie 1890

Hoofdwerk C-f”’Positief
Bourdon 16′
Prestant 16′ D
Prestant 8′
Openfluit 8′
Viola di Gamba 8′
Octaaf 4′
Fluit 4′
Octaaf 2′
Cornet IV st
Trompette 8′
Manuaalkoppel
Bourdon 8′
Salicionaal 8′
Fluit 8′
Fluit Harmonique 4′
Melophon 4′

_______________________
Ventil
_______________________
Pedaal C-c’
aangehangen

Toonhoogte a’ = 440 Hz
Stemming gelijkzwevend

In 2010-2011 voerde Nico van Duren een restauratie uit.
Het orgel is weer in gebruik genomen op 15 mei 2011 met een concert door Mark van Platen en Leon van den Brand.

De kerk

De Sint-Servatiuskerk is een rooms-katholieke kerk in de Nederlandse plaats Megen. De kerk is gewijd aan de heilige Servaas van Maastricht. Na besluit van paus Innocentius III valt Megen onder de Sint-Servaasbasiliek in Maastricht. Zij benoemden om de beurt met de graaf van Megen de pastoor voor Megen.

De kerk is in 1872 gewijd en werd ontworpen door H.C. Dobbe als driebeukige, neogotische basiliek zonder dwarsschip.
In het interieur bevinden zich een houtgesneden corpus van een kruisbeeld in barokstijl, tien neogotische lindehouten beelden, twee neogotische biechtstoelen, een aantal gepolychromeerde neogotische beelden en reliëfs afkomstig van gesloopte altaren en een halfronde preekstoelkuip als altaarbasis. De doopvont is 15de eeuws. Er zijn neogotische gebrandschilderde ramen in het koor en in de eindgevels van de zijbeuken. Een klokkenstoel met klok van A. de Gravia uit 1399 met een diameter van 92 cm. Het torenuurwerk van B. Eijsbouts is niet meer in gebruik.

Info

Informatie en orgelfoto’s Piet Bron.
Bron kerkinfo: o.a. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed