(sinds 2003) Nico van Duren

Orgelmaker/Restaurateur

Missie

In tijden dat kerkgenootschappen alle zeilen bijzetten om hun kerkgebouw in stand te kunnen houden is helaas het kerkorgel definitief een sluitpost op de begroting geworden. Door forse kortingen op subsidies worden kerken gedwongen uit eigen middelen het onderhoud en herstel van het orgel te betalen. Dat vraagt om een vakman die voor zeer redelijke tarieven hoge kwaliteit kan leveren om het pijporgel in stand te houden. Helaas kiezen besturen nogal eens voor een elektronisch orgel omdat de gedachte leeft dat een pijporgel onbetaalbaar is om het te blijven onderhouden. Nico van Duren is in staat om elk type pijporgel te onderhouden voor prijzen die de keuze voor aanschaf van een elektronisch orgel snel doet vergeten. Mocht het betreffende kerkorgel werkelijk te hoge kosten met zich meebrengen voor revisie dan bestaat er altijd nog de mogelijkheid te zoeken naar een goed vervangend pijporgel. Door kerksluitingen komen er steeds meer orgels vrij die in zeer goede staat verkeren en van sloop kunnen worden gered.

Nico van Duren

Op zijn 18de jaar begon Nico van Duren zijn loopbaan als leerling orgelmaker bij Gebroeders Vermeulen te Weert. Daarna deed hij 10 jaar ervaring op als restaurateur in het Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement te Utrecht.
Daar leerde hij alle facetten voor het goed restaureren van alles soorten pijporgels waaronder draaiorgels, serinetten, salonorgels en kerkdraaiorgels.
In 1993 keerde Nico terug naar de firma gebroeders Vermeulen waar hij vele kerkorgels in alle glorie herstelde.
In 1998 ging het bedrijf over naar Flentrop Orgelbouw waar hij tot 2003 in dienst bleef om daarna als zelfstandige verder te gaan.
Vanaf 2003 tot heden restaureerde Nico mechanische, pneumatische en elektro pneumatische kerkorgels en plaatste veel orgels over naar andere kerken tegen zeer aantrekkelijke tarieven. 
Nico van Duren is gespecialiseerd in het onderhoud, stemmen en overplaatsen van kerkorgels. Verder restauratie en revisie van mechanische, pneumatische en elektro-pneumatische kerkorgels.

Nico van Duren in zijn werkplaats.


Bij het Smits-orgel in Demen.

Interview met Nico van Duren

Er heeft een interview met Nico van Duren gestaan in Brabants Orgelrijkdom 2015. Klik hier om het interview te lezen.

Lid van de Brabantse Orgelfederatie. 


Website Nico van Duren Orgelmaker/Restaurateur