Heeswijk – Abdij van Berne

Adema-orgel Reil-orgel Concerten Muziek Kerk Orgelkring Info

Abdijstraat 49
5473 AD Heeswijk-Dinther 
(gem. Bernheze)
Locatie op google/maps

Met Openbaar vervoer vanuit ‘s-Hertogenbosch of Veghel: bus 158.
Stap uit bij de parochiekerk van Heeswijk, halte ‘Mgr. van Oorschotstraat’.
Ongeveer 50 m ten oosten van de kerk loopt u linksaf de Abdijstraat in.
Tweede straat rechts (nog steeds Abdijstraat).
Na 200 m gaat u linksaf, over de brug en onder de poort door.

Het Vermeulen/Adema-Schreurs orgel (1931-1970)

In 1931 werd een orgel door Vermeulen voor de abdijkerk gebouwd. 


Het interieur van de abdijkerk in 1934 met het Vermeulen-orgel links ingebouwd in de wand.

 
In 1952 werd door Adema-Schreurs een nieuwe Kromhoorn geplaatst en enkele vulstemmen. Het orgel had toen een grotendeels open opstelling met een nieuw front op dezelfde plaats in de absis. 

In 1970 werd het orgel door Adema-Schreurs verplaatst naar de huidige plaats achter in het koor in een geheel nieuwe orgelkas en werden er vier nieuwe tongwerken geplaatst. De kwaliteit van het pijpwerk en de mechaniek is nog steeds erg goed.

Dispositie

Manuaal I C-g”’Manuaal II (zwelkast) C-g”’
Bourdon 16′
Prestant 8′
Holpijp 8′
Prestant 4′
Dwarsfluit 4′ 
Doublet 2′ 
Mixtuur IV st 
Sesquialter II st
Trompet 8′ 


Viola 8′
Unda maris 8′
Bourdon 8′
Prestant 4′ 
Roerfluit 4′
Nachthoorn 2′ 
Mixtuur III st 
Fagot-Hobo 8′ 
Kromhoorn 8′ 
Tremulant 
______________________
Pedaal C-f’
Principal 16′
Subbas 16′
Octaaf 8′
Gedekt 8′ 
Prestant 4′
Fagot 16′
Klaroen 4′

Koppelingen P+I, P+II, I+II, 
6-voudige Setzercombinatie.
Systeem: sleepladen.
Tractuur: electrisch. 
Stemming a’ = 440 Hz 
Temperatuur gelijkzwevend.

Het Gebr. Reil orgel (1981)

De firma Reil uit Heerde plaatste in 1980 een orgel in de aula van het in 1978 gebouwde nieuwe muziekschool Oost-Groningen in Winschoten, Dit orgel is ontworpen in Duitse barokstijl. Adviseurs bij de bouw waren de orgeldocenten Johan Brouwer, Stef Tuinstra en Cees van Walsum. Het instrument werd in november 2000 te koop aangeboden. Het is in 2002 gekocht door de Werkgroep Berne Abdijconcerten, die het, met toestemming van de Norbertijnen, als tweede orgel in de abdijkerk plaatsten. 

Het orgel stond eerst in de absis opgesteld, maar is in 2006 verplaatst naar het balkon, voor het roosvenster: 


Foto Piet Bron (bij daglicht)In 2019/2020 is het Reil-orgel gerestaureerd en op 3 mei 2020 weer met een concert door Mattheo Imbruno in gebruik genomen.

Dispositie

Manuaal I C-f”’Manuaal II C-f”’
Prestant 8′ B/D
Holpijp 8′ B/D
Octaaf 4′ B/D
Octaaf 2′ B/D
Mixtuur III-V st B/D
Trompet 8′ B/D
Vox Humana 8′ B/DGedekt 8′
Fluit 4′
Quint 3′
Fluit 2′
Terts 1 3/5′
____________________
Pedaal C-d’
Subbas 16′
Fagot 16′ 
Octaaf 8′

Koppelingen: Pedaal-I, Pedaal-II, I-II (schuifkoppel) 
Tremulant (opliggend) 

Toetstractuur mechanisch 
Registertractuur mechanisch 
Windlade(n) sleeplade 
Toonhoogte a=440 Hz 
Stemming Neidhart
Winddruk 81 mm 
Mixtuur IV-V sterk (Manuaal I) C: 1 1/3′ – 1′ – 2/3′ – 1/2′. c: 2′ – 1 1/3′ – 1′ – 2/3′. c’: 2 2/3′ – 2′ – 1 1/3′ – 1′. c”: 4′ – 2 2/3′ – 2′ – 2′ – 1 1/3′. 

Concerten

Aanvang: 16:00 uur
Toegang € 10,-  tot € 15,-.

7 mei 2023
Willeke Smits, Hooglandse Kerk Leiden
Rameau, Rachmaninov en Rheinberger

4 juni 2023
Marc Fitze (Bern, CH)
Titel concert: Elia op de berg Horeb – Muziek in tijden van crisis.
Johann Kaspar Kerll, Heinrich Biber, Manuel de Falla, Louis Vierne en Marc Fitze.

2 juli 2023
Dariusz Bakowski-Kois (Krakau, PL)
Lemmens, Guilmant, Widor en Dupré

3 september 2023
Hector Olivera (AR-US)
Sweelinck, Bach, Handel, Olivera en Liszt

1 oktober 2023
Anna Karpenko & Bert den Hertog, orgel vierhandig

5 november 2023
Toegang € 10,-  
Leonore Lub ( Der Aa-kerk, Groningen en Noordbroek), orgel
Bach, Pierné en Duruflé


17 december 2023
Oosterhoutse Nachtegalen olv. Wim Schoones Jan Willems, orgel

Muziek

In 2005 is er een CD uitgebracht met de beide orgels van de abdij bespeeld door Leon van den Brand. 
Hij speelt daarop werken van Buxtehude en Duruflé.

Op YouTube

Enkele korte opnamen van het jubileum-concert op 18 december 2022 in de Abdij van Berne te Heeswijk-Dinther. Onder het thema van ‘Dromen als Messiaen’ speelde Hayo Boerema een audiovisuele orgelperformance rondom het orgelwerk ‘La Nativité’ uit 1935 van de Franse componist Olivier Messiaen. Johan Luijmes en Marcel Wiercks verzorgden het idee en de uitvoering van de visuele projectie op het front van het Vermeulen/Adema-Schreurs-orgel. Het werd een fantastisch concert in het teken van de ‘geboorte van de Heer’ als afsluiting van het jubileumjaar waarin het 70-jarig bestaan van de ‘Berne Abdijconcerten’ werd gevierd.
Opnamen Wijtse Rodenburg,

Willem Hörmann, orgels.
Foto’s in de video’s: Sylvia Hörmann-Vorst

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621): Allein Gott in der Höh sei Ehr
Willem Hörmann aan het Reil-orgel.

Edward Elgar (1857-1934): Nimrod
Willem Hörmann aan het Vermeulen/Adema-Schreurs orgel.

Werkgroep ‘Berne Abdijconcerten

Elk jaar stelt de werkgroep een programma van hoog nationaal en internationaal niveau samen. De Berne Abdijconcerten bestaan reeds vanaf 1952 zonder onderbreking. Vanaf het begin trokken de concerten de aandacht, vooral vanwege de presentatie van vooraanstaande buitenlandse organisten. De cyclus kreeg mede hierdoor al snel landelijke en zelfs internationale bekendheid. Alle concerten vinden traditiegetrouw plaats, op de eerste zondag van de maand, van mei tot en met december, met uitzondering van augustus. Op de zondag vóór Kerstmis wordt de concertserie afgesloten met het Berne Kerstconcert. De werkgroep is allen die deze concerten mogelijk maken zeer erkentelijk: de abdijgemeenschap, de leden van de orgelkring, alsmede een aantal nog andere financiële ondersteuners. Behalve de specifieke abdijsfeer schept de voortreffelijke akoestiek gunstige voorwaarden voor de Berne Abdijconcerten. De Heeswijkse Norbertijnenabdij, met haar 870 jaar de oudste nog bestaande Nederlandse kloosterorde, geeft zo op een geheel eigen wijze invulling aan een lange culturele traditie. 

Lid worden en gratis naar alle concerten.
Voor een bedrag van minimaal € 55,- per jaar kan men lid worden. Leden krijgen het jaarprogramma toegezonden en gratis toegang tot alle concerten (incl. koffie en thee). Het programma van elk concert – dat de leden tevoren krijgen toegestuurd – geldt als toegangsbewijs. Het lidmaatschap gaat in nadat tenminste € 55,- is overgemaakt op 
IBAN-nummer: NL 49 INGB 0005 2779 75
t.n.v. Stichting Berne Abdijconcerten 
met vermelding van uw adres en postcode.

Werkgroep:
De werkgroep van de Berne Abdijconcerten bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers die zorgen voor de programmering, promotie en alle aspecten die bij de organisatie van de concerten horen.
U kunt contact opnemen met de werkgroep Berne Abdijconcerten via de de onderstaande gegevens:
www.stichtingberneabdijconcerten.nl
E-mail: orgelkring@stichtingberneabdijconcerten.nl
Facebook: www.facebook.com/berneabdijconcerten

De kerk

In 1857 werd de abdij gevestigd in Heeswijk waar in 1879 een abdijkerk werd gebouwd, gewijd aan O.L. Vrouw van Berne en St. Jan de Doper. Welke in 1927 na het overlijden van ‘hun’ boerenapostel Gerlacus van den Elsen O. Praem. met geld van de boeren wordt vergroot door Hendrik Willem Valk. In de torenmuur hakte de beeldhouwer Jozef Cantré een hoeksteen met zijn beeltenis uit als eerbetoon aan deze boerenapostel. Architect Valk ontwierp ook de abdijpoort. In 2006 onderging de binneninrichting van de kerk een grondige wijziging: de verschillende vloerniveaus werden over de gehele oppervlakte gelijk getrokken. Het tweede orgel verhuisde naar het balkon. De kerkbanken werden verwijderd en vervangen door stoelen. De kerk werd in een gele kleur in drie tinten geschilderd en voorzien van een nieuwe lichtinstallatie. 


Maria met Kind en de heilige Catharina. 

Info

Fotos: Wijtse Rodenburg tenzij anders vermeld.

Deze organisatie is vertegenwoordigd bij de Brabantse Orgelfederatie.

Laatste actualisatie 29-04-2023