Heeswijk – Abdij van Berne

Adema-orgel Reil-orgel Concerten Muziek Kerk Orgelkring Info

Abdijstraat 49
5473 AD Heeswijk-Dinther 
(gem. Bernheze)
Locatie op google/maps

Met Openbaar vervoer vanuit ‘s-Hertogenbosch of Veghel: bus 158.
Stap uit bij de parochiekerk van Heeswijk, halte ‘Mgr. van Oorschotstraat’.
Ongeveer 50 m ten oosten van de kerk loopt u linksaf de Abdijstraat in.
Tweede straat rechts (nog steeds Abdijstraat).
Na 200 m gaat u linksaf, over de brug en onder de poort door.

Het Vermeulen/Adema-Schreurs orgel (1931-1970)

In 1931 werd een orgel door Vermeulen voor de abdijkerk gebouwd. 


Het interieur van de abdijkerk in 1934 met het Vermeulen-orgel links ingebouwd in de wand.

 
In 1952 werd door Adema-Schreurs een nieuwe Kromhoorn geplaatst en enkele vulstemmen. Het orgel had toen een grotendeels open opstelling met een nieuw front op dezelfde plaats in de absis. 

In 1970 werd het orgel door Adema-Schreurs verplaatst naar de huidige plaats achter in het koor in een geheel nieuwe orgelkas en werden er vier nieuwe tongwerken geplaatst. De kwaliteit van het pijpwerk en de mechaniek is nog steeds erg goed.

Dispositie

Manuaal I C-g”’Manuaal II (zwelkast) C-g”’
Bourdon 16′
Prestant 8′
Holpijp 8′
Prestant 4′
Dwarsfluit 4′ 
Doublet 2′ 
Mixtuur IV st 
Sesquialter II st
Trompet 8′ 


Viola 8′
Unda maris 8′
Bourdon 8′
Prestant 4′ 
Roerfluit 4′
Nachthoorn 2′ 
Mixtuur III st 
Fagot-Hobo 8′ 
Kromhoorn 8′ 
Tremulant 
______________________
Pedaal C-f’
Principal 16′
Subbas 16′
Octaaf 8′
Gedekt 8′ 
Prestant 4′
Fagot 16′
Klaroen 4′

Koppelingen P+I, P+II, I+II, 
6-voudige Setzercombinatie.
Systeem: sleepladen.
Tractuur: electrisch. 
Stemming a’ = 440 Hz 
Temperatuur gelijkzwevend.

Het Gebr. Reil orgel (1981)

De firma Reil uit Heerde plaatste in 1980 een orgel in de aula van het in 1978 gebouwde nieuwe muziekschool Oost-Groningen in Winschoten, Dit orgel is ontworpen in Duitse barokstijl. Adviseurs bij de bouw waren de orgeldocenten Johan Brouwer, Stef Tuinstra en Cees van Walsum. Het instrument werd in november 2000 te koop aangeboden. Het is in 2002 gekocht door de Werkgroep Berne Abdijconcerten, die het, met toestemming van de Norbertijnen, als tweede orgel in de abdijkerk plaatsten. 

Het orgel stond eerst in de absis opgesteld, maar is in 2006 verplaatst naar het balkon, voor het roosvenster: 


Foto Piet Bron (bij daglicht)In 2019/2020 is het Reil-orgel gerestaureerd en op 3 mei 2020 weer met een concert door Mattheo Imbruno in gebruik genomen.

Dispositie

Manuaal I C-f”’Manuaal II C-f”’
Prestant 8′ B/D
Holpijp 8′ B/D
Octaaf 4′ B/D
Octaaf 2′ B/D
Mixtuur III-V st B/D
Trompet 8′ B/D
Vox Humana 8′ B/DGedekt 8′
Fluit 4′
Quint 3′
Fluit 2′
Terts 1 3/5′
____________________
Pedaal C-d’
Subbas 16′
Fagot 16′ 
Octaaf 8′

Koppelingen: Pedaal-I, Pedaal-II, I-II (schuifkoppel) 
Tremulant (opliggend) 

Toetstractuur mechanisch 
Registertractuur mechanisch 
Windlade(n) sleeplade 
Toonhoogte a=440 Hz 
Stemming Neidhart
Winddruk 81 mm 
Mixtuur IV-V sterk (Manuaal I) C: 1 1/3′ – 1′ – 2/3′ – 1/2′. c: 2′ – 1 1/3′ – 1′ – 2/3′. c’: 2 2/3′ – 2′ – 1 1/3′ – 1′. c”: 4′ – 2 2/3′ – 2′ – 2′ – 1 1/3′. 

Berne Abdijconcerten, 
sinds 1952

Aanvang steeds om 16.00 uur. 
Toegangsprijzen: € 10,- 
Concerten met * achter de datum € 15,- 
Reserveren niet nodig.

Voor een bedrag van minimaal € 35,- per jaar kan men lid worden, inclusief gratis toegang tot alle concerten.


Zondag 6 juni 2021*
Entree € 15,-
Stephan van de Wijgert samen met de Bossche sopraan Rhea Knipscheer.
Programma met muziek van Händel, Bach, Fauré, Pierné en Verdi.

Zondag 4 juli 2021*
Entree € 15,-
Evan Bogerd, orgel 
Evan (geboren in 1993) is sinds vorig jaar organist van de Westerkerk in Amsterdam alwaar hij de opvolger is van zijn leermeester Jos van der Kooy.
Hij heeft al een enorme reputatie en geeft vele orgelconcerten in binnen- en buitenland. Vandaag een programma met muziek van Sweelinck, Buxtehude en Franck.

Zondag 1 augustus 2021
Entree € 10,-
Laurens de Man, orgel 
Reserveren op vrijdag 30 juli van 9u00 tot 15u00, 0413-299299

Zondag 5 september 2021
Entree € 10,-
Organist Peter van Dijk.
Peter van Dijk (1952, Groningen) studeerde orgel, clavecimbel, kerkmuziek en muziekwetenschap in Utrecht en Amsterdam. Hij is een internationaal veelgevraagd organist, docent, voordrachthouder, muziekregisseur, jurylid bij concoursen, publicist en orgeladviseur. Zijn spel is op vele opnames vastgelegd (CD, LP, radio en televisie) en hij schreef talrijke artikelen en enkele boeken, over orgelmuziek, muzikale rhetorica, uitvoeringspraktijk en orgelbouw(historie). Als KRO-radiomedewerker verzorgde hij series orgeluitzendingen, onder meer over historische orgels in diverse Europese landen en uiteraard Nederland. Als orgeladviseur was c.q. is hij betrokken bij nieuwbouw- en restauratieprojecten in Nederland. Voorts is hij orgeladviseur van de Protestantse Gemeente Utrecht en was hij organist van de Tuindorpkerk aldaar. De CD-box met de complete klavierwerken van Jan Pieterszoon Sweelinck, die hij produceerde en waaraan hij als organist meewerkte, ontving in 2003 een Edison. In 2011 werd hij vanwege zijn verdiensten voor de orgelcultuur onderscheiden met de Speld van de Stad Utrecht.
Programma Reil-orgel
Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621
– Toccata 5. toni
– Allein Gott in der Höh sei Ehr (4 variaties)
Heinrich Scheidemann (1596-1663) 
– Praeambulum in d
Jan Adams Reincken (1633?-1722)
– Toccata in g
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
– Vater unser im Himmelreich (BWV 762)
– Komm, Gott, Schöpfer, Heiliger Geist (BWV 667)
Programma Adema-orgel
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)
– Praeludium in c
– Andante mit Variationen in D
Johannes Gijsbertus Bastiaans (1812-1875) 
– Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen
Gerrit Isaäc van Eyken (1832-1879)           
– Allegretto in b
Jan Worp (1821-1891) 
– Adagio in A
– Allegro moderato in c/C

Muziek

In 2005 is er een CD uitgebracht met de beide orgels van de abdij bespeeld door Leon van den Brand. 
Hij speelt daarop werken van Buxtehude en Duruflé.

Op YouTube

Willem Hörmann, orgels.
Foto’s in de video’s: Sylvia Hörmann-Vorst

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621): Allein Gott in der Höh sei Ehr
Willem Hörmann aan het Reil-orgel.

Edward Elgar (1857-1934): Nimrod
Willem Hörmann aan het Vermeulen/Adema-Schreurs orgel.

Werkgroep ‘Orgelkring Heeswijk’ van de Abdij van Berne. 

Elk jaar stelt de werkgroep een programma van hoog nationaal en internationaal niveau samen. De Berne Abdijconcerten bestaan reeds vanaf 1952 zonder onderbreking. Vanaf het begin trokken de concerten de aandacht, vooral vanwege de presentatie van vooraanstaande buitenlandse organisten. De cyclus kreeg mede hierdoor al snel landelijke en zelfs internationale bekendheid. Alle concerten vinden traditiegetrouw plaats, op de eerste zondag van de maand, van mei tot en met december, met uitzondering van augustus. Op de zondag vóór Kerstmis wordt de concertserie afgesloten met het Berne Kerstconcert. De werkgroep is allen die deze concerten mogelijk maken zeer erkentelijk: de abdijgemeenschap, de leden van de orgelkring, alsmede een aantal nog andere financiële ondersteuners. Behalve de specifieke abdijsfeer schept de voortreffelijke akoestiek gunstige voorwaarden voor de Berne Abdijconcerten. De Heeswijkse Norbertijnenabdij, met haar 870 jaar de oudste nog bestaande Nederlandse kloosterorde, geeft zo op een geheel eigen wijze invulling aan een lange culturele traditie. 

Lid worden en gratis naar alle concerten.
Voor een bedrag van minimaal € 35,- per jaar kan men lid worden. Leden krijgen het jaarprogramma toegezonden en gratis toegang tot alle concerten (incl. koffie en thee). Het programma van elk concert – dat de leden tevoren krijgen toegestuurd – geldt als toegangsbewijs. Het lidmaatschap gaat in nadat tenminste € 35,- is overgemaakt op 
IBAN-nummer: NL 49 INGB 0005 2779 75
t.n.v. Abdij van Berne inz. Orgelkring Heeswijk 
met vermelding van uw adres en postcode.

Werkgroep:
De werkgroep van de Berne Abdijconcerten bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers die zorgen voor de programmering, promotie en alle aspecten die bij de organisatie van de concerten horen.
U kunt contact opnemen met de werkgroep Berne Abdijconcerten via de de onderstaande gegevens:
E-mail: berne-orgelkring@hotmail.com
Facebook: www.facebook.com/berneabdijconcerten

Website: www.berneabdijconcerten.nl

De kerk

In 1857 werd de abdij gevestigd in Heeswijk waar in 1879 een abdijkerk werd gebouwd, gewijd aan O.L. Vrouw van Berne en St. Jan de Doper. Welke in 1927 na het overlijden van ‘hun’ boerenapostel Gerlacus van den Elsen O. Praem. met geld van de boeren wordt vergroot door Hendrik Willem Valk. In de torenmuur hakte de beeldhouwer Jozef Cantré een hoeksteen met zijn beeltenis uit als eerbetoon aan deze boerenapostel. Architect Valk ontwierp ook de abdijpoort. In 2006 onderging de binneninrichting van de kerk een grondige wijziging: de verschillende vloerniveaus werden over de gehele oppervlakte gelijk getrokken. Het tweede orgel verhuisde naar het balkon. De kerkbanken werden verwijderd en vervangen door stoelen. De kerk werd in een gele kleur in drie tinten geschilderd en voorzien van een nieuwe lichtinstallatie. 


Maria met Kind en de heilige Catharina. 

Info

Fotos: Wijtse Rodenburg tenzij anders vermeld.

Deze organisatie is vertegenwoordigd bij de Brabantse Orgelfederatie.

Laatste actualisatie 22-10-2020