Gebroeders Van der Aa (1824-1897)

Huibert Cornelis van der Aa (Oosterhout, 2 juni 1828 – aldaar, 23 december 1897) en Johannes van der Aa (Oosterhout, 1824 – aldaar, 14 maart 1860).

Huibert en Johannes waren zoons van schrijnwerker Adriaan van der Aa en Anna Maria van Hassel. Huibert was werkzaam bij de orgelmaker J.J. Vollebregt rond 1850-1852. Hij vestigde zich in 1856 in zijn geboorteplaats als zelfstandig schrijnwerker, piano- en orgelmaker. Huibert was medeondertekenaar van het bouwcontract van het orgel te Breda in de Rooms-katholieke Kruis- of Sint-Catharinakerk. Hij bouwde samen met zijn broer Johannes in 1859 een nieuw orgel voor het seminarie Bovendonk in Hoeven. Johannes overleed een jaar later, op 36-jarige leeftijd. Als knecht was A. Derksen van Angeren enige tijd bij Huibert werkzaam.

Werkzaamheden:
1859 Hoeven, seminarie Bovendonk, nieuwbouw (Gebr. J. en L. van der Aa)

Foto Oosteind: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

1860 Oosteind, Johannes de Doperkerk, nieuwbouw.
1870 – 1890 Breda, R.-k. Sint-Antoniuskerk, onderhoud.
1870 – 1890 Breda, R.-k. Sint-Mariakerk, onderhoud.
1872 – 1897 Teteringen, R.-k. Kerk, onderhoud.
1878 Oosterhout, Nederlands Hervormde Kerk, herstel windvoorziening.
1879 Teteringen, R.-k. Sint-Willibrorduskerk, reparatie.

Bron:
Wikipedia / Het Orgel 1978

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Orgelbouwers