Nuenen – De Regenboog

Orgel Concerten Muziek Kerk Info

Sportlaan 5
5671 GR Nuenen
Locatie op Google Maps

Het Verschueren-orgel (1983)

De Protestantse Gemeente Nuenen beschikt voor haar kerkelijk centrum De Regenboog sinds kort, dankzij een genereuze schenking van een gemeentelid, over een Verschueren-orgel. Het orgel, afkomstig van de Muziekschool te Emmen, werd geplaatst door Orgelmakerij Steendam. Het orgel in de Emmense Muziekschool werd in 1983/1984 gebouwd door de firma Verschueren te Heythuysen. Het tweemanualig instrument kreeg acht registers, waarvan de Bourdon 8 vt van beide manualen was gecombineerd. De Nasard 2 2/ 3 vt en de Mixtuur 2 sterk van Manuaal I waren oorspronkelijk gereserveerd. De Subbas werd in de hoofdkas aan weerszijden van de gecombineerde manuaallade geplaatst. Dit orgel verving nu in Nuenen het 5 stems Van Vulpen-positief uit 1956. Het mooie tweeklaviers studie-orgel werd onder advies en plannen van orgeladviseur ir. Henk Kooiker door Sicco Steendam omgebouwd tot een goed klinkend en zeer bruikbaar orgel voor deze kerk. De Roerfluit 8 vt van het nevenwerk werd vanaf c¹ zelfstandig en bleef in de bas (door ruimtegebrek) gecombineerd met de Bourdon 8 vt van het hoofdwerk. De Octaaf 2 vt en de Nazard 2 2/3 vt wisselenden van plaats (elk naar het andere manuaal). Daarbij werd de discant van de Nazard, welke een te wijde mensuur had, vervangen door nieuw pijpwerk. Op een kantsleep werd een Terts 1 3/5 vt in dezelfde mensuur toegevoegd op het nevenwerk, zodat daar een fraaie sesquialter- of cornetregistratie mogelijk is met een ruim voldoende intensiteit. Er werd een tremulant voor het gehele werk toegevoegd. De balg werd opnieuw beleerd, terwijl ook alle pulpeten in leer zijn vernieuwd. De winddruk werd verhoogd en na een complete herintonatie voor aanpassing aan de ruimte en de akoestiek van de kerkzaal is een prachtig klinkend instrument opgeleverd.

Dispositie

Hoofdwerk C-g”’ Nevenwerk
Bourdon 8′ 
Prestant 4′ 
Octaaf 2′ 
Mixtuur II st 

_______________________
Koppelingen:
H.W. – N.W.
Ped. – H.W.
Ped. – N.W.
Roerfluit 8′ ¹) 
Roerfluit 4′
Nasard 2 2/3′ ²) 
Terts 1 3/5′ ³)
_____________________
Pedaal C-f’
Subbas 16′
_____________________
Tremulant
Calcant

¹) C-h gecombineerd met Bourdon 8 vt Man. I, c’-g”’ 2014, gebruikt pijpwerk
²) C-h gedekt, vanaf c’1 2014, open
³) vanaf a, 2014, op kantsleep

Temperatuur gelijkzwevend
Toonhoogte a¹ = 443 Hz
Winddruk 78 mm Wk

Concerten

Zondag 8 april 2018
Aanvang: 15.30 uur 
Toegang gratis, na afloop graag een vrijwillige bijdrage. 
Norbert Bartelsman uit Uden.

Muziek

Dit orgel was onderdeel van de excursie naar Nuenen en Eindhoven in 2017.
Het orgel is te horen op de cd Brabants Orgelrijkdom XXII.

De kerk

Gebouwd als kerk van de Reformatorische Gemeente Nuenen (Ned. Herv. + Geref. samen) 1998-1999. Nu kerk PKN Nuenen. Architectonisch en functioneel geslaagde moderne kerk. Eerder werd voor grotere vieringen, waarvoor het historische N.H. Van Goghkerkje te klein was, gebruik gemaakt van de vm. R.K. Kapel van Huize De Vank, vlakbij De Regenboog.

In de inmiddels afgebroken NH Kruiskerk van Geleen-Oost bevond zich een glasmozaïk van Karel Appel met een decoratieve functie dat niets uitbeeldt. Dit raam is na de sloop van de Geleense kerk geplaatst in dit kerkelijk centrum.

www.pgn-nuenen.nl

Info

Fotografie: Wim van der Ros, tenzij anders vermeld

Laatste actualisatie: februari 2018