Wouw – Lambertuskerk

Orgel Concerten Muziek Kerk Orgelkring Info

Torenplein 1a
4724 BX Wouw
Locatie op Google Maps


Verschueren-orgel (1984) 

De Sint-Lambertuskerk te Wouw werd in de Tweede Wereldoorlog vrijwel volledig verwoest. Na de herbouw is er een orgel geplaatst. Dit instrument was kwalitatief niet echt goed. 
Begin jaren tachtig werd besloten een nieuw instrument te laten bouwen door de Verschueren Orgelbouw. Onder advies van Hans van der Harst kwam het werkstuk tot stand in de jaren 1983/1984. De tongwerken zijn gemaakt in een laat-zeventiende-eeuwse stijl*. Op 6 mei 1984 is het orgel ingewijd, waarna het in gebruik is genomen met een bespeling door de organisten Jan Walraven en Guus Siebelink. Het instrument is door Verschueren bekroond met het opusnummer 1000 en neemt een bijzondere plaats in binnen het oeuvre van deze bouwer.

*Hollandse voorbeelden uit de 17de en 18de eeuw. (Hooglandse Kerk Leiden en Nieuwe Kerk Amsterdam) 

Restauratie 2013

Het Verschueren-orgel kreeg de laatste jaren problemen met de bespeelbaarheid ten gevolge van ‘versuikering’ van de loden conducten. Front- en binnenpijpen die door middel van een conduct ‘gevoed’ werden, kregen steeds meer te maken met windverlies, waarbij zelfs sommige conducten spontaan braken. Bij het groot onderhoud door Slooff Orgelbouw zijn in 2013 alle oude conducten vervangen door nieuwe met een hoger tinpercentage (zie de afb.). Ook werd al het pijpwerk afgenomen en het orgel schoongemaakt. Na herplaatsing volgde egalisatie van de intonatie.

Foto’s Wim van der Ros 2013

In 2014 is de klaviatuur uiteen genomen. Door oxidatie van de stiften onder de toetsen zijn deze vernieuwd en hebben Jacques Helling en Nelis van Mourik daarna het laatste werk onder handen genomen.
De klaviatuur (klavier- en pedaaltoetsen) uitgenomen in Wouw. In de werkplaats nieuwe roestvrije toetsstiften aangebracht, zijkanten van de toetsen minimaal afgeschuurd, zodat het beenbeleg de toetsbreedte niet overschrijdt, een nieuwe bevoering in de toetsen aangebracht, zodat nadien geen bijgeluiden meer te horen zijn. In Wouw is alles weer gemonteerd. 

Dispositie

Hoofdwerk C–f”’ Bovenwerk C–f”’
Bourdon 16′
Prestant 8′ a klein dubbel
Roerfluit 8′
Octaaf 4′
Octaaf 2′
Scherp III st
Mixtuur IV st
Cornet IV st
Trompet 8′
Tremulant hele werk

Holpijp 8′
Quintadena 8′
Prestant 4′
Open fluit 4′
Nasard 3′
Octaaf 2′
Terts 1 3/5′
Quintfluit 1 1/3′
Vox Humana 8′
__________________
Pedaal C–f
Subbas 16′
Prestant 8′
Octaaf 4′
Trompet 8′

Alle frontpijpen spreken.
Gebruikelijke koppelingen. 
Toonhoogte a’ = 440 Hz. 
Werckmeister III stemming.


Concerten 

Alle concerten aanvang 19:30 uur.
Entree € 12,-


Zaterdag 21 mei 2022
Peter Wildeman, orgel
werken van o.a. Händel, Bach, Loeillet

Zaterdag 18 juni 2022
Andre de Jager, orgel
werken van o.a. Liszt, Mendelssohn, Young, Bach, Händel, de Jager en Vierne

Zaterdag 16 juli 2022
Ignace Michiels, orgel
werken van o.a. Van den Kerckhoven, Frescobaldi, Lübeck, Bach, Mendelssohn en Rheinberger

Zaterdag 24 september 2022
Concert opgedragen aan Jan Walraven
Janno den Engelsman, orgel
speciale compositie van Daan Manneke voor Jan Walraven,
en werken van o.a. Jan Walraven, Bach, Albert de Klerk

Muziek

Mozart, Allegro (uit quatre-mains-sonate voor piano nr. 3 in D, KV 381)
Willem Hörmann aan het orgel, voorjaar 2021.
www.willemhormann.nl
Foto’s: Sylvia Hörmann-Vorst
De foto’s geven tijdens het orgelspel een prachtige indruk van met name het interieur van de kerk.

Stichting Orgelfonds Wouw

Stichting Orgelfonds Wouw
verzorgt jaarlijks een reeks van Orgelconcerten op het Verschueren-orgel in de Lambertuskerk te Wouw.

Deze organisatie is vertegenwoordigd bij of lid van de Brabantse Orgelfederatie.

Kerk

Wouw is een dorp in West-Brabant tussen Bergen op Zoom en Roosendaal. De monumentale Lambertuskerk is al te zien vanaf de snelweg naar Zeeland. 

Begin 13de eeuw werd melding gemaakt van een kapel, gewijd aan Onze Lieve Vrouw in het Woud. In 1270 heeft men een bedehuis in steen opgetrokken. Bij restauratiewerkzaamheden na 1944 zijn daar de fundamenten nog van teruggevonden. In 1304 werd deze kerk verheven tot parochiekerk.
Eind 15e eeuw werd begonnen met de bouw van een kerk in de stijl van de Vlaamse en Kempense gotiek. De toren werd omstreeks 1480 gebouwd. De kerk van Wouw uit 1525 spreekt tot de verbeelding door afmeting en proporties. Haar inwendige maten: lengte van het koor en schip 61,23 meter, breedte middenschip 19,38 meter en de transept breedte was 41,09 meter. Deze zeer grote dorpskerk is waarschijnlijk toe te schrijven aan de groei van de bevolking, de Sint Lenaerts-verering en de impulsen van de Heren van Bergen op Zoom. De meest waarschijnlijke bouwmeester is Anthonis I Keldermans en zijn zoon Rombout geweest. Interessant is te weten dat Arnold en Elisabeth van Hove, Heer en Vrouwe van Breda, in 1277 het Tienderecht en het Patronaatsrecht over de parochie Wouw geven aan de Abdij van Sint Bernardus op de Schelde te Hemiksem bij Antwerpen. Vanaf die tijd tot 31 december 1874 zijn de pastoors van Wouw benoemd door de Abt van de Bernardusabdij te Hemiksem. De Cisterciënzermonniken werden door de Fransen verdreven in 1794. Dit verklaart de beslissing van Abt Dominicus Boyen om in 1827 het koorgestoelte uit 1690, afkomstig van de abdij, in Wouw te plaatsen. Dominicus Boyen werd in 1813 tot pastoor benoemd te Wouw. Hij overlijdt in 1847. 
In 1882 werd de kerk gerestaureerd. 
In 1944 werd het gebouw opgeblazen door de Duitsers, waarbij ook het beroemde koorgestoelte werd vernield. Hoewel vrijwel het gehele interieur bij de verwoesting verloren is gegaan, zijn de achttien Cisterciënzerbeelden en de acht beelden der Deugden van de 17de-eeuwse koorbanken behouden gebleven. Het betrof oorspronkelijk negentien beelden die heilig of zalig verklaarde Cisterciënzers, alsmede twaalf vrouwenfiguren die de deugden verzinnebeelden. De beelden werden vervaardigd door kunstenaars als Artus Quellinus de Jonge, Lodewijk Willemsens en Hendrik Frans Verbruggen. Los daarvan is er een beeld van Sint-Sebastiaan uit het eerste kwart van de 16de eeuw.

In de westgevel van de kerk bevindt zich een gebrandschilderd raam uit 1937, vervaardigd door Joep Nicolas voor de Wereldtentoonstelling te Parijs die in dat jaar plaatsvond.

 
Lambertuskerk 1952 in restauratie, Aero foto

De kerk werd schitterend door Alphons Siebers in 1953 hersteld.

De Lambertuskerk van Wouw verkeert momenteel in zwaar weer. Geldgebrek gaat enkele van de vier kerken uit de parochie Onze Lieve Vrouw in het Woud treffen. 
Voor een rondleiding samen met historische foto’s op canvas en muziek kunt u bellen +31(0)165 301839. De opbrengst besteden we aan het groot onderhoud van het orgel.
Er is in de kerk een Librije. Hierin komt de geschiedenis tot leven van de Cistercienzers uit Hemiksem en Bornem. 

Info

Foto’s Wim van der Ros, Sylvia Hormann e.a.

Laatste actualisatie 9 maart 2022