‘s-Hertogenbosch – Kapel Jeroen Bosch Ziekenhuis

Orgel Concerten Kapel Stichting Vrienden

Henri Dunantstraat 1 
5223 GZ ’s-Hertogenbosch
Locatie op Google maps

Het Pels & Van Leeuwen-orgel (2012)


Dankzij particulier initiatief kon bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis een nieuwe kapel worden gebouwd. De Stichting Vrienden van de Kapel wist de hiervoor benodigde twee miljoen euro met fondswerving te vergaren. In die nieuwe prachtige kapel kon dankzij een genereuze schenking een nieuw orgel worden gebouwd door Orgelbouwer Pels & Van Leeuwen uit Rosmalen. Als adviseurs bij de bouw van dit orgel waren organist Dick van Dijk (1942-2011) en Jacques van den Dool betrokken. De laatste verzorgde ook het dispositie-ontwerp. Het Hoofdwerk is klassiek van opzet dat samenleeft met een romantisch Positief in zwelkast en een neutraal Pedaal. Adviseurs en bouwer lieten zich inspireren door de Nederlandse orgelbouw omstreeks het midden van de 19de eeuw. 
Peter van Rumpt, destijds directeur van Pels & Van Leeuwen zegt: ‘‘Het orgel is speciaal ontworpen voor de fraaie architectuur van de kapel van dit ziekenhuis. Bij het ontwerp van het front zochten wij naar een beeld dat een harmoniërende plaats zou kunnen vinden in de ruimte tussen de zware rotspartij en de uitdagende dak -en plafondconstructie, zonder direct aan deze zeer specifiek gevormde elementen vorm te ontlenen. De frontpijpen zijn opgesteld in los van elkaar geordende bundels die vrij van het meubel gedragen worden door stalactietachtige consoles. De houten pedaalpijpen zijn aan de linkerzijde in een meer vrije opstelling geplaatst. De klaviatuur is aan de voorzijde aangebracht. Het geheel oogt hierdoor licht, doorzichtig en speels en resulteert in een sterk verticaal en opwaarts werkend lijnenspel. In de klank van het orgel is een oriëntatie herkenbaar op het werk van Jonathan Bätz in de Grote Kerk te ’s-Hertogenbosch (1831). Totaal telt het orgel 968 pijpen.’

Dispositie

Hoofdwerk (II) C-g”’ Zwelwerk (I) C-f”’ 
Prestant 8′
Bourdon 8′
Quintadeen 8′
Fluit travers 8′ D
Octaaf 4′
Nasard 3′
Octaaf 2’t ¹) 
Mixtuur 3 – 4 st 
Terts 1 3/5′
Tremulant


Roerfluit 8′
Viool de Gambe 8′ ²)
Fluit harmoniek 4′
Salicionaal 4′
Gemshoorn 2′
Kromhoorn 8′ B/D ³)
Tremulant

Pedaal C-f’
Subbas 16′
Violon 8′
Octaaf 4′

Overige registers: Nachtegaal en Klokjes

Koppels
H.W. + Z.W.
Ped. + H.W.
Ped. + Z.W.

Bijzonderheden:
¹) uit halfopen stand Mixtuur
²) C-H uit Roerfluit
³) in 2013 toegevoegd.  
Tremulant H.W. in Dom Bédos-factuur
Tremulant Z.W. in Pels & Van Leeuwen-factuur

 

Het hoofdwerk tijdens de opbouw.

‘Muziek in de kapel’

Serie kamermuziek- en orgelconcerten, in principe op de derde zondag van de maand.  Onder de noemer ‘Muziek in de Kapel’ organiseert de dienst Geestelijke Verzorging* samen met de kunstcommissie concerten in de Kapel. Afwisselend wordt een kamermuziek- of een orgelconcert georganiseerd. De orgelconcerten komen tot stand samen met de Brabantse Orgelfederatie, de kamermuziekconcerten met de Stichting Vrienden Kamermuziek ’s-Hertogenbosch.

Info over de kapel en alle concerten, zie: 
www.jeroenboschziekenhuis.nl/

Orgelconcerten 

Zondag 31 maart 2024
Aanvang 13:00 uur
Gratis toegang Klik hier om je aan te melden
Erwin van Bogaert, orgel Danny van Hoof, sopraan

Zondag 24 november 2024
Aanvang 13:00 uur
Gratis toegang Klik hier om je aan te melden
Organist ntb

De kapel

De kapel bevindt zich aan de linkerkant van de centrale ‘boulevard’ die dwars door het ziekenhuis loopt vanaf de hoofdingang. 

De kapel is een ontwerp van EGM architecten Johanna Kamunen en Bas Molenaar, hoogleraar Bouw Gezondheidszorg TU Eindhoven. 
Zijn visie op het ontwerp verwoordt hij als volgt:
“De Finse architecte Johanna Kamunen die samen met mij indertijd het ontwerp voor de nieuwe kapel van het ziekenhuis heeft gemaakt, heeft duidelijk gekozen voor een plastische vorm die contrasteert met zijn omgeving. Waar het ziekenhuis bestaat uit een aantal vierkante vormen, heeft de kapel een organische vorm. Het is duidelijk een sacrale vorm, die doet denken aan een omarming. De kapel moet een plaats van troost zijn voor een ieder die een moment van bezinning en reflectie zoekt.” 

Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis

De concerten in de kapel worden mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis. Deze stichting zet zich in voor projecten die het verblijf van patiënten en bezoekers in het ziekenhuis veraangenamen.
U kunt al vriend worden vanaf € 3,00 per maand.
Ook eenmalige donaties zijn welkom op bankrekening 1491.69.833 t.n.v. Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis te ’s-Hertogenbosch.
Kijk voor meer informatie over de stichting op www.vriendenjbz.nl

* De dienst Geestelijke Verzorging biedt gesprek en ondersteuning aan de patiënten van het ziekenhuis en hun naasten. De geestelijk verzorgers zijn verantwoordelijk voor de activiteiten in de Kapel. Elke zondag is er een liturgische viering en maandelijks een concert op zondagmiddag. Een grote groep vrijwilligers maakt het werk van de dienst mogelijk. Nieuwe vrijwilligers zijn welkom!
www.jbz.nl/geestelijkeverzorging

Deze organisatie is lid van de Brabantse Orgelfederatie.

Fotos: Wim van der Ros, Wijtse Rodenburg, Pels & Van Leeuwen.

Laatste actualisatie 24 maart 2020