Dool, Jacques van den

Geboren in Culemborg in 1942. Hij studeerde orgel, improvisatie en schoolmuziek aan het Utrechts Conservatorium bij Stoffel van Viegen en Cor Kee. Hij won in 1965 ‘De Zilveren Noot’ op het improvisatieconcours te Bolsward. 
Van 1966 tot 2011 was Jacques van den Dool cantor-organist van de Grote Kerk der Hervormden te ‘s-Hertogenbosch en dirigent van het Christelijk Gemengd koor Cantabile in Den Bosch. Daarnaast heeft hij diverse koren en orkesten geleid in ‘s-Hertogenbosch, Zaltbommel en Druten. Ook is Van den Dool al vele jaren muziekdocent aan het Koninklijk Wilhelmina College te Culemborg. 
Als organist heeft Jacques van den Dool veel orgelconcerten gegeven in Nederland, in Engeland, Frankrijk, Duitsland, en in de USA, Canada, de Nederlandse Antillen en Taiwan.
In 1999-2000 heeft hij op het Bätz-orgel in de Hervormde Kerk in 24 weken alle orgelwerken van J.S. Bach uitgevoerd.
Jacques van den Dool was dirigent van verschillende koren en orkesten in ‘s-Hertogenbosch, Zaltbommel en Druten.

Componist

Als componist heeft Jacques van den Dool inmiddels een omvangrijk repertoire op zijn naam staan. Hij schreef liederen, koor- en orgelwerken, waaronder een concert voor orgel en orkest, en drie musicals voor basis- en middelbare scholen.
In 2000 schreef hij het ‘Lied van de Tijd’ voor zeer hoge sopraan, koor, piano en ensemble.
In juni 2001 deed hij een Toccata voor orgel van zijn hand in première gaan in de St.Janskathedraal in ‘s-Hertogenbosch.
In 2003 componeerde hij voor het Bosch’ mannenkoor “Cantico di Frate Sole” (Franciscus’ zonnelied) in 2004 gevolgd door Cantate in Dulci Jubilo, waarvan de première in het Provinciehuis was.

Dankbaar afscheid van Jacques van den Dool

In een overvolle Grote Kerk werd Jacques van den Dool op zondag 30 oktober 2011 ontheven van zijn taak als cantor-organist van de Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch. Gedurende 45 jaar heeft Jacques deze taak met liefde, veel muzikaal talent, en vakmanschap vervuld. In de uitwerking van het thema van de dienst ‘wijs houden met de bijbel’ toonde ds Peter van Helden het belang aan ,van de cantor-organist in het vieren van de gemeente van Christus, en in het behouden van continuïteit en perspectief in goede en slechte tijden. Als CREDO werd Cantate 68, ‘Also hat Gott die Welt geliebt’ van J.S. Bach uitgevoerd door een groot projectkoor met orkest, bestaande uit mensen die allemaal in diverse perioden en in verschillende koren onder leiding van Jacques hadden gezongen en gemusiceerd. De uitbundige sopraanaria werd gezongen door Elma van der Dool, en het recitatief en de aria voor de bas nam Marius Schouten voor zijn rekening, omdat hij bereid was de zieke Mario Veldpape op zeer korte termijn te vervangen. Beide solisten zijn we zeer dankbaar voor hun prachtige zingen. Aansluitend aan de cantate zongen koor en gemeente samen lied 242 met de melodie van Bach. Daarna onthief ds Peter van Helden met een handdruk Jacques van den Dool van zijn taak als cantor-organist. Als slotlied was voor het Lutherlied gekozen in verband met Hervormingsdag. In zijn naspel gaf Jacques met heel zijn muzikale overtuiging blijk dat hij vanuit het credo Soli Deo Gloria zijn werk als cantor van de Grote Kerk en als organist van het prachtige Bätz-orgel met liefde en vreugde heeft verricht.
Direct na de kerkdienst. trakteerden de kinderen van de kindernevendienst Jacques nog op ‘vrolijke noten’. In zijn toespraak omschreef Luc Batterink als voorzitter van het college van Kerkrentmeesters, de relatie van Jacques met zijn Bätzie als een innige liefdesrelatie, die niet concurreerde met zijn geliefde Sinie, want juist Sinie ondersteunde Jacques met trouwe inzet bij het musiceren op zijn Bätz-orgel. Als dank voor 45 jaar trouwe dienst aan de Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch overhandigde Luc Batterink aan Jacques en Sinie een reischeque waarmee zij een reis naar wens (o.a. Parijs) kunnen maken.
Afscheid van Jacques als cantor-organist betekent zeker niet een afscheid van Jacques en Sinie van de Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch, en van het muziekleven in de stad en in Brabant.Het bewijs wordt al geleverd met het jubileumconcert ter gelegenheid van de 180ste verjaardag van het Bätzorgel, op dinsdag 15 november 2011 om 20.00 uur, dat door Jacques van den Dool zal worden gespeeld. En waarvoor u van harte bent uitgenodigd. Jacques heeft te kennen gegeven dat hij blijft concerteren en componeren. Graag zullen wij nog van de mogelijkheid gebruik maken hem als adviseur in de omgang met ‘Bätzie’ te raadplegen, en hem te vragen een invalbeurt te vervullen in het organistenrooster. De procedure om te komen tot een opvolger voor Jacques is gestart. De kerkenraad heeft besloten om weer een beroepsmusicus aan te trekken voor het ’ambt’ van Cantor-Organist, opdat de Lofzang gaande wordt gehouden.

Namens de commissie afscheid Jacques,
Henk van Tilburg

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Organisten