‘s-Hertogenbosch – Gebouw Bethel

Orgel Concerten Kerk

Emmaplein 17
5211 VZ ‘s-Hertogenbosch 

Locatie op google/maps

Het Blank-orgel (1974)

In de kerkzaal stond tussen 1971 en 1974 een historisch kabinetorgel; waarschijnlijk van Pieter Keerman of iemand uit zijn omgeving, gedateerd Ao 1732. Het staat beschreven in A. J. Gierveld Het Nederlandse huisorgel in de 17e en 18e eeuw 1977 onder cat. nr. 373. Dit kabinetorgel was afkomstig uit de N.H. Immanuelkerk te Tilburg, waar het stond tussen 1930 en 1971. Dit historische orgel is in 1974 met toestemming van ter zake bevoegde instanties in bezit overgedragen aan K.B. Blank & Zoon te Herwijnen, die het instrument daarna volledig (voor eigen gebruik) heeft gerestaureerd.


Als voorwaarde bij de overdracht plaatste Blank in 1974 een door haar nieuw gebouwd balustradeorgel op een orgelpodium. 
Het instrument heeft de speeltafel aan de zijkant.Het orgel werd op 18 maart 1974 ingespeeld door Jacques van den Dool.

Dispositie

Manuaal  C-f³Pedaal C-d¹
Prestant 8’ 
Holpijp 8’ 
Flute traverse 8’ 
Octaaf 4’ 
Fluit 4’ 
Quint 3’ B/D 
Octaaf 2’ 
Tremulant
Aangehangen


Tractuur mechanische sleeplade. 

Concerten 

In deze kerk worden geen concerten georganiseerd.

Het kerkgebouw

Het kerkgebouw ‘Bethel’ werd in 1908 gebouwd in eclectische bouwstijl door architect W.J. Haspels uit Amsterdam. 
De toen nieuw aangelegde wijk Het Zand dankte zijn naam aan de ophoging van ca. 4 meter (ca. 800.000 m3) zand uit de Vughtse Heide. Het gebouw werd gebouwd in opdracht van de (in maart 1906 opgerichte) ‘Vereniging tot Evangelisatie binnen de classis ’s-Hertogenbosch’, en was bestemd als kerkzaal met bovenruimten voor kerkelijk verenigingswerk en conciërgewoning. 
In de gevel van het portiek is een gedenksteen aangebracht met de tekst ‘Deze gedenksteen werd geplaatst door J.A.C. Voorhoeve, oud 9 jaar, 23 april 1908’. 

Het gebouw lag in 1908 aan de toenmalige, doorgaande, Grobbendonckstraat. Deze straat is verwoest bij de beschietingen van de wijk in oktober 1944. Bij de wederopbouw van de wijk kwam hij als doorgaande straat te vervallen waardoor het een doodlopende straat is geworden. 
Het pand heeft een rechthoekige grondslag en is gedekt met een dwars zadeldak met een flauwe hellingshoek. De gevel is vijf vensterassen breed en eindigt in een tuitgevel. Het ingangsportaal heeft een breedte van drie vensterassen. De overspanning bestaat uit drie getoogde ontlastingsbogen, rustend op twee natuurstenen zuilen. Sierankers en siermetselwerk geven vorm aan de kenmerkende gevel.

Op de begane grond bevindt zich een kerkzaal van 15,65 x 10,90 meter, die nog steeds wekelijks voor de (Hervormde) kerkdiensten wordt gebruikt.

Info 

Bron:
Boek ‘Kerken en kapellen in de stad ‘s-Hertogenbosch en hun orgels’ door Han Keur. Uitgave: Kring Vrienden van ‘s-Hertogenbosch, 2017

Foto’s Janco Schout en Bethelgemeente ‘s-Hertogenbosch.

www.betheldenbosch.nl

Laatste actualisatie: november 2017