Oosterhout – Vredeskerk

Orgel Concerten Muziek Kerk Info

Rulstraat 6
4901 LN Oosterhout
Locatie op Google Maps

Het Moreau-orgel (1753)

Van een RK schuurkerk in Oosterhout werd een Frans orgel overgenomen, gebouwd in 1753 door Jean François Moreau.
1810 overgeplaatst door C. van Oeckelen naar N.H. Kerk Oosterhout
1901 uitbreiding orgel door Maarschalkerweerd & zn 
1971 restauratie en herstel orgel naar oorspronkelijke situatie door Gebr. Van Vulpen 
2011 uitbreiding met 2 eigen pedaalstemmen door Pels & Van Leeuwen

Foto Jan-Sjoerd van der Vaart 2011

De situatie na de pedaaluitbreiding met twee eigen stemmen. rechts de kas met de eikenhouten pijpen en in het midden naast de orgelbank de zuil met de beide registerknoppen.

Dispositie

Manuaal C-c”’Pedaal
Prestant 8’
Holpijp 8’
Octaaf 4’
Gedekt fluyt 4’
Nasat 2 2/3’
Octaaf 2’
Klynfluit 2’
Flageolet 1’
Sexqualter 2 st.
Mixtuur 3 st.
Cornet D 5 st.
Trompet B/D 8’
Vox Humana 8’
Subbas 16′
Bourdon 8′Stemming: evenredig zwevend

Het Moreau-logo, dat verstopt is achter de muzieklessenaar.

Uitbreiding in 2011

door Jacomien Kramers

De orgelcommissie van de Protestantse Gemeente Oosterhout wil u graag op de hoogte brengen van het feit dat de voorgenomen uitbreiding van het Moreau-orgel in de Vredeskerk aan de Rulstraat te Oosterhout met een zelfstandig pedaal gerealiseerd is. Tijdens de viering van het 200-jarig bestaan van de Vredeskerk in het weekend van 24/25/26 februari 2011 is het uitgebreide orgel officieel in gebruik genomen.

Orgelmaker Pels & Van Leeuwen uit ‘s-Hertogenbosch heeft in de week voor de officiële ingebruikname hard gewerkt om het geheel klaar te krijgen. Uiteindelijk is er toch gekozen voor nieuwe eiken pijpen, verdeeld over de Subbas 16′ en de Bourdon 8’ die gemaakt zijn naar de mensuur van de bestaande pijpen in het monumentale orgel. 54 pijpen hebben een plaats gekregen tegen de westmuur van de Waterstaatskerk rondom een rozetvenster, gevat in een open eiken kast tegenover de speeltafel. De organist heeft links van de speeltafel naast de bank de bediening van de twee registers onder handbereik. Het pedaal is grondig gereviseerd, waarbij de stamtonen zijn opgehoogd. Het speelgemak is daardoor vergroot.

Het monumentale orgel uit 1753 heeft door het zelfstandig pedaal enorm aan waarde gewonnen, met name voor het ondersteunen van de gemeentezang en als concertinstrument. De leden van de Protestantse Gemeente te Oosterhout en diverse instanties/subsidiegevers hebben het mogelijk gemaakt om het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen om tot dit resultaat te komen.

Meer op de website van de Protestantse Gemeente Oosterhout: klik hier

Voor de uitbreiding van het Moreau-orgel in de Vredeskerk aan de Rulstraat in Oosterhout werden op zaterdag 17 oktober 2009 twee subsidies met een totale waarde van € 3.000 toegekend aan het College van Kerkrentmeesters en de orgelcommissie. Tijdens de orgelexcursie van de Brabantse Orgelfederatie werden twee subsidies uitgereikt. Een cheque groot € 1.500 werd aan het College van Kerkrentmeesters en de orgelcommissie overhandigd namens het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant. Daarnaast ontvingen zij een cheque met dezelfde waarde uit het Tienkamp-Kuijten Fonds, dat ook door het Prins Bernhard Cultuurfonds wordt beheerd. Dit Tienkamp-Kuijten Fonds richt zich in het bijzonder op pijporgelprojecten in de provincie Noord-Brabant.

Marktconcert

Zaterdag 19 augustus 2023
Aanvang 15:00 uur
Toegang gratis
Jan Willems (Oosterhout), orgel m.m.v. Ilse Willems-Van Wuijckhuijse (sopraan)
Traditiegetrouw vindt het Marktconcert in het Oosterhoutse kermisweekend niet plaats in de Basiliek, maar op één van de andere (historische) orgels in de gemeente Oosterhout. Dit jaar is gekozen voor het fraaie Moreau-orgel (1753) van de Vredeskerk aan de Rulstraat te Oosterhout. Dit inmiddels achtste Marktconcert vindt plaats op zaterdagmiddag 19 augustus en wordt verzorgd door stadsorganist Jan Willems m.m.v. zijn echtgenote Ilse van Wuijckhuijse (sopraan). Zij brengen een afwisselend programma van muziek voor orgel solo en voor zang begeleid op orgel. Het omvat vele eeuwen muziekgeschiedenis: van Bach (17de en 18de eeuw) tot Mendelssohn-Bartoldy (19de), van Speth (17de eeuw) tot Stopford (21ste eeuw), en van Pool (18de eeuw) tot Pärt (21ste eeuw). Uiteraard is dit allemaal muziek die het goed doet op dit oudste orgel van Oosterhout.

Muziek 


Brabants Orgelrijkdom V
Orgels in Oosterhout
BOF 200902 
Prijs € 8,50. 
Totale tijdsduur: 70 min.
Muziekfragment gespeeld door Jacomien Kramers-Rotman:
G. Ph. Telemann: Fantasia in g

De kerk

De kerk aan de Rulstraat werd gebouwd in 1810-1811. De bouw werd mogelijk gemaakt door financiële steun van koning Lodewijk Napoleon als vergoeding voor de teruggave van de Sint Jan aan de Rooms-katholieken. Deze Waterstaatskerk is gebouwd naar een ontwerp van Hermanus Huyser uit Breda in neoclassicistische stijl en heeft de vorm van een Grieks kruis. Hij werd in gebruik genomen op 10 maart 1811. De gebeeldhouwde renaissance preekstoel en de drie koperen kaarsenkronen zijn afkomstig van de Oosterhoutse Sint Jan. De oudste kaarsenkroon dateert uit 1609. In 1961 werd een begin gemaakt aan de restauratie van de kerk. Door de goedkope bouw in 1810 en achterstallig onderhoud door de geringe draagkracht van de Gemeente was de kerk tot verval gekomen. Op 25 mei 1963 werd de gerestaureerde kerk weer in gebruik genomen. De kerk heet sinds het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw; ‘Vredeskerk’.

Het interieur van de kerk

De preekstoel en de koperen kronen zijn afkomstig uit de St.Jansbasiliek. Lodewijk Napoleon, koning van Holland, had daarover niets bepaald bij het teruggeven van de St.Jan aan de katholieken. Alleen het orgel mocht niet worden meegenomen naar de nieuwe protestantse kerk. Vandaar dat het Moreau-orgel in de kerk terecht kwam.


De fraaie renaissance preekstoel stamt uit 1574. In de centrale rondboognis staat Christus als Salvator mundi (redder van de wereld). In de overige vier nissen van de zeskantige kuip staan de vier evangelisten.


In de kerk hangen drie fraaie koperen kronen die uit de 17e eeuw stammen, de oudte uit 1629 en de jongste, hier afgebeeld, uit 1642. 

De gebrandschilderde ramen ter weerszijden van de preekstoel zijn vervaardigd door Wuisman te Breda in 1944. Van links naar rechts de wapens van Oosterhout, Noord-Brabant, Nederland en het ‘Woord Gods’ met onder de wapenen versregels uit het Smeekschrift der edelen: IN ALLE DRUC EN ROU, BIET MALKANDER DE HANT, IN ALLES ZIJT GETROUW, GODS KERK EN ‘T VADERLANT.

Info

Fotografie en gegevens: Jan-Sjoerd van der Vaart, Wim van der Ros, Wijtse Rodenburg