Kramers-Rotman, Jacomien

Jacomien Kramers heeft haar muziekopleiding gevolgd aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Zij studeerde bij Adriaan Engels een aantal jaren hoofdvak orgel en is afgestudeerd in het hoofdvak schoolmuziek.
Zij is als docent muziek gedurende een aantal jaren in het onderwijs werkzaam geweest. Vrij recent heeft zij bij Cor Ardesch de bevoegdheid III als kerkmusicus bij de PKN behaald. Zij is één van de organisten van de Vredeskerk in Oosterhout en speelt ook regelmatig in andere kerken.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Organisten