Nuenen – Van Goghkerkje

Orgel Concerten Kerk Info

Papenvoort 2a
5671 CR Nuenen
Locatie op Google Maps


Foto Marius Kemmeren, website ‘Kapellen in Brabant’

Het Verschueren-orgel (1964)

Voordat het nieuwe Verschueren-orgel in 1964 werd aangeschaft zijn er meerdere instrumenten als volkszangbegeleiding in het kerkje gebruikt.
Het eerste orgel, een orgel met vier registers, werd in 1836 op het balkon geplaatst.
In 1888 werd een tweedehands harmonium in gebruik genomen, daarna een Hinkel drukwindharmonium uit 1924 en sinds 1950 werd een tweeklaviers Carl Stock pedaalharmonium gebruikt.


Foto Piet Bron


Foto Carel Haisma

Geadviseerd door Jaap Hillen uit Breda liet men in 1964 een nieuw orgel in de Hervormde Kerk te Nuenen plaatsen. Het instrument is op 23 mei 1964 in gebruik genomen.

Dispositie

Manuaal I C-g”’ Pedaal C-f’
Holpijp 8′ (D/B
Prestant 4′ D/B
Fluit 2′ D/B
Sesquialter II st D
Mixtuur II-III st D/B
Subbas 16′
Pedaalkoppel.

Toetstractuur en registertractuur mechanisch.
Sleeplade.

Concerten 

In deze kerk worden doorgaans geen orgelconcerten georganiseerd.

Zondag 8 oktober 2017
Nuenen, ‘Van Gogh-kerkje’ en H.Clemenskerk

Concerten en wandeling.
Aanvang is om 14.30 uur bij het Van Gogh-kerkje:
Papenvoort 2a
5671 CR Nuenen.

In het Van Goghkerkje (1826) klinkt Noord-Nederlandse muziek van o.a. Willlem de Fesch en Unico Wilhelm van Wassenaar, voor orgel solo en orgel & fluit.

Vorig jaar is het beroemde schilderij dat Vincent van Gogh in Nuenen van dit kerkje maakte na 15 jaar teruggevonden in Italië. Voorafgaand aan het concert zal VIncentregids Peter van Overbruggen enkele wetenswaardigheden vertellen over het kerkje en dit beroemde schilderij. 

Gratis toegang met vrijwillige bijdrage na afloop.
Ad van Sleuwen bespeelt de orgels in het ‘Van Goghkerkje’ en in de H. Clemenskerk.
M.m.v. Fien van Dingenen (blokfluit) in het Van Goghkerkje. 

Het kerkje (1826)

Na het sluiten van de Vrede van Munster in 1648 kwam Brabant onder het bestuur van de Staten-Generaal. De katholieken werd het uitoefenen van de godsdienst moeilijk gemaakt, terwijl de weinige protestanten alle ruimte kregen om hun kerkdiensten te houden. In Nuenen werden de oude kerk op de akkers, de kerk van Gerwen en van Nederwetten (daarvan rest alleen nog de torenruïne bij de Dommel) door de protestanten in gebruik genomen. In 1798 werd door de Bataafse Republiek de kerken aan de rooms-katholieke parochies teruggegeven. Van 1798 tot 1822 maakte de kleine hervormde gemeente gebruik van een door schotten afgesloten deel van de bouwvallige kerk op de akkers en daarna vier jaar van de kerkenraadskamer van de pastorie. Koning Willem I gaf in 1821 aan het ministerie van Waterstaat opdracht een kerk in Nuenen te bouwen, waarin op zondag 1 oktober 1826 de eerste dienst was.
Van 1882 tot 1885 was de vader van Vincent van Gogh, dominee. Th. van Gogh, predikant in Nuenen.  


Vincent schilderde de kerk in 1884.
In 2016 is dit beroemde schilderij na 15 jaar lang gestolen te zijn geweest weer teruggevonden in Italië. De kerk is een kleine zaalkerk met aan de korte zijden een driezijdige afsluiting. Op het dak werd een open torentje geplaatst met een spits, gesierd met een bol en een weerhaan. Aan iedere lange zijde zijn twee gothische vensters aangebracht. Soortgelijke vensters bevinden zich ook in de schuine zijden voor in de kerk. In twee zijden aan weerskanten van de ingang zijn gothische blindramen aangebracht, deze zijn origineel en duiden op de aanwezigheid van een balkon. Boven de deur, die nog in de oorspronkelijke uitvoering aanwezig is, staat gebeiteld: ‘1824, J.v.Hoven, K.V.’ dat wil zeggen: in het bouwjaar 1824 heeft kerkvoogd Jan van Hoven deze steen aangebracht. Iets verder boven de deur is in natuursteen de spreuk gebeiteld: ‘Jezus zeide: Mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden, Matth.21:15’.De aanbouw van de consistoriekamer, in 1928, is niet in de stijl van de kerk uitgevoerd, maar in de toen heersende bouwtrant, met materialen, afkomstig van een verbouwing. Vanwege haar grote historische waarde is de kerk een Rijksmonument.


De doopvont is het enige nog oorspronkelijke interieurstuk van de kerk.

Sinds de overdracht van het kerkje aan de ‘Stichting Van Gogh Kerkje’ in 2001 wordt de kerk Van Goghkerkje genoemd.
De Stichting ‘Van Goghkerkje Nuenen’ zet zich in voor het het in stand houden van het ‘Van Goghkerkje’, het daarbij behorende orgel, het carillon en de tuin die alle worden gezien als historisch waardevol en gezichtsbepalend element in het dorpsbeeld van Nuenen.

Bron: www.vangoghkerkje.nl

Info 

Orgelinfo: Piet Bron 2014.

Het kerkje is te huur voor huwelijken, concerten, vergaderingen e.d.
www.vangoghkerkje.nl

Laatste actualisatie 28 augustus 2017.