Nieuwsbrief 61 – 11 september 2020

11 september 2020

Beste nieuwsbrieflezer, 

Ad van Sleuwen 50 jaar organist in Hilvarenbeek.
Op 1 september dit jaar was het precies 50 jaar geleden dat Ad van Sleuwen werd benoemd tot hoofdorganist van de Sint-Petruskerk in Hilvarenbeek. Hij volgde hier zijn vader op, die op 1 juli 1945 werd benoemd op het Van Hirtum-orgel. Zijn opa was als organist aan de Hasseltse Kerk in Tilburg verbonden. Dit jaar is het tevens het 50-jarig jubileum van het kerkkoor van de Sint-Petruskerk. Gelet op de coronacrisis is al eerder besloten de kerkelijke viering van de beide jubilea plaats te laten vinden tijdens een mis op zondag 22 november, de naamdag van Sint Cecilia.
Jubileumconcert op zaterdagavond 26 september
Het organistenjubileum van Ad van Sleuwen wordt gevierd met een jubileumconcert op zaterdagavond 26 september a.s. Dit concert wordt gegeven door het door Ad van Sleuwen opgerichte en onder zijn leiding staande ensemble Venti Musicali. Aan dit concert wordt ook medewerking verleend door de organisten Jelena Bazova, Jac Peeters en Sjak Smulders en de klavecinist Ramon van der Boomen (tevens koordirigent in Hilvarenbeek).
Immaterieel Erfgoed Nederland
Waar Ad van Sleuwen een groot initiator en ambassadeur is van de Brabantse Orgelcultuur, zal tijdens dit jubileumconcert daar ook aandacht aan worden besteed. Het certificaat van de inschrijving per 1 juli j.l. van de Brabantse Orgelcultuur in de Inventaris van het Immaterieel Erfgoed Nederland zal die avond ondertekend en overhandigd worden aan de Brabantse Orgelfederatie waarvan Ad van Sleuwen artistiek adviseur is. De BOF nodigt u van harte uit dit jubileumconcert bij te wonen! 
Aanvang 20.00 uur in de Sint-Petruskerk in Hilvarenbeek en de toegang is vrij.

Michel Gottmer met pensioen 
In de landelijke pers vernamen wij dat Michel Gottmer, voorzitter van Orgelkring Jacobus Zeemans te Etten-Leur, institutioneel lid van onze vereniging, als Beiaardier van Etten-Leur na 55 jaar trouwe dienst, met pensioen is gegaan. Ons lid Jan-Sjoerd van der Vaart neemt het beiaardierschap nu van hem over. Meer info op: https://www.bndestem.nl/etten-leur/michel-gottmer-stopt-na-55-jaar-als-beiaardier-in-etten-leur~adf48ac50/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F 

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuwsbrief