Moerdijk – Sint-Stephanuskerk

Orgel Koororgel Kerk

Steenweg 49
4781 AL Moerdijk
Locatie op Google Maps

Het Marcussen-orgel (1965)

Het Marcussen-orgel is naar Klundert overgeplaatst!


Foto’s: St. Behoud Marcussenorgel Moerdijk

Sinds 2010 beijverde de Stichting Behoud Marcussenorgel Moerdijk zich voor het behoud van het unieke orgel in de Sint Stephanuskerk te Moerdijk. Wegens sluiting van de kerk moest er een andere locatie worden gezocht voor het orgel van de Deense orgelbouwer Marcussen, destijds een geschenk van de Deense regering voor de wederopbouw na de watersnoodramp van 1953. De Stichting is verheugd dat het Marcussen-orgel geplaatst kan worden in de St. Joannis Baptistkerk te Klundert, nu ‘De Stad Klundert’ geheten. Het orgel blijft daardoor behouden voor de regio. De demontage, transport en opbouw van het orgel is gedaan door de Sloveense firma Skrabl. Het Marcussen-orgel uit de St. Stephanuskerk neemt sindsdien een belangrijke en dominante positie in de concertzaal in.  

Moerdijk was de laatste plaats die profiteerde van een bijdrage van het rampenfonds, dat kerken na de Watersnood van 1953 van nieuwe orgels voorzag. In 1962 was de RK Sint-Stephanuskerk al voorzien van een koororgel, gebouwd door de firma Marcussen te Aabenra Denemarken. In 1965 bouwde deze firma een drieklaviers orgel met 28 stemmen en een twaalf-voets front. Adviseur Lambert Emé speelde het instrument op 14 november 1965 in. De intonatie is milder dan gebruikelijk bij deze firma, omdat de klank is aangepast aan de rooms-katholieke liturgie. Daartoe staan de pijpmonden van het binnenpijpwerk naar achter gericht in plaats van naar voren.


Het orgelfront

 

Dispositie

Hoofdwerk 
(C-g3)
Rugpositief 
(C-g3)
Principal 8′
Rørfløjte 8′
Oktav 4′
Spedsfløjte 4′
Oktav 2′
Mixtur 4-6 kor 
Dulcian 16′
Trumpet 8′


Gedackt 8′
Principal 4′
Rørfløjte 4′
Gemshorn 2′
Nasat 1 1/3′
Scharf 4 kor 
Sesquialtera 2 kor
Krummhorn 8′
Tremulant
Borstwerk 
(C-g3)
Pedaal 
(C-f1)
Traegedakt 8′
Gedaktfløjte 4′
Principal 2′
Sivføjte 1′
Regal 8′
Tremulant
Principal 16′
Oktav 8′
Oktav 4′
Mixtur 5 kor 
Basun 16′
Trompet 8′
Skalmeja 4′Koppelingen: 
HW+RP, HW+BW, RP+BW 
P+HW, P+RW, P+BW
Toonhoogte : a1 = 440 Hz 
Temperatuur: gelijkzwevend


De speeltafel.


Registerknoppen rechts, detail.


Het Borstwerk.


Pijpwerk in de pedaaltoren, rechts.Pijpen van het Rugwerk.

Het Marcussen-koororgel


Het Marcussen positief (hier nog in het koor) staat nu opgesteld in de Maria-kapel.

Dispositie

Manuaal
Gedakt 8′
Ged.fløjte 4′
Principal 2′
Fløjte 2′
Oktav 1′

De voormalige Sint-Stephanuskerk

 

De Stephanuskerk aan de Steenweg in Moerdijk, een ontwerp van architect J.J.M. van Halteren (1893-1973), werd in 1956 gebouwd als vervanging van de eerdere, in 1944 verwoestte kerk. De driebeukige kerk is een kenmerkend voorbeeld van naoorlogse betonbouw, geïnspireerd op de Zwitserse kerkarchitectuur. 

De H. Stephanuskerk stond in de planning om gesloopt te worden. Het kerkgebouw moest plaats maken voor woningbouw. Het was wel de bedoeling dat de vrijstaande klokkentoren behouden blijft. Het Cuypersgenootschap heeft onderzoek gedaan naar de cultuurhistorische waarde van de H. Stephanuskerk. Het genootschap meent dat het om een belangwekkend kerkgebouw gaat.

Het volgende kanselbericht is in het weekend van 13 en 14 januari 2018 voorgelezen:
‘Mede namens het parochiebestuur van onze Immanuelparochie, kan ik u meedelen dat we overeenstemming hebben bereikt met de gemeente Moerdijk over de verkoop van de Heilige Stephanus Kerk in Moerdijk. De verkoop kan definitief doorgaan als het bisdom ons machtiging verleent om de kerk te verkopen. Dit zal binnenkort rond komen. De gemeente Moerdijk is van plan om de kerk gedeeltelijk af te breken, zodat er ruimte ontstaat voor een bijzonder park in het hart van de dorpskern Moerdijk. De toren en de façade van de kerk zullen blijven staan. In het park komt veel ruimte voor groen, bewegen en ontspanning. De verwachting is dat er in de loop van 2018 kan worden begonnen met het uitvoeren van alle plannen.
We zijn blij dat er op deze manier een goede en vooral mooie nieuwe invulling komt op de plek van de huidige kerk. Het is mooi dat daarin straks nog steeds iets herkenbaar blijft van onze bijzondere kerk en haar markante toren in het hart van Moerdijk’.Het altaar met kruis.

 
Twee van de prachtige vijftien kruiswegstaties van Charles Hubert Eyck.
De extra vijftiende statie is de Verrijzenis. Geglazuurde tegelmozaïek.