Klundert – De Stad Klundert

Marcussen-orgel Vermeulen-orgel Organist Concerten Muziek Kerk Stichting CK Info

Molenstraat 11
4791 HL Klundert
Locatie op google/maps

‘De Stad Klundert’ is de voormalige Sint-Johannes de Doperkerk, ook wel Joannes Baptistkerk genaamd.

foto Stichting Cultureel Klundert 2014

Het Marcussen-orgel (1965)

Marcussen-orgel ondergebracht bij Stichting Cultureel Klundert in ‘De Stad Klundert’ 

 
Foto Wim van der Ros 2014


– Afbraak in Moerdijk en opbouw in KlundertSinds 2010 beijverde de Stichting Behoud Marcussenorgel Moerdijk zich voor het behoud van het unieke orgel in de Sint-Stephanuskerk te Moerdijk. Wegens sluiting van de kerk moest er een andere locatie worden gezocht voor het orgel van de Deense orgelbouwer Marcussen, destijds een geschenk van de Deense regering voor de wederopbouw na de watersnoodramp van 1953. De Stichting heeft voor elkaar gekregen dat het Marcussen-orgel geplaatst kan worden in de Sint-Joannis Baptistkerk te Klundert. Het orgel blijft daardoor behouden voor de regio. Met de demontage van het orgel is medio 2013 begonnen door de Sloveense firma Skrabl. Het orgel werd vervolgens direct naar Klundert getransporteerd en daar weer opgebouwd. 
Foto’s Ad Akkermans

Dispositie

Hoofdwerk 
(C-g3)
Rugpositief 
(C-g3)
Principal 8′
Rørfløjte 8′
Oktav 4′
Spidsfløjte 4′
Oktav 2′
Mixtur 4-6 kor 
Dulcian 16′
Trompet 8′

Gedakt 8′
Principal 4′
Gedaktfløjte 4′
Gemshorn 2′
Nasat 1 1/3′
Scharf 4 kor 
Sesquialtera 2 kor
Krumhorn 8′
Tremulant
Borstwerk 
(C-g3)
Pedaal 
(C-f1)
Traegedakt 8′
Rørfløjte 4′
Principal 2′
Sivfløjte 1′
Regal 8′
TremulantPrincipal 16′
Oktav 8′
Oktav 4′
Mixtur 5 kor 
Basun 16′
Trompet 8′
Skalmeje 4′


Koppelingen: HW+RP, HW+BW,  
P+HW, P+RW, P+BW

Toonhoogte : a1 = 440 Hz 
Temperatuur: gelijkzwevend

 
De speeltafel en de registerknoppen rechts, detail.

 
Het Borstwerk.

 
Pijpwerk in de pedaaltoren, rechts.

 
Pijpen van het Rugwerk.

Het Vermeulen-orgel (1950)

In de kerk van de HH Martelaren van Gorcum in Bergen op Zoom plaatste Vermeulen uit Alkmaar na de Tweede Wereldoorlog een nieuw orgel. Adviseur bij de bouw was Hub. Houët namens de KKOR. Houët speelde het orgel ook in op 24 december 1950. In 1977 voerde de firma Verschueren een restauratie uit. 
De kerk is in 1987 afgebroken. Het orgel is daarna naar de Kerk van de Heilige Harten te ‘s-Hertogenbosch overgebracht en daar op de balustrade geplaatst. Later is het orgel weer verplaatst naar het koor, achter het altaar (zie het orgel op de foto hierboven).

De Heilig Hartenkerk is in 2015 definitief gesloten en daarna omgebouwd tot appartementen. 

Dispositie 1987

Manuaal I C-g”’ Manuaal II (zwelkast)
Bourdon 16′
Prestant 8′
Spitsgamba 8′
Bourdon 8′
Octaaf 4′
Open Fluit 4′
Quint 2 2/3′
Superoctaaf 2′
Sesquialter II st
Mixtuur IV-VI st
Trompet 8′
Klaroen 4′


Prestant 8′
Salicionaal 8′
Roerfluit 8” 
Prestant 4′
Blokfluit 4′
Roerquint 2 2/3′
Piccolo 2′
Nachthoorn 1′
Tertiaan II st
Scherp IV st
Fagot 16′
Trompet 8′
Kromhoorn 8′
Tremolo
Pedaal C-d’Koppelingen
Contrabas 16′
Subbas 16′
Gedektbas 8′ – unit
Octaafbas 8′ – unit
Koraal 4′ 
Mixtuur IV st
Bazuin 16′Man I – Man II, 
Ped – Man I, 
Ped – Man II,
Ped – Man II 4′


Speelhulpen: 
2 vrije combinaties, 
5 vaste combinaties (p – mf – f – ff – tutti), 
Automatische pedaalomschakeling met 4 vrije versterkingen, 
Generaal Register-Crescendo, 
Tongwerkafsteller.

Toetstractuur en registertractuur electropneumatisch,
windlade(n) kegellade.


De oude speeltafel in ’s Hertogenbosch. 

Verplaatsing van het Vermeulen-orgel naar ‘de Stad Klundert’ in 2017In 2016 werd de voormalige Joannes Baptistkerk, die in 2013 aan de eredienst was onttrokken, gekocht door Henk Strootman en omgevormd tot een centrum voor zakelijke en culturele evenementen en omgetoverd tot ‘de Stad Klundert’. De culturele evenementen worden georganiseerd door de Stichting Cultureel Klundert. Organist Gerben Mourik is door hen aangetrokken als artistiek leider. 
In 2013 was hier het Marcussen-orgel uit Moerdijk geplaatst door de firma Škrabl in samenwerking met Consultare Orgelbouw. Eind 2017 werd hier door Consultare Orgelbouw (Jan Bambacht) het Vermeulen-orgel uit de in 2015 gesloten Heilig Hartenkerk in ’s-Hertogenbosch als tweede orgel geplaatst. Dit orgel, oorspronkelijk in 1950 gebouwd voor de kerk van de H.H. Martelaren van Gorcum in Bergen op Zoom, werd in 1987 in ’s-Hertogenbosch geplaatst. Het elektro-pneumatische orgel werd nu in twee delen links en rechts voorin de voormalige Joannis Baptistkerk in nissen opgesteld: hoofdwerk en pedaal in de linker, zwelwerk in de rechter nis. Het bedrijf Mixtuur bouwde een nieuwe speeltafel met gebruikmaking van de nieuwste technieken. Daardoor was het mogelijk om extra opties als sub- en superoctaaf-koppels, sostenuto’s en pedaal-deling in te bouwen. De intonatie van het pijpwerk is vervolgens grondig aangepast aan de nieuwe locatie. Ook werden 9 digitale registers toegevoegd passend bij het oorspronkelijk concept van dit orgel. 
Op 27 januari 2018 was de feestelijke ingebruikname, waarbij huisorganist en artistiek leider Gerben Mourik ook het culturele jaarprogramma van de Stad Klundert presenteerde. 

Dispositie 2017

Manuaal I C-g”’ Manuaal II (zwelkast)
Bourdon 16′
Prestant 8′
Flûte Harmonique 8′  
Spitsgamba 8′
Bourdon 8′
Octaaf 4′
Open Fluit 4′
Quint 2 2/3′
Superoctaaf 2′
Sesquialter II st
Mixtuur IV-VI st
Trompet 8′
Klaroen 4′
__________________
Pedaal C-d’
Subbas 32′
Contrabas 16′
Subbas 16′
Gedektbas 8′ – unit
Octaafbas 8′ – unit
Koraal 4′
Mixtuur IV st
Contrafagot 32′
Bazuin 16′
Quintadeen 16′
Prestant 8′
Salicionaal 8′
Vox Celeste 8′
Roerfluit 8′
Flûte Celeste 8′ 
Prestant 4′
Salicet 4′
Blokfluit 4′
Roerquint 2 2/3′
Piccolo 2′
Nachthoorn 1′
Tertiaan II st
Scherp IV st
Fagot 16′
Trompet 8′
Hobo 8′ 
Kromhoorn 8′
Tremolo

In geel: digitale registers, in 2017 toegevoegd. 

De oude speelhulpen zijn allemaal vervallen, door de digitale tractuur zijn er nu extra sub- en superkoppels. 
Er is nu een setzer. 

Organist

Huisorganist en artistiek leider in De Stad Klundert is Gerben Mourik.

Concerten 

Zaterdag 26 augustus 2023
Aanvang  14:00 uur
André Knevel, orgel

Muziek

Deze locatie was in 2019 onderdeel van de voorjaarsexcursie. Daarbij werd ook een cd uitgegeven waarop de orgels te beluisteren zijn. Zie de webshop.

De voormalige kerk

De Sint-Joannis Baptistkerk is een driebeukige neogotische kruiskerk die in 1889/1890 gebouwd werd door architect Piet J. van Genk. 

Het schip heeft zes traveeën, het transept en koor ieder één. Het koor met vijfzijdige sluiting heeft links en rechts sacristieën gedekt met een zadeldak. Op de viering is een dakruiter geplaatst. In 1944 leed deze kerk ernstige oorlogsschade. Bij het herstel in 1946/1947 werd afgezien van de herbouw van de toren en kreeg de kerk een nieuwe neo-romaanse westgevel met korfboogportaal. De pastorie, daterend uit ca. 1950, heeft een wolfdak met kroonlijsten op klossen, en is verbonden met de kerk. Kerk en pastorie zijn samen gemeentelijk monument. Medio 2013 werd de kerk aan de eredienst onttrokken.

2014
De Stichting Cultureel Klundert werd opgericht om de kerk te behouden en een plaats te geven binnen de Klundertse gemeenschap. De stichting SCK beijverde zich om in de kerk een gezondheidscentrum in te richten en voor culturele doeleinden werd in het schip van de kerk een grote concertzaal ingericht. Het Marcussen-orgel uit de Sint-Stephanuskerk van Moerdijk en het Vermeulen-orgel uit de Heilig Hartenkerk van ‘s-Hertogenbosch nemen een belangrijke en dominante positie in de concertzaal in.

‘De Stad Klundert’
Op 15 oktober 2017 werd het nieuw ingerichte cultureelcentrum onder de naam van ‘De stad Klundert’ geopend door de burgemeester Jac Klijs. In 1890 gebeurde dat door de bisschop van Breda met de inwijding van de kerk. Er zijn gelukkig in het voormalige kerkgebouw nog veel oorspronkelijke elementen bewaard gebleven.
Henk Strootman, eigenaar van het gebouw, is zelf organist. Zijn dochter Daphne heeft de supervisie over het gebouw, terwijl Benno Donkers het horecagedeelte beheert. 
De opzet van De Stad Klundert is dat er zowel plaats is voor zakelijke, particuliere en culturele evenementen. De culturele neemt de Stichting Cultureel Klundert voor haar rekening. 

Stichting Cultureel Klundert (SCK)

De Stichting Cultureel Klundert is betrokken bij het algemeen belang van de gemeente Moerdijk, aangezien zij is opgericht met het doel het hoogwaardig cultuuraanbod in de gemeente Moerdijk aan een breed publiek aan te reiken.
Concreet tracht de stichting dit te bewerkstelligen door het behouden en beschermen van het reeds bestaande cultuuraanbod en het stimuleren van nieuwe culturele activiteiten in de gemeente Moerdijk.

Instandhouding Marcussen-orgel
Om het Marcussen-orgel in stand te houden en onderdeel te laten zijn van de gemeenschap biedt Stichting Cultureel Klundert de volgende mogelijkheden:

Donateurschap
Om het Marcussen-orgel in stand te houden kunt u donateur worden. 

Bespelen Marcussen-orgel
Stichting Cultureel Klundert biedt u als orgelliefhebber de mogelijkheid tot het bespelen van het Marcussen-orgel. Indien u hiervoor interesse heeft kunt u dit aanvragen via onderstaand contactformulier. U kunt het Marcussenorgel bespelen voor een bijdrage van € 10,- per uur, waarbij uw donatie ten goede komt aan het in stand houden van het Marcussenorgel (onderhoud, reparatie).

Concert met het Marcussen-orgel
Stichting Cultureel Klundert biedt u de mogelijkheid voor het organiseren van concerten met het Marcussen-orgel. 

Secretariaat:
info(at)stichtingcultureelklundert.nl 
of telefonisch via contactpersoon Corina van den Berg 06-53403749.

www.stichtingcultureelklundert.nl 

Info

Laatste actualisatie 22.4.2020