Leende – Sint-Petrus’ Bandenkerk

Orgel Concerten Muziek Boek Kerk Info

Dorpstraat 50
5595 CJ Leende 
Locatie op google/maps

Het Loret-Vermeersch-orgel (1863)

 
Foto’s Piet Bron Jr

François-Bernard Loret (1808-1877) uit Mechelen bouwde samen met Vermeersch dit orgel voor Leende. 
In 1863 werd het door de familie Kemps aan de parochie van Leende geschonken. Bij de registeropschriften komen enkele merkwaardige verschrijvingen voor.
Het orgel is sinds de bouw nauwelijks gewijzigd, maar wel werd het orgel na de restauratie van de kerktoren in de jaren 1905-1907 een stuk naar achteren geplaatst. Hiertoe moest het front worden aangepast.
In 1937 plaatste Vermeulen een pneumatische transmissie als Subbas op het pedaal en werd de Viola vernieuwd. De firma Vermeulen voerde in de jaren 1988-1992 een restauratie uit, onder advies van Hans van der Harst. Hierbij is de situatie van 1907 hersteld.

De frontpijpen spreken niet en de beide zijvelden dienen slechts om het orgel een imposanter uiterlijk te geven.

Dispositie

Hoofdwerk C-f”’ Positief
Bourdon 16′
Prestant 8′
Bourdon 8′
Quintadeno 8′
Prestant 4′
Flust Open 4′
Quent 3′
Octaaf 2′
Trompet 8′ B/D
Ephone 8′ 
Viola 8′ (1937)
Salicional 8′
Bourdon 8′
Prestant 4′
Flust 4′
Flageolet 2′
Basson 8′
_________________
Pedaal C-d’ 
Aangehangen

Manuaalkoppel.
Tractuur mechanische sleepladen.
Temperatuur evenredig zwevend.

Speeltafel (Foto Piet Bron) en de pijpen windlade centraal achter het front.

 
Foto’s Nico van Duren.

Balg met trappers en een kijkje achter in het orgel: de tractuur (mechanieken) achter de speeltafel.

Concerten

Er zijn hier (nog) geen concerten gepland.
Er wordt gewerkt aan een rapport over dit Loret-orgel. Daarna zal worden bekeken of het zinvol is weer concerten te organiseren.

Boeken

Boek over de toren
Begin 2010 verscheen een imposant naslagwerk over de geschiedenis van de toren door Max Farjon, ‘De geheimen van een middeleeuws bouwwerk’. Zie hiervoor www.detorenvanleende.nl
Daar vindt u ook daar de bijlagen van het boek die te omvangrijk en veelal te technisch waren voor de gemiddelde lezer. Ze zijn op de website ondergebracht en nu volledig te raadplegen. Klik in de linkerkolom op ‘het boek’.

Boekje over het orgel
Meer informatie over het Loret-orgel is te vinden in een handig boekje dat voor € 3,– te verkrijgen is op het parochiesecretariaat van de parochie (e-mail: parochie.leende@kpnmail.nl.

Het boek ‘De Orgelmakers Loret en hun orgels in Nederland’
In 2011 is dit boek door de Brabantse Orgelfederatie uitgegeven.
Er zijn twee cd’s in opgenomen, waarop acht Loret-orgels bespeeld worden door vijf Brabantse organisten.

De kerk

De R.-k. kerk Sint-Petrus’ Banden in Leende is heel bijzonder. Het is een laatgotische kruisbasiliek met ingebouwde toren. De kerk is in 1474 afgebouwd. De Kempische toren is na de brand van 1699 in 1714 weer opgebouwd. Hij is bekroond met een blaasvormige bol en heeft een modernere aanbouw ter weerszijden van het priesterkoor. De kerk is een van de noordelijkste voorbeelden van het Maaslandtype. Het priesterkoor uit ca. 1400, werd rond 1930 verhoogd. Het schip (met lager dwarspand) behoort tot de Maasgotiek. De toren met een hoogte van bijna 70 meter, werd hersteld in 1884, 1905 en 2001. De toren valt op door zijn uitgebouwde trapopgang en overhoekse steunberen. De vier geledingen van de toren zijn naargelang men hoger komt rijker versierd met spaarvelden en boogfriezen van natuursteen. De toren draagt vier klokken. De vier- tot achtkantig ingesnoerde torenspits wordt bekroond door een peervormige bol. Daaraan dankt de toren zijn bijnaam: Leendse Blaos. In de toren bevindt zich het Loret-orgel, een rijksmonument, genoemd naar de bouwers uit Mechelen (B). In de kerk bevindt zich een schilderij op paneel uit omstreeks 1700 met de wonderbare broodvermenigvuldiging. 

Rondleidingen: Aanmelden kan mw. Lenie Mijs. Email:  leniemijs54(at)gmail.com.

Info 

Secretariaat:
Frans Simkens
Leende

Deze organisatie is vertegenwoordigd bij of lid van de Brabantse Orgelfederatie.