Wim van der Ros neemt afscheid als bestuurder van de BOF

Tijdens een gesprek met een afvaardiging van het bestuur heeft Wim van der Ros medegedeeld te zullen stoppen als bestuurslid van de Vereniging Brabantse Orgelfederatie. Ook meldt hij dat hij de afgelopen ruim zestien jaar met veel plezier samen met veel anderen zich heeft ingezet bij de totstandkoming en voor de uitbouw van deze prachtige vereniging. Wim wil iedereen bedanken met wie hij in deze periode zo prettig heeft mogen en kunnen samenwerken en wenst de vereniging alle goeds.
Uiteraard heeft het bestuur van de BOF met spijt kennis genomen van de beslissing die Wim van der Ros heeft genomen. Uiteraard kunnen wij alleen respect hebben voor die beslissing. Niettemin betreuren wij dit vertrek omdat Wim van der Ros in de ruim zestien jaar dat hij actief was voor onze vereniging is uitgegroeid tot belangrijkste boegbeeld; zeker ook in de contacten met de leden en externe partijen. In deze jaren is hij de ultieme ambassadeur van de Vereniging Brabantse Orgelfederatie geworden. Het is duidelijk dat het moeilijk zal zijn om de werkzaamheden van Wim over te nemen maar gelukkig heeft Wim er alles aan gedaan om de overdracht van taken zo goed mogelijk te laten verlopen.
Graag willen wij Wim van der Ros alvast vanaf deze plek heel hartelijk bedanken voor de vele jaren belangeloze maar ook belangrijke inzet die hij samen met zijn vrouw Annie de afgelopen jaren voor onze vereniging heeft verricht. Wij hopen hen in de toekomst nog regelmatig in goede gezondheid te mogen ontmoeten tijdens de mooie klanken van een orgelconcert.
Bestuur Vereniging Brabantse Orgelfederatie,
Voor deze,
Ruud Severijns
Voorzitter 

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuws