Nieuwsbrief 66 – 5 april 2022

Wim van der Ros neemt afscheid als bestuurder van de Brabantse Orgelfederatie

Tijdens een gesprek met een afvaardiging van het bestuur heeft Wim van der Ros medegedeeld te zullen stoppen als bestuurslid van de Vereniging Brabantse Orgelfederatie. Ook meldt hij dat hij de afgelopen ruim zestien jaar met veel plezier samen met veel anderen zich heeft ingezet bij de totstandkoming en voor de uitbouw van deze prachtige vereniging. Wim wil iedereen bedanken met wie hij in deze periode zo prettig heeft mogen en kunnen samenwerken en wenst de vereniging alle goeds.
Uiteraard heeft het bestuur van de BOF met spijt kennis genomen van de beslissing die Wim van der Ros heeft genomen. Uiteraard kunnen wij alleen respect hebben voor die beslissing. Niettemin betreuren wij dit vertrek omdat Wim van der Ros in de ruim zestien jaar dat hij actief was voor onze vereniging is uitgegroeid tot belangrijkste boegbeeld; zeker ook in de contacten met de leden en externe partijen. In deze jaren is hij de ultieme ambassadeur van de Vereniging Brabantse Orgelfederatie geworden. Het is duidelijk dat het moeilijk zal zijn om de werkzaamheden van Wim over te nemen maar gelukkig heeft Wim er alles aan gedaan om de overdracht van taken zo goed mogelijk te laten verlopen.
Graag willen wij Wim van der Ros alvast vanaf deze plek heel hartelijk bedanken voor de vele jaren belangeloze maar ook belangrijke inzet die hij samen met zijn vrouw Annie de afgelopen jaren voor onze vereniging heeft verricht. Wij hopen hen in de toekomst nog regelmatig in goede gezondheid te mogen ontmoeten tijdens de mooie klanken van een orgelconcert.
Bestuur Vereniging Brabantse Orgelfederatie,
Voor deze,
Ruud Severijns
Voorzitter 

ALV verschoven naar oktober
Het bestuur heeft besloten om de op 7 mei in Helmond geplande Algemene Ledenvergadering door te schuiven naar zaterdag 22 oktober. Waarschijnlijk zal deze dan toch plaatsvinden in Helmond waarbij het 250-jarig Robustelly-orgel ook een rol zal spelen. Net als vorig jaar zal er dus dit jaar ook één ALV zijn, te weten in het najaar.
Er is hier voor gekozen vanwege de gevolgen van de coronaperiode, waaronder de coronabesmetting van onze penningmeester die daardoor niet aan de financiële verantwoording heeft kunnen werken. Maar ook de wijzigingen in het bestuur spelen een rol. Op grond van de statuten moeten Wijtse Rodenburg en Wim van der Ros volgens het rooster in 2023 aftreden en zijn op grond van diezelfde statuten ook niet meer herkiesbaar. Wim van der Ros heeft  inmiddels al aangegeven te stoppen met het bestuurslidmaatschap zodat er dan dus twee bestuursfuncties vacant zullen zijn. Daarom roepen wij nu al leden van onze vereniging  op om zich te kandideren als lid van het bestuur. Het zou mooi zijn als we bij de komende Algemene Ledenvergadering in oktober deze vacante functies geheel of deels kunnen opvullen. Overigens heeft Wijtse Rodenburg aangegeven om na het beeindigen van zijn bestuursfunctie in 2023 nog als adviseur van het bestuur bij de vereniging betrokken te willen blijven.

Presentatie nieuwe magazine 2022 wèl op 7 mei
Ondanks dat de ALV naar oktober wordt verschoven zal op zaterdag 7 mei wel de presentatie plaatsvinden van het nieuwe magazine Brabants Orgelrijkdom 2022. Echter niet in de binnenstad van Helmond maar om praktische redenen op een locatie waar het eenvoudiger is om de gewenste dozen met magazines voor de orgelkringen in te laden in personenauto’s.
Waarschijnlijk zal dit plaatsvinden in het in Brabant centraal gelegen Waspik met een uitreiking van het eerste exemplaar en een bespeling van het De Crane-orgel in de Hervormde Kerk aldaar. Later meer info.
De orgelkringen wordt nog apart gevraagd naar hun behoefte aan magazines voor verspreiding in hun regio bij hun concerten.

Bericht van een Brabantse componist over Oekraïne
De BOF kreeg van Annemieke Lustenhouwer, een (deels) autodidact componist, het verzoek om een compositie die zij in de afgelopen weken schreef vanwege de situatie in Oekraïne, variaties voor orgel over het Oekraïnse volkslied bekend te maken bij organisten. Zij hoorde van organisten die het volkslied graag wilden spelen vanbwege de situatie in Oekraïne. Annemieke: “Het is mooiste wat ik daar aan toe kon voegen, was het schrijven van deze variaties.” Het bestuur vond dit een sympathieke geste en heeft de gratis te gebruiken partituur als nieuws-item op de website geplaatst. Zie de homepage.

BOF YouTube kanaal
Graag wijzen wij iedereen op ons eigen BOF YouTube kanaal waar o.a. de educatieve video’s van onze adviseur Tommy van Doorn zijn te zien.
https://www.youtube.com/channel/UC85qlPN4WvV-TmfAOFo1mlQ

Kerkorganist gezocht in Schijndel
Het parochiebestuur van de R.K. parochie Heilige Michaël zoekt per direct een kerkorganist voor de Heilige Servatiuskerk in Schijndel.
Tot de taken van de kerkorganist behoren:
– Wekelijks de repetities begeleiden van
het Requiemkoor Sint Servatius op dinsdagmorgen van 10:00-11:30 uur;
het Pauluskoor op donderdagavond van 19:30-22:00 uur; – Iedere zondagmorgen de dienst opluisteren van 09:30-10:30 uur eens per veertien dagen zingt het Pauluskoor; eens per maand zingt het Requiemkoor Sint Servatius; een à twee keer per maand wordt er gezongen door cantors; Belangstellenden kunnen een sollicitatiebrief – vergezeld van hun CV – sturen naar: Info@michaelparochie.nl t.a.v. Parochiebestuur R.K.parochie Heilige Michaël. Voor inhoudelijke informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Rice Alessie, dirigent van het Requiem- en Pauluskoor: 06-50588405.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuwsbrief