Wijk en Aalburg – Hervormde Kerk (Aalburg)

Orgel Concerten Muziek Kerk

Oude Kerkstraat 19a
4261 BL Wijk en Aalburg
Locatie op Google Maps


Het S.F. Blank-orgel (1990)

Bij het zien van het orgel in dit intieme oude kerkje van de Hervormde gemeente van Aalburg denkt de bezoeker direct te maken te hebben met een oud historisch instrument van de orgelmaker Van Oeckelen. Maar het is wel ‘nieuw’. In 1828 bouwde Van Oeckelen een nieuw orgel voor deze kerk. Nadat dit in 1944 werd verwoest, werd het in 1945 geheel afgebroken. In 1956 bouwde Verweijs, na de voltooide kerkrestauratie, een nieuw orgel. Reeds in 1983 werd besloten dit te vervangen. Orgelmaker S.F. Blank te Herwijnen bouwde in 1990 een nieuw orgel op de historische ballustrade met onderbouw van Van Oeckelen. Het orgel, oorspronkelijk geadviseerd door Klaas Bolt en na diens overlijden door Aart van Beek, is geen reconstructie van het werk van Van Oeckelen, maar men liet zich hierdoor wel oriënteren. Qua klank is dit instrument geënt op de oud-Hollandse orgelbouw. 

Het schilderwerk in Biedermeijer kleurstelling werd verricht door W. van den Berg uit Lienden.

Dispositie

Hoofdwerk C-g”’ Bovenwerk
Prestant 8′
Holpijp 8′
Octaaf 4′ 
Quint 3′ 
Octaaf 2′
Cornet D IV st
Mixtuur B/D III-IV st
Trompet B/D 8′
Gedekt 8′ 
Fluit Travers D 8′
Fluit 4′
Gemshoorn 2′
_________________
Pedaal C-f’
Subbas 16′

Koppelingen:
Pedaal-Hoofdwerk
Pedaal-Bovenwerk 
Hoofdw.-Bovenwerk

Opliggende tremulant voor het gehele werk

Mixtuur III-IV sterk:
C: 1 1/3′ – 1′ – 1′
c: 2′ – 1 1/3′ – 1′
c’: 2 2/3′ – 2′ – 1 1/3′ – 1′
c”: 4′ – 2 2/3′ – 2′ – 1 1/3′
c”’: 4′ – 2 2/3′ – 2′ – 2′
Cornet IV sterk discant:
c’: 4′ – 2 2/3′ – 2′ – 1 3/5′

Foto’s Wim van der Ros en Piet Bron Jr.

Concerten 

Er worden hier geen concerten georganiseerd.

Zaterdag 20 april 2013
Wel is dit orgel onderdeel van de voorjaarsexcursie van de Brabantse Orgelfederatie.

CD

Bij de excursie van april 2013 is een cd uitgebracht. Daar is dit orgel ook op te beluisteren.

Kerk

Wijk en Aalburg is geleidelijk ontstaan door aaneengroeiing van de zelfstandige dorpen Wijk en Aalburg. Wijk ligt ten noorden van Aalburg. In 1814 werden ze tot één gemeente samengevoegd. Beide dorpen waren benedendorpen van het Land van Heusden, dat sedert 1357 bij het Graafschap Holland hoorde.

Aalburg werd voor het eerst vermeld in 889. Van een kerk werd voor het eerst melding gemaakt in 1010. Deze was aan Sint-Trudo gewijd en het patronaatsrecht berustte bij de Abdij van Sint-Truiden. Dit houten kerkgebouw is waarschijnlijk in de tweede helft van de 11de eeuw vervangen door een tufstenen kerk. De met riet gedekte kerk werd in 1630 getroffen door blikseminslag en brandde geheel uit, waarna herbouw volgde. Een gevelsteen uit 1631 herinnert hieraan. 
Aalburg was een ambachtsheerlijkheid en aanvankelijk kleiner dan Wijk. Ook deze heerlijkheid kwam in 1724 in handen van Maarten Vlaardingerwoud. Deze bezat echter slechts de lagere jurisdictie. Tot de bouwwerken behoorden de Stenen Camer, een hoeve met een geschiedenis die terugging tot de 12de eeuw, en Kasteel Craeijenveld, dat in 1431 werd opgedragen aan de Graaf van Holland en door Jacob van Oudenhoven beschreven werd als: een schoon edelmans huijs of slot. Dit kasteel werd begin 19de eeuw afgebroken.

 In 1944 werden kerk en toren ernstig getroffen door oorlogsgeweld, waarna restauratie volgde welke pas in 1955 voltooid was. Een oude grafzerk uit 1449 is nog te vinden onder de toreningang.Het kerkinterieur heeft veel historische elementen. Zo dateren de geelkoperen kroonluchters uit 1503.

 
Het in 2011 gerestaureerde smeedijzeren torenkruis.De Hervormde gemeente bouwde in 2011 een nieuwe kerk naast de oude omdat het oude kerkje te klein is geworden.www.hervormdaalburg.nl