Waalwijk – Sint-Clemenskerk

Vermeulen-orgel Verschueren-orgel Concerten Kerk Orgelkring Info

Loeffstraat 50
5142 ES Waalwijk
Locatie op Google Maps


Het Vermeulen-orgel  (1957)

Het orgel dat op het oksaal (koorzolder) staat opgesteld, werd in 1957 gebouwd door de firma Gebroeders Vermeulen te Weert. Bij de bouw van het instrument werd een aantal registers echter nog niet geplaatst. 

In 1972 kreeg Manuaal II een Holpijp 8’ en een Woudfluit 2’ op de daarvoor gereserveerde plaatsen. Nog was het orgel niet voltooid en in 1980 plaatste men nog een windlade met vier registers voor Manuaal I. Daarna resteerden nog twee open plaatsen op het pedaal, die in 1989 werden ingevuld.

 
Foto Piet Bron

Dispositie 1989

Manuaal (C-g”’)Positief (C-g”’)
Prestant 8’
Spitsgamba 8’
Roerfluit 8’
Octaaf 4’
Fluit 4’
Suproctaaf 2’
Mixtuur III-IV
Trompet 8’Gemshoorn 8’
Holpijp 8’
Tolkaan 4’
Quint 2 2/3’
Wolfluit 2’
______________
Pedaal (C-f’) 
Subbas 16’
Octaaf 8’
Gedektbas 8’
Koraalbas 4’

speelhulpen
P-MF-F-T-Oplosser
Tongwerk af
Pedaal + Manuaal I
Pedaal + Manuaal II
Pedaal + Manuaal II 4

Tractuur electro-pneumatisch.

Het Verschueren-orgel (1968)

Het orgel dat thans in het transept staat, werd oorspronkelijk in 1968 door de firma L. Verschueren C.V. Heythuizen (Limburg) gebouwd voor de H. Geestkerk te ‘s-Hertogenbosch. In 1995 werd het orgel in gebruik genomen in de Bernadettekerk om na de sluiting in 2000 in de Clemenskerk geplaatst te worden. 

 
Foto Piet Bron

Het is een zogenaamd Unit-orgel, hetgeen wil zeggen dat er met een minimum aantal orgelpijpen gepoogd is een zo groot mogelijk orgel te creëren. De meeste orgelpijpen vervullen dan ook verschillende functies, dit in tegenstelling tot een “gewoon” orgel waarbij elke pijp in principe slechts op één manier gebruikt wordt. Uit vijf zogenaamde basisregisters (pijpreeksen) met in totaal 340 pijpen is de volgende dispositie opgebouwd:

Manuaal (C-g”’)Positief (C-g”’)
Bourdon 16’
Prestant 8’
Roerfluit 8’
Octaaf 4’
Gemshoorn 4’
Kwint 2 2/3’
Sesquialter D II
Octaaf 2′
Woudfluit 2’
Bourdon 8’
Prestant 4’
Gedektfluit 4’
Gemshoorn 2’
Kwint 1 1/3’
Terts 1 3/5’
Nachthoorn 1’
__________________
Pedaal (C-f’)
Subbas 16’
Octaaf 8’
Bourdon 8’
Koraal 4’
Gemshoorn 4’
Ruispijp II
Vlakfluit 2’
Pianotrede

Het instrument heeft een elektrische toets- en registertractuur.
De orgelkas is van massief mahonie en voorzien van een eenvoudig vijfdelig front. De speeltafel is aan de linkerzijde van het orgel aangebracht. Het orgel heeft een eigen automatische verwarming.

Concerten 

Toegangsprijs € 10,00. 
Scholieren t/m 18 jaar gratis.
Bij een donatie van € 25,00 (per jaar) krijgt u gratis toegang tot de zes concerten van de Stichting Orgelkring Waalwijk en een introducee mag meenemen naar elk concert. Deze introducee heeft gratis toegang.
Aanvang 20.15 uur.


Dinsdag 17 mei 2015
Organist: Jan Van Mol (Zoersel-België)
Sopraan: Christel De Meulder (Zoersel-België)

Kerk

 
Foto Piet Bron

Al in de Middeleeuwen had Baardwijk een kapel. De abdij van St. Truiden bezat er kerkelijke goederen en rechten, onder meer het recht om pastoors aan te stellen. In 1272 werd hier een nieuwe kerk gesticht. Dit gebouw werd in de eeuwen daarna regelmatig vernieuwd.

Tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) kon in Baardwijk de nieuwe religie van het calvinisme worden ingevoerd. In 1610 werd voor Baardwijk-Elshout een gereformeerde gemeente gesticht en een predikant aangesteld. De middeleeuwse kerk van Baardwijk bleef sindsdien protestant. In 1912 werd het schip van deze kerk afgebroken, waarvan nu de ‘oude toren’ nog aan de Winterdijk staat, niet ver van de huidige Clemenskerk.

De katholieken van Baardwijk konden dankzij de katholieke Heer van Baardwijk hun geloof blijven uitoefenen. Aanvankelijk werden zij in het geheim bediend door Norbertijnen en reguliere kanunniken. Van 1692 tot 1836 kerkten de Baardwijkse katholieken in een schuurkerk; het achterhuis van een boerderij. Met steun van het Rijk werd in de jaren dertig van de negentiende eeuw een nieuwe Waterstaatskerk gebouwd, die in 1896-1897 werd vervangen door de huidige neogotische St.-Clemenskerk. Hij werd gebouwd naast de Waterstaatskerk, waartoe in februari 1896 een perceel met woonhuis werd aangekocht. Nog diezelfde maand vond de openbare aanbesteding plaats. Het werk werd echter toegewezen aan de architect van het gebouw, N.J.H. van Groenendael uit Hilversum, die het voor het bedrag van fl. 69.837,- zei te kunnen uitvoeren. Vanwege het gunstige weer verliep de bouw zeer voorspoedig: Op 26 maart 1896 werd met de graafwerkzaamheden begonnen, in juli 1897 was de kerk gereed. Op 1 augustus 1897 werd de nieuwe kerk in gebruik genomen. De oude kerk werd kort daarna gesloopt.

Het gebouw is een driebeukige kruiskerk met driezijdig gesloten kruisbeuken. Het spitsboogportaal en de spitsboogvensters zijn kenmerkend voor de neogotiek. Het veelhoekige koor is omgeven door twee sacristieën. De ruim 70 meter hoge toren telt vier verdiepingen, is voorzien van gele speklagen en heeft een achthoekige klokkenverdieping met een omgang, waarop vier hoekpinakels.

Boven de hoofdingang is het beeld van de H. Clemens, paus en martelaar, onder een baldakijn te zien. Tegen de straatgevel staat het H.-Hartbeeld, dat vroeger deel uitmaakte van een niet meer bestaand zusterklooster op de hoek van de Loeffstraat en de Hoefsteeg. In het begin van de jaren zestig werden de oude pastorie en een oude boerderij gesloopt, waarna in 1962 het huidige kerkplein werd ingericht. Het kerkgebouw is een Rijksmonument. Met behulp van restauratiesubsidie kon begin van de jaren 80 de toren worden gerestaureerd. Nog juist voor de eeuwwisseling kwamen subsidiegelden vrij die het mogelijk maakten de rest van het gebouw te restaureren. Mede met voldoende steun van de parochianen is het mogelijk geworden het gebouw in zijn oude glorie te herstellen.

Meer info: www.sintjanwaalwijk.nl

Stichting Orgelkring Waalwijk

Het bestuur van de Stichting Orgelkring Waalwijk (SOW) heeft besloten om per 1 januari 2023. de orgelkring op te heffen. Het bestuur is niet in staat om opvolgers te vinden voor de vele vacatures die dit jaar in het bestuur zijn ontstaan en ziet daarom geen kans meer om een concertserie voor volgend jaar te programmeren en organiseren. 

Info

Laatste actualisatie 22 juni 2023