Stevens, Ton


Ton Stevens (1966, Hooge Zwaluwe) werd reeds op jonge leeftijd bevangen door de piano en later het kerkorgel. Tijdens de middelbare schooltijd volgde hij pianolessen bij Jan Schuurmans (Made) en orgellessen bij Lambert van Eekelen (Zevenbergen). Na een studie rechten werden deze muzieklessen voortgezet aan het Brabants Conservatorium te Tilburg. Hij studeerde daar piano bij Jacques de Ti├Ęge en orgel bij Maurice Pirenne. Deze studie werd voortijdig afgebroken door een langdurig verblijf in Duitsland. Momenteel woont hij alweer geruime tijd in Oosterhout. In het dagelijkse leven is hij werkzaam als hoogleraar internationaal belastingrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en als belastingadviseur bij Loyens & Loeff, eveneens te Rotterdam. Daarnaast is hij al vele jaren als assistent-organist verbonden aan de Sint-Bartholomeuskerk te Zevenbergen. Ook in de Sint-Jansbasiliek treedt hij regelmatig op als (gast)organist, o.a. bij het St. Jan-koor en de Capella Catherina.
Ton is adviseur van de Stichting Ludens die de concerten rondom het Maarschalkerweerd-orgel van de Sint-Jansbasiliek verzorgt.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Organisten