Reusel – O.L. Vrouw Tenhemelopnemingkerk

Orgel Concerten Kerk Info

Kerkplein 3
5541 KB Reusel
Locatie op Google Maps

Het Loret-orgel (1880)

Voor de Waalse kerk in Dordrecht leverde Camille Loret in april 1880 een klein orgel. In juli van datzelfde jaar wordt echter opdracht gegeven voor kerst van dat jaar een nieuw groter orgel te leveren. Met teruggave van het kleine orgel moet hiervoor ƒ 1.750,- betaald worden. Het had 14 stemmen, verdeeld over manuaal (8) en positief (6). In 1883 volgde een revisie en stemming door J. Bätz & Co. Per brief van 4 februari 1885 gaf J.F. Witte aan dat hij er niets voor voelt een vast bedrag af te spreken voor de jaarlijkse revisie en stemming van dit orgel. Dit ‘omdat de algemeene hoedanigheid van dit instrument wel doet verwachten dat daaraan steeds meer te doen zal zijn dan onder gewoon onderhoud verstaan wordt’. Het ligt ook niet in zijn bedoeling aan dit orgel ‘ooit iets meer te doen verrigten dan het meest nodige om het in bruikbare staat te houden’. 
Veel wijzigingen heeft het orgel niet ondergaan. In 1938 plaatste Valckx & Van Kouteren een windmotor. In 1978 heeft J. van der Veer uit Dordrecht getracht de orgelklank te moderniseren. 

1986 plaatsing in Reusel
De parochie in Reusel kon via de orgelmaker J.L. van den Heuvel dit Loret-orgel aankopen. Deze restaureerde en plaatste het onder advies van Frans Jespers. Het instrument moest dienst gaan doen als altaarorgel, en kreeg als zodanig een plaats op het priesterkoor. Het was geen alternatief om het Vermeulen-orgel in deze kerk, daterend uit 1947, te verplaatsen van het oksaal naar het koor vooraan in de kerk.
Met een bespeling door Ad van Sleuwen werd op 15 juni 1986 het Loret-orgel in gebruik genomen.Het orgel heeft twee laden waarop het pijpwerk in C- en Ciskant is geplaatst. De voorste lade is voor het positief, de achterste voor het manuaal. De op de bovenzijde van de laden gelijmde eiken platen zijn ruim voorzien van heksen. Bij de restauratie zijn de eiken slepen voorzien van viltringen, teneinde eventuele werking ten gevolge van de verwarming op te vangen. De ventielen zijn opnieuw dubbel beleerd. De gehele mechaniek is in oorspronkelijke staat gebleven en behoefde nauwelijks gerestaureerd te worden. Het pijpwerk moest op diverse plaatsen grondig hersteld worden van ingrepen uit 1978. Zo moesten o.a. weggewreven kernsteken worden hersteld.
De kas heeft oudere delen. Vermoedelijk heeft Loret een ca. 100 jaar oude Vlaamse kas gebruikt. Zo vinden wij voorslagpaneeltjes in het front en zijn aan de achterzijde 14 registergaten te zien. Deze kas is in een Franse roodbruine was gezet. Het snijwerk is naar gevonden voorbeeld in bronskleur geschilderd. 

Conform het contract aangaf, zijn de kastbaarden van de sprekende frontpijpen weer verguld. Het orgel schittert weer geheel in oorspronkelijke staat.


Dispositie

Manuaal C-g”’ Positief 
Bourdon 16’
Prestant 8’
Bourdon 8’
Viola 8’
Prestant 4’
Fluit harmoniek 4’
Doublette 2’
Trompette 8’Bourdon 8’
Holpijp 8’
Salicional 8’
Violino 4’
Veldfluit 4’
Flageolet 2’
Trémolo
________________
Pedaal C-d’
Aangehangen 
Koppeltrede

Fotografie en tekst Wim van der Ros

De typische Loret orgelbank en de in kleurcode beletterde registerknoppen.

Het typische Loret slingermechaniek achter het orgel. Oorspronkelijk aangedreven door de ‘orgeldraaier’ om de orgelwind in de balg te pompen, zodat de organist kon spelen. 

Detail van de trompet. De beker met kop is verwijderd uit de stevel, goed zichtbaar is de stemkruk die de tong op de keel aandrukt. 

Concerten

Zaterdag 3 september 2011
Jeroen Follon, (België), orgel
Jubileumconcert vanwege 25 jaar Loret-orgel in de kerk Reusel.
Werken van J.S.Bach, F. Mendelssohn-Bartholdy en J.N. Lemmens. 

Het kerkgebouw

Het laatste avondmaal onder de centrale altaartafel.

 
Glas in lood raam met Christus en de apostelen op de vissersboot in de storm. met de tekst: “Heer red ons, wij vergaan”

Info

Fotografie Wijtse Rodenburg