Oss – Paaskerk

Orgel Concerten Kerk Info

Wethouder Van Eschstraat 165
5342 AV Oss
Locatie op Google Maps


Het Van Vulpen-orgel (1973)

De oude Hervormde Kerk aan de Molenstraat 2 werd na de bouw van de nieuwe Paaskerk verkocht en afgebroken. Het oude orgel werd verkocht aan de Hervormde Kerk te Oijen. Tot de aanschaf van een pijporgel werd gebruik gemaakt van een Compton-orgel.
Eind 1973 werd een nieuw orgel geplaatst door de gebroeders Van Vulpen. 
Op 14 februari 1974 is het officieel in gebruik genomen.

Dispositie

Manuaal I C-g”’ Manuaal II 
Prestant 8′
Holpijp 8′
– C-f gecombineerd met
Gedekt 8′ (Man II)
Octaaf 4′
Octaaf 2′
Mixtuur IV st
____________________
Koppelingen
Klavierkoppeling
Pedaal – Manuaal I
Pedaal – Manuaal II
Gedekt 8′
Roerfluit 4′
Quint 3′
Nachthoorn 2′
Terts 1 3/5′
Dulciaan 8′
Tremulant
__________
Pedaal C-f’
Bourdon 16′
Gedekt 8′
– gecombineerd
met Bourdon 16′

Vulstem samenstelling
Mixtuur IV sterk

C: 1 1/3′ – 1′ – 2/3′ – 1/2′. 
c: 2′ – 1 1/3′ – 1′ – 2/3′. 
c’: 2 2/3′ – 2′ – 1 1/3′ – 1′. 
c”: 4′ – 2 2/3′ – 2′ – 1 1/3′. 
c”’: 4′ – 2 2/3′ – 2 2/3′ – 2′.

Tractuur mechanische sleeplade. 
Toonhoogte a’= 440 Hz. 
Temperatuur evenredig zwevend.


Foto Janco Schout 2006

Concerten 

In deze kerk worden doorgaans geen orgelconcerten georganiseerd.

7 november 2014
Peter & Jaap Eilander – duo orgel en piano
Aanvang 20.00 uur 
Vrije entree.
Op vrijdag 7 november vond er in de Paaskerk een bijzonder concert plaats. Het werd gegeven door vader en zoon Peter en Jaap Eilander. Zij treden geregeld op als duo, waarbij zij werken uitvoeren voor orgel en piano en piano quatre-mains. 

De kerk

De Paaskerk werd op 2 april 1966 door de Nederlandse Hervormde Gemeente te Oss in gebruik genomen. De ‘oude’ hervormde kerk werd ten behoeve van de bouw van een groot winkelpand voor ‘Vroom & Dreesmann’ verkocht en afgebroken.


De Paaskerk vlak na de bouw op een briefkaart.

De vorm van het gebouw is opvallend: het grondplan lijkt op een halve okkernoot, waarvan driekwart is overdekt. De buitenmuur van de kerkzaal loopt als het ware buiten door en omsluit een binnenplaats. Men komt eerst in een wijde cirkel van buiten naar binnen en wordt dan langs die buitenmuur, door de binnenplaats, weer naar buiten geleid. Dat legt de nadruk op de kerk als centrum van inkeer.
De toren is ook in de kerk te zien als trappenhuis en zet zich voort in een constructie van roestvrij staal met een klokkenstoel. De twaalf in lengte ongelijke buizen van de toren doen denken aan orgelpijpen en zijn zo het symbool van een lofzang tot Gods eer. Het getal verwijst naar de twaalf apostelen.
Het voormalige gereformeerde kerkgebouw staat nog steeds aan de Burgemeester Van den Elzenlaan 20. In 1978 is het verkocht. Van de opbrengst is in 1978 het gemeenschapshuis de Pinksterterp gebouwd.

Achtergronden van de gemeente
De Nederlandse Hervormde Gemeente te Oss stamt uit de zeventiende eeuw. De eerste predikant was ds. H. Texelius in 1633. 
De Gereformeerde Kerk was oorspronkelijk een wijk van de Gereformeerde Kerk van ’s Hertogenbosch. In 1947 werd Oss een zelfstandige gemeente, met als eerste eigen predikant ds. H.J. Hoek.  
In de tachtiger jaren van deze eeuw zochten en vonden deze beide gemeenten elkaar en zo werden zij de basis van onze Paaskerkgemeente. Sedert 1 januari 1989 vormen zij een federatie (Samen op Weg). De kerk heet sindsdien Paaskerk.

Paaskerk anno 2006
Sinds 2006 werd de kerk aangepast aan de eisen van de moderne tijd: verplaatsbare kansel, doopvont en zitplaatsen om de kerkzaal flexibel te kunnen benutten (o.a. voor de kerkmusicals). Een waterbron en waterstroom werden achter in de kerk aangelegd en doorverbonden met een waterloop in de patio, waar ook de vuurkorf werd geplaatst. Het levengevende (doop)water wordt zo verbonden met het licht van Christus in de wereld. Het is een jarenlange traditie dat in de Paasnacht de nieuwe Paaskaars wordt aangestoken in de patio bij het brandende vuur in de korf. En dat vuur symboliseert natuurlijk ook de Geest die inspireert.
Nieuwe communicatiemiddelen werden ge├»ntroduceerd om de behoefte aan moderne presentatiemiddelen voor beeld en geluid te ondersteunen: computernetwerk en een internetzender om de kerkdiensten via het internet uit te kunnen zenden, projectoren voor computerpresentaties en nieuwe geluidsapparatuur, zodat de Paaskerk klaar is voor de toekomst. 

Info 

Informatie en foto’s: Piet Bron 2012.