Nieuwsbrief 54 – 22 januari 2019

22 januari 2019

Geacht BOF-lid en/of nieuwsbriefabonnee, 
Algemene ledenvergadering.
Woensdag 17 april 2019 organiseert de BOF ’s middags in Dongen de jaarlijkse voorjaarsvergadering van de leden van onze vereniging. Er is om enkele praktische redenen voor de woensdag gekozen i.p.v. de gebruikelijke zaterdagochtend. Dit ook in de hoop dat er nu ook eens andere leden kunnen aanschuiven die op zaterdagochtend altijd verhinderd zijn vanwege weekendverplichtingen. Na afloop van de vergadering is er een bespeling van de orgels in de Sint-Laurentiuskerk. Meer informatie volgt later. Maar noteer alvast de datum in uw agenda! 
En hier is die dag, woensdag 17 april 2019 in Dongen, ook de presentatie van het nieuwe magazine ‘Brabants Orgelrijkdom 2019’ De redactie werkt weer hard aan het samenstellen van ons unieke jaarmagazine ‘Brabants Orgelrijkdom 2019’, alweer de 12e jaaruitgave van de BOF. Heeft u nog iets te melden uit uw orgelkring dat we kunnen meenemen in de rubriek ‘Brabants allerlei’ dan heeft u tot 12 februari de tijd om dat bij ons in te leveren. Dit kan dan in een redactioneel stuk worden verwerkt. Zaken m.b.t. restauraties, unieke concerten, activiteiten met de jeugd, actualiteit over sluitingen van kerken en wat er met de orgels gebeurt, enz. Wij horen graag van u! 

Nieuw op www.brabantorgel.nl. 
Er is een pagina toegevoegd van de Sint-Laurentiuskerk in Dongen waar drie orgels staan die gebruikt worden bij diensten en bespelingen. Aanleiding was dat we hier onze ALV ledenvergadering en presentatie van het nieuwe magazine op woensdag 17 april gepland hebben.

cd voorraad 
Verder vermelden we voortaan bij de cd’s die we verkopen hoeveel voorraad er nog van elk is.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuwsbrief