Nieuwsbrief 53 – 22 december 2018

22 december 2018 

Geachte nieuwsbriefabonnee, 
vlak voor het einde van het jaar en de feestdagen een orgelgeluid van de BOF. Voor onderstaande vier mededelingen vragen we nog even uw aandacht. 

Improvisatiefestival in mei 
Zaterdag 18 mei 2019 organiseert de BOF samen met het Conservatorium Fontys in Tilburg een festival waarbij improviseren op een klassiek pijporgel centraal staat. De klankmogelijkheden van het orgel onderzoeken middels improviseren is het doel. Het festival is vooral bedoeld voor jeugd en jongeren en vindt plaats in de Fontys-Kapel in Tilburg. 
Ochtendprogramma: Improviseren, de basis principes. Iedereen die een beetje kan spelen op een keyboard, piano of ander klavier is welkom. Speel je graag jazz op piano of Hammond-orgel dan is het interessant dat ook eens te proberen op een klassiek orgel. Na een korte uitleg hoe die werkt kan je direct aan de slag. Niet bang zijn om de toetsen in te drukken wanneer er geen bladmuziek op de lessenaar staat. Het orgel kan veel geluidjes laten horen van zingende vogeltjes tot stampende olifanten. We gaan het orgel op deze dag gebruiken voor eigentijdse muziek. Denk aan Pop, Rock, Jazz, etc. Actieve deelname aan het ochtendprogramma staat vooral open voor jongeren tot 15 jaar en de groep van 15 tot 20 jaar. Aarzel niet en meld je aan. Afhankelijk van de groep gaan we uitproberen welke klanken zo’n instrument kan laten horen. Bijvoorbeeld klanken bij een sprookje of natuurgeluiden. Het is vooral belangrijk dat je komt en dingen gaat uitproberen. 
Middagprogramma: Improviseren verder ontwikkelen; aandacht voor harmonie en vormbesef. Na de kennismaking met het orgel gedurende de ochtend duiken we ’s middags in het diepe. Hoe kan je een beetje fantaseren of variaties maken op jouw favoriete melodie. Kan je die melodie ook omkeren, in een andere toonsoort spelen, of in een heel ander ritme? We proberen dan het improviseren verder te ontwikkelen. Met aandacht voor harmonie, ritme, vormbesef, klankkleuren etc. Welkom voor deelname: studenten van Fontys en volwassenen van buiten dit instituut. Ervaring met improvisatie is niet nodig. Deelname staat open voor alle niveau’s. Gebruik van het voetklavier (pedaal) is niet verplicht. Het wordt een inspirerende middag.
Aanmelden kan nu al: wil je zelf of kent u kinderen of jongeren die zouden willen meedoen aan het ochtend- en/of middagprogramma stuur dan een email naar info@brabantorgel.nl met naam, adres en telefoonnummer. Ook toehoorders zijn welkom bij dit evenement. 
Meer informatie volgt later. Maar noteer ons Improvisatiefestival alvast op zaterdag 18 mei in uw agenda! 

Sleeuwijk zoekt organist 
Wegens vertrek van Henk van Andel is de Ontmoetingskerk van Sleeuwijk op zoek naar een vaste organist (M/V) met passie voor zijn of haar vak en hart voor de gemeente. Wij zijn een enthousiaste, goed zingende PKN-gemeente met veel jonge gezinnen. Er komen gemiddeld 350 kerkgangers per zondag naar de dienst. In de kerk staat een 19-stemmig Pels-orgel.
De organist 
• heeft tenminste bevoegdheid II of een vergelijkbaar niveau 
• voelt zich thuis in verschillende liturgische stijlen 
• kan de gemeente begeleiden op orgel en piano 
• is in staat om stukken uit het klassieke orgelrepertoire ten gehore te brengen
• ziet het samenwerken met muzikale leden van de gemeente als kans 
• begeleidt 40 diensten per jaar. 
Inschaling vindt plaats op grond van bevoegdheid, overeenkomstig de generale regeling voor de kerkmuziek. Op de website www.ontmoetingskerksleeuwijk.nl vindt u een uitgebreider profiel van de gemeente en de organist die gezocht wordt. U kunt uw reacties vóór 31 januari richten aan l.j.oosterom@icloud.com 

Nieuw orgel in de Antwerpse Norbertuskerk.
Zondag 21 oktober 2018 was het de gehele dag één groot orgelfeest in de Antwerpse Norbertuskerk. Daar vond de eerste presentatie plaats van een door de fa. Reil geplaatst orgel in Noord-Duitse/ Noord-Nederlandse stijl. Reil streefde naar het klank-idioom van Arp Schnitgers instrumenten. Het orgel is geplaatst in het noordertransept en is een waar pronkjuweel voor oor en oog. Het Nederlandse restauratie schildersbedrijf De Jongh zorgde met imitatie van Cuba-mahonie, bladgoud en Pruisisch blauw voor een weergaloos resultaat. Grote stimulator en initiatiefnemer bij dit alles was de titularis van de kerk: Emmanuel van Kerckhoven, die in de loop van de dag dan ook diverse malen de loftrompet toegezwaaid kreeg. In de ochtend werd tijdens een cantatedienst voor een stampvolle kerk Bachs cantate ‘Wir danken Dir Gott’ (BWV 29) op indrukwekkende wijze uitgevoerd, waarbij de muzikale leiding in handen was van Emmanuel van Kerckhoven, die ook op het nieuwe orgel de orgelpartij – met o.a. de zeer virtuoze sinfonia – voor zijn rekening nam. ’s Middags volgde een orgelconcert door Emmanuel van Kerckhoven met stijlvol en perfect uitgevoerde werken van Monnikendam, Buxtehude en Bach. Daarna volgde een kinderworkshop waarbij een Doe-orgel een hoofdrol vervulde; tevens gaf Emmanuel van Kerckhoven een uitgebreide toelichting op het nieuwe orgel. Aart Bergwerff sloot de feestelijkheden af met een concert ‘Tangomuziek op orgel…hoe klinkt dat ?’ waarbij zelfs bij enkele tango’s door een duo gedanst werden. Al met al een zeer originele presentatie van een orgel, die gezien de massale opkomst, buitengewoon gewaardeerd werd.
Dit was slechts een ‘eerste presentatie’, er moeten nog enkele registers geplaatst en afgewerkt worden en dan volgt in 2019 het officiële inspelingsconcert.
Hoewel dit geen Noord-Brabant orgelnieuws is, maken wij hiervan toch graag melding. Emmanuel van Kerckhoven is zijdelings betrokken bij de Brabantse Orgelfederatie. Jaarlijks verspreidt hij een groot aantal exemplaren van ons magazine Brabants Orgelrijkdom in Kalmthout e.o. (diverse kerken, muziekacademies) en in diverse kerken in Antwerpen. De BOF feliciteert de Antwerpse Norbertus geloofsgemeenschap en Emmanuel van Kerckhoven met deze prachtige aanwinst!!! 

Nieuwe onderwerpen op www.brabantorgel.nl.
Wij breiden onze website permanent uit met nieuwe informatie en afbeeldingen. U kunt eenvoudig op de hoogte blijven van wat er nieuw geplaatst is als u op onze homepage klikt op de knop ‘website actueel’. Dan ziet u welke orgels, partituren, organisten, componisten, enz. enz. onlangs zijn toegevoegd. De moeite waard om af en toe eens te kijken! 

Wij wensen u hele fijne feestdagen en een mooi nieuw orgeljaar 2019.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuwsbrief