Nieuwsbrief 50 – 10 oktober 2017

10 oktober 2017

Beste nieuwsbriefabonnee, 
het is al weer meer dan een half jaar geleden dat u een nieuwsbrief van ons ontving… We willen u ook niet overvoeren. Toch nu hierbij vier onderwerpen die we nu onder uw aandacht willen brengen. Deze nieuwsbrief gaat naar onze BOF leden en belangstellenden die zich ingeschreven hebben als nieuwsbrief-abonnee. Uitschrijven? Even een berichtje aan info@brabantorgel.nl. 

1. Brabantse Composities voor orgel ??? 
Over de Brabantse orgels raken we maar niet uitgepraat en dat is maar goed ook. Het is een formidabel cultuurbezit. Maar hoe zit het eigenlijk met al die composities voor deze prachtige instrumenten? We zouden de vraag niet stellen als we het antwoord hadden. Het zou fijn zijn wanneer u eens meedenkt en meekijkt naar oude en bestaande composities die voor orgel zijn geschreven door Brabantse organisten. Wellicht ligt er ergens nog materiaal in handschrift of in een oude druk, bij u op zolder of in de kerk waar u komt. 
Natuurlijk start deze zoektocht niet helemaal blanco. We kennen heel wat namen van muzikale Brabanders uit de boeken van Hein Zomerdijk (Muziekleven in Noord Brabant; 1982) en ook door uitgaven als Het Nederlands Orgelalbum (Mosmans; 1905). Toch hebben we relatief weinig in handen. De Brabantse Orgelfederatie rekent op uw medewerking bij deze zoektocht. Resultaten worden gepubliceerd en bruikbare composities zullen via mail en PDF beschikbaar komen. Dat is het plan. 
Helpt u mee dit onbekende cultuurbezit te herontdekken? U kunt uw ontdekking melden met een mailtje naar info@brabantorgel.nl. Wanneer u uw telefoonnummer erbij zet nemen wij contact met u op. 
Met muzikale groet, namens de BOF, René Bouman en Ad van Sleuwen 

2. Nieuwe Brabantse Composities voor orgel
!!! 
Naast de hierboven vermelde zoektocht naar oude en bestaande orgelcomposities organiseert de BOF op 14 april volgend jaar in Boxtel haar derde Festival Nieuwe Muziek waar juist nieuwe composities van Brabantse componisten en musici worden gevraagd. Zie voor meer informatie hierover bijgaand document. 

3. Open Kerkendag 26 november 2017 
Op zondag 26 november 2017 wordt in Brabant een Open Kerkendag gehouden. Dit is een nieuw initiatief van de ‘Brabantse Hoeders’. Het streven is dat op die zondag alle kerken – protestants, katholiek en herbestemd – in onze provincie zijn geopend voor het publiek met als doel de bewustwording van het bijzondere cultureel erfgoed. Veel van de kerken zullen in de komende jaren leeg komen te staan en er zullen andere bestemmingen voor gezocht moeten worden. Daar wordt aandacht voor gevraagd. 
Er hebben zich al tientallen kerken aangemeld voor deelname. Is uw kerk ook open op deze dag? Dan kunnen de betreffende BOF leden wellicht iets doen met het orgel. Uitleg, bezoek, korte bespelingen, alles is welkom. Want, het streven is niet alleen dat alle kerken zijn geopend, maar dat er ook culturele activiteiten worden aangeboden zoals rondleidingen, tentoonstellingen, muziekuitvoeringen, orgelbespelingen etc. 
Verder is de organisatie op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen. Help deze dag tot een groot succes te maken en meldt u aan. Vul het aanmeldformulier op http://www.openkerkenbrabant.nl in en dan nemen zij contact met u op. Daar is ook veel meer informatie te vinden en staat al een lijst met deelnemende kerken. 
De Brabantse Orgelfederatie steunt van harte dit initiatief en hoopt dat veel leden iets om en bij ‘hun orgel(s)’ organiseren, of zelfs de kerk openen als die zich nog niet heeft aangemeld voor deelname aan de Open Kerkendag. Als u zich aansluit bij de open Kerkendag, dan horen wij dat graag van u zodat we het ook op onze site en Facebook-pagiina kunnen vermelden. info@brabantorgel.nl 

4. Stichting Smitsorgel Heilige Servatiuskerk, Schijndel 
De BOF ontving onderstaand bericht van oprichting:
Beste mensen, Wij willen u graag op de hoogte brengen van het heuglijke feit dat sinds 11 september 2017 de oprichting van de Stichting Smitsorgel Heilige Servatiuskerk een feit is! De doelstelling van de stichting luidt: het genereren van financiële middelen om bij te kunnen dragen aan het onderhoud van het Smitsorgel, eigendom van de Rooms Katholieke parochie Heilige Michaël te Schijndel, in de hoop dat hierdoor het behoud van dit monumentale orgel voor de toekomst gewaarborgd blijft en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
Namens het bestuur: 
Tommy van Doorn – voorzitter; 
Jan Buil- secretaris/penningmeester; 
Peter Aarssen – lid;
Norbert Bartelsman – lid; 
José Korsten-van Raaij – lid. 
De stichting is ingeschreven in de K.v.K. te Utrecht onder nummer 69581894. 

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuwsbrief