Nieuwsbrief 51 – 8 juli 2018

8 juli 2018

Geachte nieuwsbriefabonnee. 
het is al weer ruim een half jaar geleden dat u een nieuwsbrief van ons ontving… We willen u niet overvoeren. In dit zomerseizoen waarin weer heel veel concerten te bezoeken zijn (zie daarvoor onze agenda op de site) willen we nu even twee onderwerpen onder uw aandacht brengen. 

1. De BOF organiseert een improvisatiefestival in mei 2019. 
Dit voorjaar organiseerde de Brabantse Orgelfederatie het Festival Nieuwe Muziek. Toehoorders en deelnemers maakten daar kennis met interessante en heel mooie nieuwe composities. Ongelooflijk soms en onverwacht hoeveel creativiteit muziek kan losmaken. Het stimuleren van creativiteit ligt de Orgelfederatie nauw aan het hart. Ook bij het improviseren speelt het ontwikkelen van de fantasie een grote rol. Een speler maakt aan het klavier een nieuw werk. Zoiets heeft natuurlijk een kop en een staart. Soms ook een langzaam middendeel met meer het karakter van een overdenking. Behalve een vrije improvisatie kan een nieuw werk volgens richtlijnen van een fuga, een suite, een feestelijke mars of een blues gespeeld worden. In de lichte muziek is fantaseren en improviseren op een ‘standard’ of model heel gebruikelijk. 
Ook dat laatste wil de orgelfederatie graag gaan beleven. 
U krijgt van ons nu reeds deze voorinformatie: De Brabantse Orgelfederatie is voornemens volgend jaar een ‘brede dag improvisatie’ te organiseren. Voorlopig staat deze dag gepland in de meimaand 2019. Deelnemers improvisatie gaan spelen op een klassiek pijporgel. Het gebruik van het pedaal ofwel voetklavier is niet verplicht. Iedereen die kan improviseren op keyboard, piano of klavecimbel wordt nu uitgedaagd dat ook eens te proberen op een echt pijporgel. Ook een beetje jazzy spel lijkt ons heel verfrissend en we kijken er naar uit om de deelnemers te horen spelen. Spannend wordt het zeker. 
Interesse om mee te doen? Stuur een mailtje naar info@brabantorgel.nl en meld je nu al aan als belangstellende. We nemen na de zomer contact met je op. Midden september verwachten we iedereen meer informatie te kunnen geven zodat er ruim tijd is om te kunnen voorbereiden. We zijn benieuwd naar de aanmeldingen. René Bouman, Coördinator van het improvisatiefestival. Ad van Sleuwen, muzikaal adviseur. 

2. Oproep achterhalen muziek van Mathieu Dijker: Canzona Quercumontana
In 1966 werd het Vermeulen-orgel vanuit de Hofkerk in Bergeijk overgeplaatst naar de nieuwe kerk (bidfabriek). Dat orgel werd in mei van dat jaar ingespeeld door Mathieu Dijker, toen nog pater Assumptionist. Op het programma stond een van zijn eigen composities: Canzona Quercumontana. Hierin schuilt de naam Bergeijk (Quercus = eik. mons = berg). Zou iemand van onze orgelvrienden weten hoe ik aan dit werk kan komen of waar het zich bevindt? 
Met orgelgroet in MAJEUR, Johan Biemans 

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuwsbrief