Nieuwsbrief 49 – 11 maart 2017

11 maart 2017

Geachte nieuwsbriefabonnee. 

De BOF 10 jaar 
Onze federatie bestaat dit jaar 10 jaar. De leden hebben reeds een uitnodiging voor de eerstvolgende jaarvergadering ontvangen, maar ook niet-leden zijn welkom. Meldt u in dat geval even uw komst. 

Algemene Leden-voorjaarsvergadering 
Op zaterdag 8 april 2017 zal ’s morgens vanaf 10.00 uur de Algemene Leden-voorjaarsvergadering in de Sint Jozef- of Heuvelsekerk van Tilburg worden gehouden. Het conceptverslag van de vergadering van eind vorig jaar is op onze website te lezen.

Presentatie jaarmagazine ‘Brabants Orgelrijkdom 2017’
Aansluitend op de ALV van 11.00 – 12.00 uur: 
Presentatie jaarmagazine ‘Brabants Orgelrijkdom 2017’ en ‘jubileumconcert’ 
* Welkom door pastoor Jan van Noorwegen. 
* ‘Brabantse Orgelfederatie 10 jaar’ door onze voorzitter Frank Petter. 
* Presentatie van ons extra dikke jubileumjaarmagazine ‘Brabants Orgelrijkdom 2017’ door Frank Petter. 
* Overhandiging van het eerste exemplaar aan de heer Ernst Hirsch Ballin, hoogleraar staats- en bestuursrecht en voormalig politicus. 
* Toelichting op en korte demonstratie van het Doe-orgel dat scholieren tijdens de ALV hebben gebouwd. 
* Jubileumconcert door studenten van het Fontys-conservatorium op de beide orgels (Smits, 1874 en Loret, 1859). 

Na het jubileumconcert vindt de distributie plaats van de jaarmagazines. Leden en belangstellenden kunnen dozen meenemen voor hun orgelkring en VVV’s in hun regio. 

Mini-symposium over orgelbouw 
Hierbij stuur ik een persbericht/uitnodiging m.b.t. een mini-symposium over orgelbouw onder de titel Nieuwe ontwikkelingen in de Orgelbouw? Het wordt gehouden op zaterdagmiddag 1 april 2017 in de Bethelkerk in Bodegraven. Wilt u deze uitnodiging verspreiden/publiceren via de (social) media die u(w organisatie) gebruikt, zo nodig doorzenden aan andere evt. geïnteresseerden?
Bij voorbaat hartelijk dank. namens de afdeling Zuid-Holland Noord van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici, Jan van der Spek, secretaris 

Bestemming voor orgel gezocht. 
Het gaat om een fraai orgel dat binnenkort beschikbaar komt, omdat de zusters Franciscanessen Alles voor Allen hun klooster gaan verlaten. Ze willen graag, dat het orgel ergens anders weer kan gaan functioneren en daarom probeer ik het bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht te brengen. Het orgel is uitstekend geschikt als begeleidingsinstrument voor koren, voor kleine concerten en in kleinere kerken voor de samenzang. Het is een zeer fraai en gaaf exemplaar van een orgelbouwstijl die steeds meer gewaardeerd gaat worden, het zgn. compromis-orgel, uit de jaren 50 van de vorige eeuw. Hopelijk kunt u bijdragen aan het bekend maken van dit orgel! Zie bijgevoegde brief voor alle informatie.
Met vriendelijke groeten, Monique Tonino 

Concert met mezzo 
Graag zouden we eens een keer mee willen doen aan één van de concerten. We hebben een ruime ervaring op dat gebied. Als het mogelijk is bijv. op een zaterdagmiddag of zondag middag.. Het is fijn als er een vergoeding tegenover staat maar dat is voor ons geen noodzaak. Op meerdere plaatsen werken we, of hebben we belangeloos meegewerkt, als er geen budget was. Wij bieden een combinatie concert, wat inhoudt; orgelwerken afgewisseld met zangstukken. Aan het publiek merken we dat het goed ontvangen wordt. Boeiende korte orgelwerken, meestal in Barokstijl. Hoewel Romantisch ook niet wordt gemeden. De zang kan variëren van Licht Klassiek tot Musical of Opera-aria’s. 
Met vriendelijke groet: Aart en Helma Kot, Bruinisse tel 06-11291103 

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuwsbrief