Nieuwsbrief 47 – 16 oktober 2015

16 oktober 2015

Geachte nieuwsbrieflezer

1. Presentatie De Crane-orgel en workshop over middentoonstemming op zaterdag 24 oktober in Waspik.
Eind mei dit jaar werd het recent gerestaureerde De Crane-orgel in Waspik opgeleverd. Daarbij kreeg het zijn middentoonstemming terug. Veel organisten en orgelliefhebbers hebben nog een zekere ‘koudwatervrees’: hoe ga je om met deze in Nederland nog tot in de 19e eeuw toegepaste stemming? Reden om in Waspik op zaterdag 24 oktober a.s. een middagworkshop te organiseren. 
Presentatie De Crane-orgel
Allereerst zal orgelmaker Hans van Rossum, die de restauratie van dit orgel uitvoerde, in samenspel met orgeladviseur Peter van Dijk het orgel presenteren en de restauratie kort toelichten.
workshop middentoonstemming 
Vervolgens zullen Peter van Dijk en Jaap Jan Steensma nader ingaan op de middentoonstemming zelf, het gebruik van bepaalde toonsoorten en samenklanken, en het eventueel gewenste transponeren van liederen naar andere toonsoorten. Zij zullen daarbij ook gebruik maken van het Liedboek voor de Kerken (2013). Klankvoorbeelden zullen dit alles verduidelijken. Er zal een (ook digitaal verkrijgbaar) bundeltje beschikbaar zijn met getransponeerde liedzettingen. 
Voor organisten èn orgelliefhebbers 
De bijeenkomst is niet alleen bedoeld voor organisten, maar ook voor orgelliefhebbers. 

De presentatie start om 13.30 uur met aansluitend de workshop. De bijeenkomst zal om uiterlijk 16.30 uur worden afgesloten met een orgelbespeling. Halverwege is er een (koffie)pauze. De toegang is gratis. Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de dekking van de kosten. Graag aanmelden Voor de organisatie van deze workshop wordt samengewerkt met de Brabantse Orgelfederatie. Wanneer u wilt deelnemen aan deze middag vragen wij u dit te mailen aan excursie[at]brabantorgel.nl zodat wij weten op hoeveel deelnemers gerekend kan worden.

2. Algemene Ledenvergadering op zaterdag 21 november met Bätz-presentatie….

Zaterdag 21 november wordt om 10.00 uur in de Grote Kerk in ‘s-Hertogenbosch de tweede Algemene Ledenvergadering van dit jaar gehouden. De leden van de BOF krijgen daar t.z.t. de stukken voor toegestuurd.
Aansluitend aan de vergadering zal een presentatie worden gegeven van het dan juist in gebruik genomen gerestaureerde Bätz-orgel aldaar door Jamie de Goei, organist van de kerk, en Peter van Rumpt, orgelbouwer Pels & Van Leeuwen, waarbij Jamie een bespeling zal verzorgen van ongeveer een halfuur…
Dit orgel is al tijdens de restauratie bekeken bij de excursie van j.l. 10 oktober (zie foto Fred Mellink) , maar nu is het weer in oude luister beschikbaar en kunnen de aanwezige leden er na de vergadering van genieten. 
Ook niet-leden zijn welkom bij vergadering en presentatie, mits men zich van te voren even aanmeldt via dit e-mailadres.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuwsbrief