Nieuwsbrief 40 – 23 november 2013

23 november 2013

Beste nieuwsbrieflezer, 

Nieuwe voorzitter BOF gekozen! 
Frank Petter is in de Algemene Ledenvergadering die op 23 november in Berkel-Enschot werd gehouden met 64 stemmen voor, 1 onthouding en 1 stem tegen gekozen tot de nieuwe voorzitter van onze vereniging. Frank Petter is inmiddels, net als onze vorige voorzitter Han Polman, burgemeester van Bergen op Zoom. Toen het bestuur Frank Petter eerder dit jaar polste voor deze functie was hij nog burgemeester van Woudrichem. Hij heeft toen een ‘wachttijd’ gevraagd. Per 1 september is hij de nieuwe burgemeester van Bergen op Zoom. Medio november kon hij – na overleg met het presidium van de gemeente Bergen op Zoom – positief reageren op onze vraag of hij bereid was het voorzitterschap van onze vereniging als nevenfunctie op zich te nemen. 

Pneumatisch Smit-Vermeulen-orgel in Nuenen gereviseerd. 
Het Smits-Vermeulen-orgel uit 1882 is gereviseerd. Het werd op zondagmiddag 3 november om 15.00 uur gepresenteerd aan ruim 100 belangstellenden met een passend concert door Gerard Habraken. 

Marcussen-orgel ondergebracht bij Stichting Cultureel Klundert: zaterdag 12 oktober was de feestelijke introductie 
De overplaatsing van het Marcussenorgel Moerdijk naar Joannes de Doperkerk te Klundert is inmiddels gerealiseerd in samenwerking met Stichting Behoud Marcussenorgel Moerdijk. In tegenstelling tot de huidige ontwikkelingen omtrent de sluiting van kerken, wordt met de Joannes de Doperkerk juist een doorstart gemaakt. Stichting Cultureel Klundert zet zich in voor behoud Joannes de Doperkerk en werkt samen met Stichting Behoud Marcussen Orgel om ook het orgel van de inmiddels gesloten kerk in volle glorie te laten stralen in de Joannes de Doperkerk.

Les Chanteurs Gregoriens geven themaconcerte
Het gregoriaans is rijk aan gezangen. Voor elke dag, hoogfeest of viering zijn in de historie altijd gezangen gescheven. Les Chanteurs Gregoriens, het regionale gregoriaanskoor uit Uden en omgeving heeft de talrijke literatuur opgepakt om themaconcerten te geven. Men stelt in een gregoriaans concert een thema centraal bv. De Hoogfeesten van Kerstmis, Pasen of Pinksteren, maar het kan ook de Lofgezangen of de gezangen van de Goede Week zijn. De maanden mei en oktober zijn altijd geschikt voor het geven van Maria hymne concerten. De gezangen worden a capella door het koor uitgevoerd, dat steeds onder leiding staat van dirigent Bert de Win. Ook tekstueel komen er inleidingen, het geheel wordt uitgelegd door cantor Wim Cöp. De gezangen worden op orgel in sfeer geplaatst door organist Jan de Laat, middels goed gekozen improvisaties. Deze opzet past natuurlijk heel goed in de programma’s van de diverse orgelkringen die Brabant en ons land rijk is. De Chanteurs Gregoriens nodigen U uit om hierop te reageren.
Neem contact op met Jan de Laat, organist staflid, via J.l.delaat@planet.nl of 0413-264037 of 06-22238008 .

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuwsbrief