Nieuwsbrief 39 – 9 juli 2013

9 juli 2013

Beste nieuwsbrieflezer, 

Nieuwe activiteit: BOF ambassadeurs… uitnodiging tot deelname! 
Teneinde de doelstellingen van de BOF te bereiken dienen activiteiten op diverse terreinen zo goed mogelijk te worden ingevuld. Daartoe is een actieve inzet van met name ook leden van de BOF zeer gewenst. Hiervoor zoekt het bestuur een aantal regionale ‘ambassadeurs’ die met een zekere regelmaat taken binnen en voor de vereniging uitvoeren. In ons nog nader uit te werken beleidsplan komen elementen aan de orde die ook kunnen worden ingevuld door deze ambassadeurs. Ambassadeurs zijn dan tevens de regionale aanspreekpunten voor de vereniging en het bestuur. Meer over de opzet in een bijlage.
Het bestuur organiseert een eerste kennismakings- en oriëntatiebijeenkomst met potentiële ambassadeurs op dinsdag 27 augustus om 17.00 uur bij Pels & Van Leeuwen orgelbouw in ‘s-Hertogenbosch. Voor een hapje rond 18.00 uur wordt gezorgd. Heeft u belangstelling of interesse voor zo’n rol binnen de Vereniging komt u dan meepraten en richting geven aan dit initiatief. Bij deze bijeenkomst gaan we met elkaar spreken over de mogelijke invullingen van deze rol en welke rol ieder voor zich zou willen en kunnen invullen. Wilt u deze bijeenkomst op 27 augustus bijwonen, meldt u dat dan met een e-mail aan info@brabantorgel.nl. Enkele leden hebben al belangstelling getoond. Deze krijgen een persoonlijke uitnodiging gemaild. 

Nationale Orgeldag 
V.w.b. de Nationale Orgeldag op zaterdag 14 september kunnen Brabantse Orgelkringen de activiteiten voor die dag – voor zover nog niet bij ons bekend – aanmelden via info@brabantorgel.nl. Dan vermelden wij die alsnog in de agenda op www.brabantorgel.nl. Het thema is dit jaar ‘Macht en pracht’. Lees de bijlage. Let op. Orgelkringen kunnen hun activiteiten ook opgeven op de landelijke site. Doet uw aanmelding op www.nationaleorgeldag.nl zodat Brabant ook op die site goed vertegenwoordigd is. 

Succes voor de Stichting Behoud Marcussenorgel Moerdijk! 
Sinds 2010 beijvert de Stichting Behoud Marcussenorgel Moerdijk zich voor het behoud van het unieke orgel in de Sint-Stephanuskerk te Moerdijk. Wegens sluiting van de kerk moest er een andere locatie worden gezocht voor het orgel van de Deense orgelbouwer Marcussen, destijds een geschenk van de Deense regering voor de wederopbouw na de watersnoodramp van 1953. De Stichting is verheugd dat het Marcussen-orgel geplaatst kan worden in de Sint-Joannis Baptistkerk te Klundert. Het orgel blijft daardoor behouden voor de regio en komt zo alsnog in de kerk terecht waar het oorspronkelijk bedoeld was. Met de demontage van het orgel is deze week begonnen door de Sloveense firma Skrabl. Het orgel wordt vervolgens direct naar Klundert getransporteerd en daar weer opgebouwd. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in augustus worden afgerond. De Stichting Cultureel Klundert is opgericht om de eveneens aan de liturgie onttrokken Sint-Joannis Baptistkerk te Klundert te behouden en een plaats te geven binnen de Klundertse gemeenschap. Voor culturele doeleinden wordt een grote concertzaal ingericht waarin het Marcussen-orgel een belangrijke plaats krijgt. In de toekomst zullen jaarlijks vele concerten met en rond het orgel plaatsvinden. Het Marcussen-orgel is inmiddels gedemonteerd en opgeslagen in de Klundertse kerk. Vanaf woensdag 10 juli zal de wederopbouw van het orgel in Klundert plaatsvinden. Naar verwachting zal het ingebruiknameconcert van het orgel in oktober plaatsvinden. 
De Stichting Behoud Marcussenorgel Moerdijk heeft met de overplaatsing van het orgel haar doelstellingen bereikt en zal in het vierde kwartaal van dit jaar worden opgeheven. 
Meer zie onze site: www.brabantorgel.nl 

Interessant van buiten Noord-Brabant…. 

Japanse wint Internationaal Schnitger Orgelconcours 
ALKMAAR – De Japanse organiste Ayumi Kitamura heeft vrijdagavond 28 juni de tiende editie van Het Internationaal Schnitger Orgelconcours op haar naam geschreven. In de Grote Sint Laurens Kerk in Alkmaar versloeg zij de Nederlander Gerben Budding en de Zuid-Koreaanse Hyewon Woo, die respectievelijke tweede en derde werden. Kitamura veroverde ook de publieksprijs. Juryvoorzitter Jos van Veldhoven, artistiek leider/dirigent van de Nederlandse Bachvereniging, roemde zowel haar persoonlijke en gedurfde stijl als het respect dat zij toonde voor de muziek en de structuren van Bach. De finalisten speelden op het beroemde Schnitger-orgel een door henzelf samengesteld Bach-programma. Het Internationaal Schnitger Orgelconcours behoort tot de belangrijkste concoursen van Europa. Ayumi Kitamura studeerde compositieleer, orkestratie en theorie aan de Osaka Kyoiku University en behaalde daar een Bachelor en Master’s Degree in compositieleer. Bij Arvid Gast en Michael Radulescu behaalde ze haar Master’s Degree orgel aan de Musikhochschule in Lübeck. Momenteel studeert ze aan de Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. 

19de Antwerpse Orgelwandeling Rond het oude Berchem
Vrijdag 16 augustus 2013 – 14.00 – 17.00 uur. De traditionele Antwerpse orgelwandeling is aan haar 19de editie toe. Ondertussen is het bekend dat dit evenement zich niet alleen richt tot de orgelliefhebbers maar dat iedereen die belang stelt in het religieus erfgoed hier ontdekkingen kan doen. Het stukje Antwerpen dat we dit keer aandoen, situeert zich rond de Grote Steenweg, de oude verkeersader die vanuit Mechelen en Lier toegang gaf tot de stad. De aloude Sint-Willibrorduskerk die momenteel in de steigers staat is hierbij een baken: we komen samen onder de monumentale rode beuk voor het kerkplein. Deelname: € 8,- 
Samenkomst aan de Sint-Willibrorduskerk van Berchem, gelegen aan de Singel, hoek Grote Steenweg. Goed bereikbaar met openbaar vervoer (tram 7 en 15). Parking mogelijk. Ontvangst en aanmelding vanaf 13.30 u. 

Het programma: 
– Het pas geïnstalleerde orgel in het voormalig Sint-Stanislascollege (Van Vulpen 1958) 
– Het harmonium in de kapel van de Dochters van Jezus’ Heilig Hart (Alexandre ca 1900) 
– Het Engels orgel van de gerestaureerde Saint Boniface Church (Forster & Andrews 1873) 

Peter Maus & Jan Van Mol: Vier handen op één orgel Jan Van Mol, harmonium & Cristel De Meulder, zang 
Muziek bij het afscheid van de Franse zusters vocaal ensemble Pantarhei & Hayley Waddell, orgel An evensong… 

Een korte wandeling leidt ons naar het voormalige Sint-Stanislascollege. Deze oude burcht van het katholiek onderwijs werd door een privé-initiatief van de afbraak gered. De gebouwen doen weer dienst als school maar enkele lokalen, onder andere een fraaie neoclassicistische kapel met een wonderbare akoestiek bleven behouden voor bijzondere gelegenheden. En, vonden de initiatiefnemers, hier hoorde een orgel. Er werd met zeer beperkte middelen een uniek instrument gevonden in het Zeeuws Geersdijk waar de Hervormde Kerk gereed staat voor de sloop. Het Van Vulpen – orgel uit 1958 (gebouwd in de nasleep van de grote overstroming) was in zijn tijd toonaangevend en kan nu al beschouwd worden als een vroeg historisch orgel. Misschien zult u nog lijm en vernis ruiken: orgelbouwer Pels zal de overbrenging nog maar net klaar hebben. Een kaarsje branden, dus. Enkele honderden meter, in de de Merodelei, vinden we een ander monument van het Rijke Roomse Leven: de basiliek van de “Dochters van Jezus’ Heilig Hart”. Deze Franse congregatie kwam in 1873 naar Berchem. In 1878 werd de rijke neogotische kapel gebouwd. De stichteres Marie Deleuil-Martiny werd vermoord en haar lichaam werd intact opgegraven en de basiliek in een glazen schrijn bewaard. Tot een orgel is het nooit gekomen. Op het doksaal bevindt zich wel een klassiek Frans drukwindharmonium, gebouwd door Alexandre in Parijs. De zusters staan vandaag op het punt hun klooster te verlaten. Ook hier een kaarsje branden dat we niet te laat komen! We steken de Grote Steenweg over en vijfhonderd meter bevinden we ons in een stukje onvervalst Engeland. De St. Boniface Church vervult een belangrijke rol in het religieuze en ook culturele leven van de Engelstalige gemeenschap van Antwerpen en omgeving. De recente restauratie laat dit pareltje van Engelse neogotiek weer in al zijn pracht schitteren en, wonder genoeg, ook de akoestiek is nog mooier geworden. Het orgel is ook uit Engeland geïmporteerd. Alleen al de plaatsing (beneden vooraan op het koor) en den bont beschilderde frontpijpen geven aan dat hier het Kanaal is overgestoken. De wandeling is haalbaar voor iedereen die kan stappen. In totaal wordt hooguit één kilometer afgelegd. De deelnemers krijgen, zoals gebruikelijk, een uitgebreide brochure mee. 
Inschrijving op voorhand is gewenst. Alleszins goed op tijd onder de rode beuk voor de Sint-Willibrorduskerk aanwezig zijn. Hartelijk welkom.
Contact, meer inlichtingen: Jan Van Mol – 0497 438424 – janvanmol@pandora.be

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuwsbrief