Nieuwsbrief 37 – 11 februari 2013

11 februari 2013

Geachte nieuwsbriefabonnee. 

Ter info ontvangt u enkele berichten van het bestuur van de Brabantse Orgelfederatie. 

1. Kandidaten voor penningmeester in het bestuur gezocht 

Ons lid Bert Becht werd voorjaar 2012 gekozen tot bestuurslid en is daarna tot penningmeester benoemd van de Vereniging Brabantse Orgelfederatie. Helaas heeft hij in januari moeten besluiten zich uit het bestuur terug te trekken. Het bestuur betreurt zijn besluit en dankt hem voor zijn inspanningen en betrokkenheid tot nu toe voor de Orgelfederatie. Voor de ontstane vacature zoeken wij kandidaten voor een spoedige invulling van de bestuursfunctie penningmeester. Van kandidaten (v/m) verwachten wij gevoel voor een eenvoudige maar effectieve financiële administratie, gekoppeld aan interesse in het realiseren van de doelstellingen van de Brabantse Orgelfederatie: ‘instandhouding van het culturele erfgoed dat het orgel vormt, bevordering van de orgelcultuur in het algemeen en die van Noord-Brabant in het bijzonder.’ Wilt u de doelstellingen ondersteunen met uw inspanningen, deel uit het maken van het bestuur en de verenigingsfinanciën actief te beheren, dan horen wij graag van u. Als lid van het bestuur krijgt u, naast waardering voor uw inzet, verrassende kijkjes in de wereld van orgels, orgelbouwers, organisten, orgelmuziek en orgelbeheer, evenals een waardevolle aanvulling op uw CV. Ook eventuele suggesties voor te benaderen kandidaten zijn van harte welkom. Voor verder informatie kunt u contact opnemen met Engbert Tienkamp, secretaris van de Brabantse Orgelfederatie, tel. 0168 482425, of Email secretaris@brabantorgel.nl. 

2. Algemene ledenvergadering en magazine-presentatie op zaterdag 6 april in Wijk en Aalburg 
Bij deze willen we u vast berichten dat de Algemene Ledenvergadering van de BOF en de presentatie en eerste verspreiding van het magazine ‘Brabants Orgelrijkdom 2013’ zullen plaatsvinden op zaterdag 6 april in Wijk en Aalburg, waar we te gast zullen zijn bij Clavecimbel- en Orgelbouwer Hans van Rossum. Iedereen is daarbij welkom, ook niet-leden, dus noteert u de datum in uw agenda als u daar bij wilt zijn. In een aankondiging op onze website worden tijd, plaats, agenda en andere gegevens nog gecommuniceerd. T.z.t. wordt u gevraagd om uw komst van tevoren te melden. 

3. Voorjaarsexcursie op zaterdag 20 april in Nieuwendijk, Werkendam, Sleewijk, Wijk en Aalburg 
De excursies van de BOF in dit jaar staan in het thema van de orgelbouw in de 20ste eeuw. Bij de voorjaarsexcursie is dat de tweede helft (1950-2000) en bij de najaarsexcursie zal dat de eerste helft van die periode zijn. De gekozen regio voor de excursie van 20 april is het rivierengebied ten oosten van de Biesbosch dat doorsneden wordt door de A27. Noteert u 20 april in uw agenda als u daar bij wilt zijn. Later worden tijden, plaatsen, programma en andere gegevens nog gecommuniceerd.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuwsbrief