Nieuwsbrief 34 – 13 oktober 2012

13 oktober 2012

1. Algemene Ledenvergadering BOF
De leden van onze vereniging zijn inmiddels met een eerdere mail uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering van de Brabantse Orgelfederatie. Deze wordt a.s. zaterdag 20 oktober in Hooge Zwaluwe, voorafgaand aan de orgelexcursie daar, gehouden. Iedereen is welkom bij deze openbare vergadering. Van 9.30-10.30 uur in gebouw de Rank Prinses Margrietstraat 50 (een zijstraat van de Raadhuisstraat, schuin tegenover de Ned. Herv. Kerk) 4927 AJ Hooge Zwaluwe Mocht u willen komen dan stellen wij wel een melding via op prijs via secretaris@brabantorgel.nl

2. Orgelexcursie in de Noordwesthoek van Noord-Brabant
De traditionele najaarsexcursie van De Brabantse Orgelfederatie in samenwerking met de tijdschrift De Orgelvriend gaat naar de Noordwesthoek van de provincie Noord-Brabant. Vier orgels in Hooge Zwaluwe, Moerdijk en Zevenbergen worden zaterdag 20 oktober a.s. bezocht. Aan het eind van de dag wordt ook de nieuwe cd uitgereikt waarop de orgels zijn vastgelegd. Lees het uitgebreide artikel over deze excursie in De Orgelvriend in de bijlage. Programma Vanaf 10.30 uur bent u welkom in de Hervormde Kerk van Hooge Zwaluwe bij gastheer en -vrouw Engbert en Will Tienkamp, die u samen met Liesbeth van den Hout van een kop koffie zullen voorzien. Wij hopen dat u deze excursie ook kunt meemaken. 

3. Organist meldt zich
Eric van der Kolk zou graag een concert mogen verzorgen in Noord-Brabant. Kringen die nog bezig zijn met het programma voor komend seizoen kunnen zijn aanvraag in overweging nemen. Alle relevante informatie staat om zijn webpage: www:ericvanderkolk.com Hij hoopt van u te horen, en geeft zijn hartelijke groet vanuit Heerenveen.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuwsbrief