Nieuwsbrief 33 – 10 juni 2012

10 juni 2012

– Actualiteit van onze website www.brabantorgel.nl
Aan onze website is in de linker kolom een nieuwe (D-) toets ‘website actueel’ toegevoegd. Als u daarop klikt krijgt u een overzicht van de laatste toevoegingen, wijzigingen en actualiteiten van de site. U kunt die dan bekijken. Daarmee blijft u op de hoogte van de permanente actualisatie en uitbreidingen van de inhoud van onze Brabantse orgelsite. 

– Nationale Orgeldag 2012
Op zaterdag 8 september a.s., de zaterdag van Open Monumentendag, wordt traditiegetrouw de Nationale Orgeldag in ons land belegd. In talloze kerken die veelal ook in het kader van de Open Monumentendag geopend zijn, zullen organisten en orgelcommissies hun orgels tonen, demonstreren en laten klinken. Doelstelling van deze dag is niet alleen orgelliefhebbers, maar juist ook de ‘toevallige passanten’ op een andere dan gebruikelijke wijze kennis te laten maken met het orgel als veelzijdig cultureel en ambachtelijk muziekinstrument.

Zoals ieder jaar zullen ook nu weer veel organisten en orgelcommissies in Brabant op de Nationale Orgeldag iets speciaals doen, mogelijk in samenspraak met de lokale commissie Open Monumentendag. Uiteraard zullen we ook deze activiteiten opnemen in onze agenda op de website www.brabantorgel.nl. Dus meldt u aan en vermeldt de bijzonderheden.b Ook kunt u uw kerk en orgel met verdere bijzonderheden laten plaatsen op de landelijke database van www.nationaleorgeldag.nl. Op genoemde site treft u een aanmeldingsformulier. Binnenkort verschijnen op deze site ook meerdere downloads voor o.a. publiciteit in regionale kranten en kerk- en parochiebladen.

Openingsmanifestatie in Dordrecht
Dit jaar is de provincie Zuid-Holland uitgekozen voor de Openingsmanifestatie. Deze zal worden gehouden in de Grote Kerk in Dordrecht en heeft als thema ‘Stadsorganist, een ambt van vroeger in ere hersteld’. Cor Ardesch, stadsorganist van Dordrecht, zal iets vertellen over de orgelcultuur in en om Dordrecht en zijn ambt in Dordrecht. Frits Zwart, voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici (KVOK) en directeur van het Nederlands Muziekinstituut, zal de inleiding houden over het genoemde thema, waarbij ook de Brabantse stadsorganisten zullen worden genoemd. Uiteraard zal Cor Ardesch tijdens deze openingsmanifestatie de drie orgels van de Grote Kerk laten klinken. De Openingsmanifestatie begint om 10.30 uur.

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als Nieuwsbrief